David Elms, hoofd Alternatieve beleggingen bij Janus Henderson, kijkt vooruit naar 2022 en bespreekt de waarde van een allocatie naar echt gespreide strategieën na een jaar van markthoogtepunten die alle records verbraken.

Kernpunten: 

  • Er zit enorm veel speculatie in de markten ingebouwd maar toch lijkt het alsof spreiding alleen iets voor bangeriken is.
  • Aan de vooravond van 2022 beschouwen we inflatie en rente als twee gebieden die uiteindelijk tot een herwaardering van risicovolle activa kunnen leiden.
  • Alternatieve beleggingen bieden een fundamenteel ander vooruitzicht dan traditionelere, rond aandelen of obligaties opgebouwde strategieën. Dat verschil is misschien wel de grootste kans voor deze vermogenscategorie.

Welke thema's zijn volgens u in 2022 relevant als alternatief?

Als de strijd losbarst, heb ik het liefst deze markt aan mijn zijde. Die is onverwoestbaar gebleken. Het maakte niet uit wat er gebeurde. Recordwaarderingen? Die vertegenwoordigen een nieuw paradigma, een moderne industriële revolutie als basis voor spectaculaire winstgroei. Inflatie? Die is van tijdelijke aard en aangedreven door de aanbodkant; de rente zal eeuwig gunstig blijven. Geopolitieke stellingname ten aanzien van Taiwan en Oekraïne? Staatsschulden? Nieuwe coronavarianten? Bitcoin ter waarde van 1 miljard dollar...?

Over dit arsenaal aan vragen van de marktberen moeten we inderdaad eens diep nadenken. Toch blijven de markten voortploegen en stijgen, ogenschijnlijk ongeschonden door de strijd, en met beleggers die ongevoelig zijn voor risico en standvastig in hun allocatiebeslissingen. Op het moment van schrijven noteerde de S&P 500 Index in 2021 tot nu toe op meer dan 70 dagen de hoogste slotkoersen ooit. Er zit enorm veel speculatie in de markten ingebouwd maar toch lijkt het alsof spreiding alleen iets voor bangeriken is.

Waar zit de zwakke plek?

Dat de markten in 2021 zo sterk waren, heeft ons zeker verrast. Het optimisme leek soms onoverwinnelijk. De vraag wat deze blijkbaar onvermoeibare kracht een halt kan toeroepen, is moeilijk te beantwoorden. Nu we 2022 ingaan, zien we het risico dat de centrale banken een beleidsfout maken als grootste obstakel voor de markten, voor zowel aandelen als obligaties. De duration loopt op sommigen de delen van de aandelenmarkten zover uiteen, dat zelfs een kleine renteverhoging grote gevolgen kan hebben voor de waarderingen. En hoewel de kredietspreads (het rendementsverschil tussen staatsobligaties en andere obligaties van mindere kwaliteit) op historisch krappe niveaus blijven hangen, wat suggereert dat beleggers niet erg beloond worden voor het nemen van extra risico, zien we barsten ontstaan nu sommige landen hun stimuleringsmaatregelen beginnen af te bouwen.

De ingrediënten voor de vraag op lange termijn naar alternatieve strategieën met gespreide prestatie-aanjagers en lage correlatie met aandelen of obligaties, zijn zeker aanwezig. Zolang de reële rentes laag zijn kunnen risicovolle assets echter zeer aantrekkelijk blijven. De recente verspreiding van de nieuwe omikronvariant van het coronavirus heeft wat onzekerheid teweeggebracht. De vraag is nu of die tot een volgende ronde stimuleringsmaatregelen zal leiden.

Wat zie je als de grootste kansen voor alternatieve beleggingen?

Alternatieve beleggingen bieden beleggers een fundamenteel ander vooruitzicht dan traditionelere, rond aandelen of obligaties opgebouwde kernstrategieën. Dat verschil is misschien wel de grootste kans voor deze vermogenscategorie. Momenteel beschouwen we inflatie en rente als twee factoren die het vertrouwen kunnen ondermijnen en een verandering in het beleggersgedrag teweeg kunnen brengen. Hoewel we dit in 2021 ten onrechte al een paar keer eerder dachten, blijven ze ook in 2022 een bron van kwetsbaarheid.

Uiteindelijk is marktgedrag een sociologisch fenomeen, dat vaak zeer moeilijk te voorspellen te is. Als je een belegger bent die de ommekeer op de markt probeert te voorspellen, weet dan dat dat heel moeilijk is. Voor ons benadrukt dit het belang van een meerlaagse aanpak voor het samenstellen van een evenwichtige portefeuille. Hoe breder het aantal verschillende benaderingen je kunt inzetten, hoe flexibeler een team is dat zich volledig op alternatieven richt. Door deze capaciteiten uit te breiden, beschik je over meer middelen om je aan te passen.

Zou je de huidige marktsituatie in één grafiek kunnen samenvatten?

article-image_Alternatives-2022-has-the-bull-gone-far-enough_chart01_NL

Bron: Janus Henderson Investors, Refinitiv, 31 december 1999 t/m 29 oktober 2021. Resultaten uit het verleden vormen geen leidraad voor toekomstige resultaten.

Het grootste leerpunt van 2022? Herinvesteer meeropbrengst...

Gezien de huidige marktdynamiek zouden we zeggen dat de risicovolle assets van veel beleggers meeropbrengst hebben opgebracht en dat het herbeleggen van een deel daarvan in gespreide strategieën een fundamentele pijler van goed beleggingsbeheer zou zijn. Wij zien dan ook dat de vraag naar alternatieve beleggingen, die maar weinig gevoeligheid voor risicovolle assets vertoonden, toeneemt.

Spreiding is altijd al belangrijk voor ons geweest. Niet alleen spreiding naar beleggingsklasse, maar echte spreiding voor wat betreft de onderliggende rendementsfactoren.  We zien kansen voor flexibele beleggingsproducten waarbij er in verschillende strategieën kan worden belegd, en kapitaal kan worden ingezet of teruggetrokken als de marktsituatie verandert of wanneer bepaalde beleggingskansen meer of minder populair worden.

Wij zijn van mening dat beleggers er goed aan doen om meer ruimte in hun portefeuille vrij te maken voor alternatieve beleggingen. Uiteindelijk komt het neer op klantervaring. Als je aantrekkelijke, voor risico gecorrigeerde rendementen kunt bieden met prestatie-aanjagers die geen of weinig correlatie vertonen met aandelen of obligaties, of hedgefondsen, dan ben je waarschijnlijk al veel nuttiger voor een klant zodra de marktsituatie volatieler en onzekerder wordt.