ESG overzicht / ESG op bedrijfsniveau / ESG op beleggingsniveau / Bronnen

ESG overzicht / Investment ESG

Environment_MagnifyingGlass_Research_L1_100px

Investment ESG

Onze klanten vertegenwoordigen, hun belangen behartigen en ons gedachtengoed delen.

ESG_Letters_Transparent

Als beleggingsprofessionals is het laten groeien en slim beheren van het kapitaal van onze klanten en het vervullen van onze fiduciaire plichten onze grootste verantwoordelijkheid. In iedere markt vragen onze klanten ons daarnaast steeds vaker om te beleggen via processen waarin ESG en duurzaamheid een rol spelen.

Waar ESG en risico elkaar ontmoeten

ESG-factoren zijn onlosmakelijk verbonden met de manier waarop we over risico denken. In de breedste zin loopt dit van open kaart spelen over traditionele governance-kwesties tot grote existentiële vraagstukken. De standpunten van onze klanten ten opzichte van ESG en duurzaamheid zijn net zo divers als risicoprofielen. We waarderen deze diversiteit aan waarden en bieden strategieën en producten aan die daarop aansluiten.

Over het algemeen passen we daarom dan ook geen generieke uitsluitingen toe op onze portefeuilles. In plaats daarvan streven we naar een flexibel belegginsplatform dat is uitgerust met de middelen om uitsluitingen selectief toe te passen zodat we tegemoetkomen aan de eisen van onze klanten. Wij zijn ervan overtuigd dat we als actieve beheerders de meeste impact kunnen hebben door actief betrokken te zijn bij de bedrijven waarin we beleggen.

ESG binnen ons beleggingsproces

ESG-overwegingen zijn een kernonderdeel van de actieve beleggingsprocessen van onze beleggingsteams. De teams maken gebruik van hun gedifferentieerde invalshoeken, inzichten en expertise om duurzame bedrijfspraktijken te herkennen die langetermijnwaarde voor beleggers kunnen creëren.

Onze ESG-beleggingsprincipes voor succesvolle beleggingsresultaten op de lange termijn zijn:

  1. Beleggingsportefeuilles worden opgebouwd met het doel de voor risico gecorrigeerde langetermijnrendementen voor onze klanten te maximaliseren.
  2. De beoordeling van ESG-factoren is een van de sleutels tot succesvolle beleggingsresultaten.
  3. Engagement met bedrijven is essentieel om duurzame bedrijfspraktijken te doorgronden en te stimuleren.
  4. Beleggingsteams moeten de vrijheid hebben om ESG-factoren te interpreteren en toe te passen op de manier die het beste past bij hun beleggingsklassen en beleggingsdoelstellingen.

Klimaatverandering

Verschillende klanten hebben verschillende prioriteiten. Zelfs klanten die zich inzetten voor het milieu doen dat niet allemaal op dezelfde manier. Sommige zullen kiezen voor uitsluitingen, andere voor betrokkenheid of scenario-analyse, en weer anderen vergelijken uitstootwaarden met die van de referentie-index. Daarom ligt onze focus momenteel bij het ontwikkelen van de middelen en rapportages waarmee klanten samen met ons hun visie op milieuvraagstukken in de praktijk kunnen brengen.

In 2020 waren we meer dan 1100 keer betrokken bij interactie met bedrijven over ESG-onderwerpen. De belangrijkste ESG-onderwerpen die we bespraken hadden betrekking op covid-19-gerelateerde gezondheid en veiligheid, klimaatverandering en diversiteit.
In 2020 waren we meer dan 1100 keer betrokken bij interactie met bedrijven over ESG-onderwerpen. De belangrijkste ESG-onderwerpen die we bespraken hadden betrekking op covid-19-gerelateerde gezondheid en veiligheid, klimaatverandering en diversiteit.

Betrokkenheid

Onze beleggingsteams zijn actief betrokken bij de bedrijven waarin ze beleggen. Ons Governance and Responsible Investing (G&RI) Team, biedt sinds 2010 gecentraliseerde ondersteuning aan beleggingsteams op het gebied van stemadvies, betrokkenheid bij bedrijven en ESG-onderzoek.

Beleggen met impact

Ons Global Sustainable Equities-team viert in 2021 zijn 30e verjaardag, waarmee het een van de pioniers is op het gebied van beleggen met positieve impact. Hun aanpak richt zich op bedrijven die vanwege hun lage koolstofuitstoot een positieve impact op het milieu en de maatschappij hebben. Het team was in 2020 medeoprichter van het Net Zero Carbon 10-initiatief.

"Wij zijn van mening dat duurzaam en verantwoord beleggen langetermijnprestaties niet in de weg mag staan. Bij de overweging van beleggingskansen stellen we onszelf de vraag: 'Wordt de wereld beter van dit bedrijf?'"

