Ongekende disruptie creëert aantrekkelijke beleggingskansen voor degenen die weten waar ze moeten zoeken, aldus Jeremiah Buckley, portefeuillemanager in het Janus Henderson Balanced Team.

Het tempo waarin de veranderingen elkaar momenteel opvolgen is nog nooit zo hoog geweest en de disruptie wordt gevoeld in alle sectoren en regio's. Dit brengt weliswaar risico's met zich mee, maar creëert ook nieuwe en aantrekkelijke kansen. Voor zowel aandelen als obligaties zijn we enthousiast over een aantal thema's, zoals de opleving van de wereldwijde reismarkt, de overgang naar cloud computing en de opkomst van Software as a Service.

We hebben veel gesproken over de groei van de wereldwijde reismarkt op de lange termijn. We zijn er nog steeds van overtuigd dat dit een aantrekkelijke kans is, aangezien consumenten overal ter wereld blijven reizen, en zeker ook in Azië. In oktober 2018 heeft de International Air Transport Association (IATA) vastgesteld in haar Air Passenger Forecast voor de komende 20 jaar dat de huidige trends in het luchtvervoer wijzen op een verdubbeling van het aantal passagiers tot 8,2 miljard in 2037 en dat China, India, Indonesië en Thailand tot de vijf snelst groeiende luchtvaartmarkten behoren.

Daarnaast is de overgang naar cloudtechnologie volgens ons nog steeds een zeer rendabele stap voor bedrijfsapplicaties. In de in februari 2019 door de International Data Corporation (IDC) gepubliceerde update van de Worldwide Semiannual Public Cloud Services Spending Guide werd bekendgemaakt dat de wereldwijde uitgaven voor openbare clouddiensten en -infrastructuur in 2019 naar verwachting zullen oplopen tot USD 210 miljard, een stijging van 23,8% ten opzichte van 2018. Het marktonderzoeksbureau voorspelde dat de markt over een periode van vijf jaar een samengesteld jaarlijks groeipercentage (compound annual growth rate, CAGR) van 22,5% zal bereiken, waarbij de jaarlijkse uitgaven voor openbare clouddiensten USD 370 miljard zullen bedragen in 2022.

Daarom denken we dat de economische aspecten van de cloud kansen blijven creëren, zowel voor de bedrijven die de clouddiensten leveren als voor de fabrikanten die de infrastructuur en apparatuur leveren die de groei van de cloud mede mogelijk maken.

Een andere aantrekkelijke kans is Software as a Service, technologie die de potentiële markt voor bedrijven die abonnementsdiensten aanbieden steeds verder vergroot.

Binnen obligaties verwachten we dat de rente en credits binnen een bandbreedte blijven, maar we erkennen dat we waarschijnlijk vlagen van volatiliteit gaan zien. Wij zijn van mening dat spreiding over de verschillende obligatiecategorieën en een behoudende allocatie naar credits verstandig is. We blijven zoeken naar aantrekkelijk gewaardeerde kansen op totaalrendement, maar verwachten dat carry rendement zal genereren in de toekomst. We blijven ons richten op onze highest-convictionnamen en hebben een voorkeur voor defensieve bedrijfsmodellen die een consistente vrije cashflow kunnen genereren, zelfs in een verslechterende economie. De aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november 2020 zal waarschijnlijk leiden tot nieuwe populistische retoriek en nieuwe economische onzekerheden. Ondertussen heerst er nog steeds onzekerheid over de handelsbetrekkingen tussen de VS en China.

Risico's en obstakels

De wereldwijde handelsspanningen zijn nog steeds een van de grootste risico's voor de performance van aandelen. Aanhoudende onzekerheid over de handel kan ertoe leiden dat bedrijven hun kapitaaluitgaven beperken. Handelsoorlogen zijn vanzelfsprekend niet goed voor de wereldeconomie, en voor de handelsstromen en economische stromen. Gezien de sterke performance van aandelen in de eerste vijf maanden van 2019, zijn we alert op het risico van een mogelijke pauze of terugval. Aandelen worden ondersteund door de lage rente en het hernieuwde ruime beleid van de Amerikaanse Federal Reserve, maar de lage rente wordt veroorzaakt door bezorgdheid over de vertragende economische omstandigheden en een algemeen gebrek aan inflatie.

Dat is in feite het risico dat ons 's nachts wakker houdt. We blijven onze exposure naar aandelen dan ook nauwlettend in de gaten houden. We zouden graag zien dat er vooruitgang wordt geboekt in veel van de handelsbesprekingen die plaatsvinden om bedrijven vertrouwen te geven, in plaats van onzekerheid die de kapitaaluitgavecyclus zou kunnen verstoren.

Focus op de VS, voorlopig

We hebben de vrijheid om te beleggen in markten buiten de VS, een mogelijkheid waar we in bepaalde perioden gebruik van hebben gemaakt.  We richten ons altijd op bedrijven met een multinationale exposure, ongeacht waar we gevestigd zijn. We beleggen buiten de VS als we van mening zijn dat het risico-rendementsprofiel van buiten de VS gevestigde bedrijven aantrekkelijker is dan dat van hun tegenhangers in de VS. Gezien de macro-economische zwakte in Europa vinden we dat groeibedrijven in die regio tegen een aanzienlijke premie worden verhandeld vanwege hun schaarste. Daarom vinden we betere gelijksoortige kansen in de VS. Voor dergelijke bedrijven zijn we optimistisch over het rendement op vrije cashflow en het dividendrendement. Het huidige dividendrendement voor de S&P 500 is ongeveer 2%, wat over het algemeen aantrekkelijk is voor aandeelhouders. We denken dat het genormaliseerde rendement op vrije cashflow veel hoger is, waardoor bedrijven de flexibiliteit hebben om te herinvesteren in het bedrijf of na te denken over het belonen van beleggers. We zien ook veel activiteit op het gebied van terugkoop, wat volgens ons waarde creëert voor aandeelhouders.

Vooruitkijken

Wij zijn van mening dat er binnen aandelen en obligaties een aantal zeer aantrekkelijke thema's zijn waar we op de lange termijn van kunnen profiteren, ondanks snel veranderende trends, veranderende gewoontes en geopolitieke gebeurtenissen. Wij denken dat diepgaand inzicht in sectoren en bedrijfsmodellen, en grondig, diepgravend onderzoek, beleggers kan helpen om aan de goede kant van verandering te blijven.