Hoe zijn de vooruitzichten voor Britste aandelen in 2020 nu het besluit over brexit gevallen is? Luke Newman, portefeuillebeheerder van de UK Absolute Return Strategy, deelt zijn gedachten over risico's en kansen die hij - voor de komende maanden - op lange en korte termijn ziet.

Belangrijkste punten:

  • De duidelijkheid over de Brexit heeft er voor gezorgd dat de Britse aandelenmarkt voor het eerst sinds 2016 weer belegbaar is.
  • In de komende Britse begroting zullen waarschijnlijk flink hogere overheidsuitgaven worden opgenomen, zoals in het verkiezingsprogramma van de Conservatieve Partij werd voorgesteld, waarbij de nadruk liggen op infrastructuurontwikkeling zal liggen.
  • In een onzekere omgeving met een verhoogd geopolitiek risico is een flexibele, voorzichtige beleggingsaanpak volgens ons een verstandige keuze.

De onderliggende sentimenten jegens Britse aandelen zijn sinds de Britse verkiezingen verbeterd. De zittende Conservatieve Partij won de verkiezingen met een onverwacht grote meerderheid, waardoor er een eind kwam aan de jarenlange ruzies en onzekerheid. De afwijzing van een door de kiezers als 'hard links' beschouwde regering leidde tot een opgelucht herstel in de sectoren die de Labour Party volgens velen in het vizier had, zoals woningbouw, nutsvoorzieningen en financiële instellingen. Meer op het binnenland gerichte sectoren profiteerden hier het eerst van. Een lichte reactie van het Britse pond zorgde er daarnaast voor dat Britse beursgenoteerde bedrijven die een aanzienlijk deel van hun inkomsten in het buitenland genereren, niet werden benadeeld. Een 'no deal'-brexit blijft echter mogelijk. Maar tot nu toe hebben we een aanzienlijke koersstijging van het pond, die gerepatrieerde winsten gedrukt zou hebben, kunnen vermijden.

Eindelijk politieke helderheid

In de afgelopen paar jaar hadden we het onophoudelijk over de uitdagingen waarvoor de Britse markten zich gesteld zagen. De onzekerheid over het Britse lidmaatschap van de EU woog zwaar op het sentiment jegens Britse activa en wakkerde bij veel bedrijven de besluiteloosheid over de te volgen investeringskoers aan. Maar de verkiezing van de eerste meerderheidsregering in lange tijd, door de brexit op een lijn gebracht, geeft ons al wat aanwijzingen over de kant die het in elk geval de komende paar maanden uit zal gaan. Onze thuismarkt heeft hierdoor een grote verandering doorgemaakt. De Britse aandelenmarkt is voor het eerst sinds 2016 weer belegbaar.

Vanuit politiek perspectief heeft de Conservatieve Partij nu de kans om haar brexit-strategie en bredere binnenlandse agenda uit te voeren, waarbij het Verenigd Koninkrijk mogelijk een testcase wordt voor hogere staatsuitgaven. Een jaar geleden zou dit nog onmogelijk hebben geleken. De grootste vraag was of een verdeelde Conservatieve Partij genoeg steun zou kunnen verwerven (inclusief vertrouwens- en steunpartners in de DUP) voor het door Theresa May geplande terugtrekkingsakkoord, terwijl ideeën om een no-deal brexit te voorkomen met stemmingen in het parlement gesteund werden. Net als de paradox uit het gedachtenexperiment van de Oostenrijkse natuurkundige Erwin Schrödinger in de jaren dertig van de vorige eeuw, was het onmogelijk te weten of brexit dood of levend was totdat we dat met zekerheid konden vaststellen.

Vooruitkijkend naar de komende begroting op 11 maart, verwachten we dat de Britse minister van Financiën Rishi Sunak (die Sajid Javid na diens recente ontslag opvolgde) een meer expansionistisch beleid zal aankondigen om een aantal beloftes uit het Conservatieve verkiezingsprogramma na te komen. Aangezien de hogere overheidsuitgaven vooral gericht zullen zijn op de ontwikkeling van infrastructuur, biedt de begroting de kans te onderzoeken wat de mogelijke gevolgen zijn voor de Britse beursgenoteerde bedrijven die daar naar verwachting van zullen profiteren.

Wereldwijd hebben verslechterende economische cijfers in combinatie met beperkte monetaire vuurkracht ervoor gezorgd dat overheden en centrale banken een soepeler fiscaal beleid overwegen, met waarschijnlijk inflatoire gevolgen. Daarmee vergeleken maken langdurig lage waarderingen in combinatie met hogere overheidsbestedingen de Britse markt naar onze mening tot een mogelijk aantrekkelijke waardebron. Maar risico's blijven bestaan, zoals de zorgen rond de verspreiding van het coronavirus uit China en de gevolgen daarvan voor de economische groei.

Waar gaan Britse aandelen naartoe?

Terugkerend naar de immer actuele brexit, is het moeilijk om duidelijkheid te bieden over wat het Britse vertrek op de lange termijn voor Britse activa zal betekenen. Afgezien van het politieke theater zal het sentiment jegens Britse bedrijven nauw verweven zijn met de manier waarop de regering in 2020 onderhandelt over een toekomstige handelsovereenkomst tussen het VK en de EU. Beleggers blijven zeer gevoelig voor het nieuws. Dat zagen we in december, toen de angst voor een keiharde 'no-deal'-brexit opnieuw werd aangewakkerd door de aankondiging van de Britse premier Johnson dat hij ongeacht de staat van de onderhandelingen niet zal vragen om een verlenging van de overgangsperiode. Zowel de koers van het pond als de aandelenkoersen zakten in na dit nieuws over de onverwachte extra tijdsdruk op de onderhandelingen.

Op dit moment is het nog onduidelijk welke onderhandelingstactieken de regering hanteert voor het verlaten van de EU, terwijl het geopolitieke risico hoog blijft door onder meer de recente gebeurtenissen in het Midden-Oosten en de voortdurende handelsoorlog tussen de VS en China. Naarmate we verder het jaar ingaan, zullen stockpickers naar kansen op zowel lange als korte termijn zoeken die de gunstige aandelenspreiding die we binnen sectoren zien, zullen weerspiegelen. Op de lange termijn zullen er zowel winnaars als verliezers zijn. In deze omstandigheden is een flexibele, voorzichtige aanpak volgens ons dan ook een verstandige keuze.