Hamish Chamberlayne, CFA, Portfolio Manager, Global Sustainable Equities

Beleggen met impact

Ons Global Sustainable Equities team viert in augustus 2021 zijn 30e verjaardag, waarmee het een van de pioniers is op het gebied van beleggen met positieve impact. Hun aanpak richt zich op bedrijven die vanwege hun lage koolstofuitstoot een positieve impact op het milieu en de maatschappij hebben. Het team was in 2020 medeoprichter van het Net Zero Carbon 10-initiatief.

"Wij zijn van mening dat duurzaam en verantwoord beleggen langetermijnprestaties niet in de weg mag staan. Bij de overweging van beleggingskansen stellen we onszelf de vraag: 'Wordt de wereld beter van dit bedrijf?'"

Hamish Chamberlayne, CFA, portefeuillebeheerder, Global Sustainable Equities

Uitbreiding van ons aanbod

Hoewel ESG-overwegingen deel uitmaken van de processen van al onze beleggingsteams, bieden we ook gerichte strategieën aan. Deze variëren per regio en zijn aangepast aan de klantbehoefte. Het is onze bedoeling dit aanbod verder uit te bouwen zodat klanten via elke beleggingscategorie toegang tot deze strategieën kunnen krijgen.

Onze middelen uitbreiden

Onze huidige infrastructuur omvat een vaste kern van ESG-experts. Onder leiding van ons hoofd ESG-beleggingen Paul LaCoursiere en het wereldwijde hoofd Producstrategie & ESG binnen de divisie Distributie, Kelly Hagg, zijn we bezig met een aanzienlijke versterking van dit kader.

ESG-klantoplossingen: binnen Distributie breiden we het team van zeven ESG-specialisten uit, dat momenteel bestaat uit een directeur Productstrategie & ESG, een ESG-onderzoeksanalist, een specialist op het gebied van ESG-wetgeving en algemene ESG-distributiemedewerkers.

ESG-beleggingsondersteuning: dit zijn specialisten met vaardigheden die onder de drie pijlers vallen, naast:

Governance & Stewardship - ons ervaren team voor Governance & Verantwoord Beleggen, dat beleggingsteams ondersteunt met advies over governance, proxy-voting, en ESG-betrokkenheid bij bedrijven, krijgt meer verantwoordelijkheden en zal ook thematische betrokkenheid gaan leiden.
Governance & Stewardship - ons ervaren team voor Governance & Verantwoord Beleggen, dat beleggingsteams ondersteunt met advies over governance, proxy-voting, en ESG-betrokkenheid bij bedrijven, krijgt meer verantwoordelijkheden en zal ook thematische betrokkenheid gaan leiden.
ESG-beleggingsonderzoek – dit nieuwe team zal een consistente methode implementeren voor de beoordeling van de ESG-prestaties van emittenten op basis van kansensets met de nadruk op financiële relevantie.
ESG-beleggingsonderzoek - dit nieuwe team zal een consistente methode implementeren voor de beoordeling van de ESG-prestaties van emittenten op basis van kansensets met de nadruk op financiële relevantie.
ESG-strategie en -ontwikkeling - een nieuw team dat is samengesteld uit specialisten die zich richten op data, content, productontwerp en beleggingsdesksupport voor alle beleggingscategorieën.
ESG-strategie en -ontwikkeling - een nieuw team dat is samengesteld uit specialisten die zich richten op data, content, productontwerp en beleggingsdesksupport voor alle beleggingscategorieën.

"Als onderdeel van onze Knowledge Shared-benadering, delen we onze kennis en analyses van de ESG-thema’s die van invloed zijn op onze wereld en de portefeuilles van onze klanten."

Kelly Hagg, Global Head of Product Strategy and ESG for Distribution

Transparant gedachtengoed

Het is van het grootste belang dat onze klanten onze benadering en doelstelling volledig begrijpen. Het delen van onze denkwijzen over beleggen maakt integraal deel uit van ons streven om tijdens het hele beleggingsproces een open dialoog met onze klanten te houden.

Transparant gedachtengoed

Het is van het grootste belang dat onze klanten onze benadering en doelstelling volledig begrijpen. Het delen van onze denkwijzen over beleggen maakt integraal deel uit van ons streven om tijdens het hele beleggingsproces een open dialoog met onze klanten te houden.

"Als onderdeel van onze Knowledge Shared-benadering, delen we onze kennis en analyses van de ESG-thema’s die van invloed zijn op onze wereld en de portefeuilles van onze klanten."

Kelly Hagg, Global Head of Product Strategy and ESG for Distribution