LAAT UW GELD MEESPELEN

Janus Henderson Absolute Return Income Fund (EUR)

Het Janus Henderson Absolute Return Income Fund (EUR) is een vastrentende strategie die streeft naar een stabiel positief, voor risico gecorrigeerd rendement in verschillende marktomstandigheden om je geld harder te laten werken.

Football-boots-wireframex1100xCrop

Waarom investeren in vastrentende strategieën met een absoluut rendement?

Abso-icon-1-120

Nadruk op een positief rendement

Zonder benchmarkrestricties ligt de focus op een positief, risicogecorrigeerd rendement op cash over verschillende marktcycli

Abso-icon-2--computer-120

Een lager renterisico

Het vermogen om long of short duration te gaan om het renterisico te beperken

Abso-icon-3-diversification-120

Spreiding

Toegang tot een breder scala aan bronnen van rendement en een focus op risicobeheer betekent dat het rendement minder afhankelijk is van de algemene richting van de markten

Waarom ons?

Een beproefde benadering voor het nastreven van een consistente rendement uit actief obligatiebeheer met een lage volatiliteit.

Abso-icon-4-piggy-grey-90

Kapitaalbehoud voorop in gedachte

 • Conservatieve risicobenadering met een lage volatiliteitsdoelstelling <1,5% per jaar
 • Gebruik van derivaten om defensieve positionering te implementeren en neerwaartse risico's te beheersen
Abso-icon-5-hand-money

Inkomsten genereren

 • Focus op het genereren van een stabiele inkomstenstroom door te beleggen in investment-grade effecten met een kortere looptijd
Abso-icon-6-globe-grey-90

Ongecorreleerde bronnen van rendement

 • Bredere beleggingsmogelijkheden zorgen ervoor dat het rendement wereldwijd gespreid is
 • Lage historische correlatie met traditionele aandelen en obligaties

Resultaten behaald in het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledigterugkrijgt. Een positief rendement, behoud van kapitaal en een lage volatiliteit zijn niet gegarandeerd. Gebruik van derivaten kan een hogere risiconiveau inhouden.

Maak kennis met de experts

Headshot-featured_EX_Nick-Maroutsos

Co-Head of Global Bonds | Portfolio Manager

Industrie sinds 1999. Joined Firm in 2015.

Headshot-featured_EX_Jason-England

Portfolio Manager

Industrie sinds 1994. Joined Firm in 2017.

Daniel-Siluk-colour-bg

Portfolio Manager

Industrie sinds 2003. Joined Firm in 2015.

Onze strategie

Ontdek onze strategie op basis van rechtstreekse informatie van de fondsbeheerders.

Voordelen van een absoluut-rendementbenadering

Zonder benchmarkbeperkingen is de strategie vrij om te beleggen op de wereldwijde obligatiemarkten, waardoor de portefeuillemanagers de ruimte hebben om:

 • Hun high-convictionvisie volledig tot uitdrukking te brengen
 • Delen van de markt te vermijden waar zij een groter neerwaarts risico zien
 • Namens beleggers de beleggingsbeslissingen te nemen die volgens hen het beste zijn

Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.Resultaten behaald in het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt. De informatie in deze video mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

Webcasts

Webcast - keep you cash in play

Keep your cash in play

Nick Maroutsos & Jason England

Oct 21 2019 | 42 mins

With interest rates in Europe at record lows and even negative in some places, investors may be looking to make their cash work harder. In this presentation, Nick Maroutsos and Jason England, two of the portfolio managers on the Absolute Return Income strategy at Janus Henderson, explain how a global approach to fixed income that focuses on low volatility can help navigate this challenging environment without assuming excessive risk. Areas to be covered include:

 • An assessment of the macroeconomic environment for fixed income
 • Some of the strategies and global opportunities the team are pursuing to help generate returns
 • An update on key developments within the portfolio
webccast-here_we_go_again

Here we go again

Daniel Siluk

Date: 3 July 2019 | Time: 9:30am (BST)

Central banks were supposed to be returning towards normal monetary policy yet the economy and markets seem to have other ideas. In the space of a few months, nearly all the world’s major central banks have backtracked on their tightening rhetoric. The Absolute Return Income team at Janus Henderson had flagged this sea-change earlier this year, and in this webcast, portfolio manager Dan Siluk shares his views on what the future holds for fixed income and how the team navigates these conflicting signals. Areas covered include:

 • An assessment of the macroeconomic environment for fixed income
 • Where they see value on the yield curve and between markets
 • An update on key developments within the portfolio
Abso - webcast-navigating a smooth course

Navigating a smooth course

Nick Maroutsos

March 21 2019, 2:00pm UK time / 3:00pm CET European time | 40 mins

Markets have been volatile over the past year as deteriorating economic data, trade tensions and shifting central bank rhetoric have caused asset prices and yields to fluctuate. Following the launch of two new funds that pursue the Janus Henderson Absolute Return Income strategy, portfolio manager Nick Maroutsos looks at how investors can navigate this environment and chart a potentially less volatile path with their fixed income investments. Areas covered include:

 • An assessment of the macroeconomic environment for fixed income
 • Exploiting differences in monetary policy regimes globally
 • Techniques to generate income and manage volatility
Abso - webcast-strategy

Smooth operator – seeking a less volatile path in fixed income

Nick Maroutsos

November 27 2018, 9:00am UK time / 10:00am CET European time | 60 mins

The gradual removal of monetary policy accommodation by central banks is removing a price-insensitive buyer from the market and leading to reduced liquidity. Tighter monetary policy is also pushing up shorter-dated bond yields and leading to a reassessment of value on the yield curve. In this webcast, Nick Maroutsos looks at how investors can navigate the new environment for fixed income and chart a potentially less volatile path with their investments.

Neem contact met ons op