Dit jaar beleven aandelen van kleine en middelgrote biotechbedrijven de slechtste periode van relatieve underperformance aller tijden. Portefeuillebeheerder Andy Acker legt uit wat de reden van de terugval is en waarom hij optimistisch is dat de sector sterk kan herstellen.

Kernpunten

  • Terwijl de S&P 500 Index en de gezondheidszorgsector in 2021 dubbelcijferige winsten boekten, zijn aandelen van kleine en middelgrote biotechbedrijven in een langdurige bearmarkt beland.
  • Wij geloven dat de recente tegenwind grotendeels tijdelijk is en niet opweegt tegen het langetermijngroeipotentieel van de branche.
  • Intussen heeft de terugval tot lagere waarderingen geleid. Volgens ons zou dat de biotechnologie kunnen klaarstomen voor een forse opleving.

De S&P 500® Health Care Sector heeft dit jaar tot dusver dubbelcijferige rendementen behaald, net als de bredere S&P 500® Index. Binnen de gezondheidszorgbranche heeft de biotechnologiesector, vooral aandelen van kleine en middelgrote bedrijven, echter een beduidend minder positieve ontwikkeling doorgemaakt.

Dit jaar tot 26 augustus daalde de SPDR S&P Biotech ETF (XBI) met 8,6%, vergeleken met een winst van circa 20% voor zowel de gezondheidszorgsector als de S&P 500.1 (De XBI dient als proxy benchmark voor de kleine en middelgrote biotechcomponenten.2) Als we kijken naar de performance sinds de recordhoogte van de sector op 8 februari, is de situatie ronduit somber: de XBI moest iets meer dan 26% inleveren, terwijl de gezondheidszorgsector met 17,3% steeg, en de S&P 500 met 15,1%.3

Figuur 1: Bearmarkt voor biotech

Aandelen van kleine en middelgrote biotechbedrijven hebben het sinds februari een heel stuk slechter gedaan dan de S&P 500 Index en de gezondheidszorgsector.

article-image_beating-the-biotech-blues_chart01_NLD

Bron: Bloomberg. Gegevens van 8 februari 2021 tot 26 augustus 2021. Indices herleid tot 100 per 8 februari 2021.

De underperformance van de XBI ten opzichte van de aandelenmarkt en de gezondheidszorgsector als geheel is de grootste sinds de oprichting van de ETF in 2006. De terugval - officieel een bearmarkt (gedefinieerd als een verlies van 20% of meer) - is ook op weg om een van de langste in de geschiedenis te worden, met een duur van tot nu toe 139 handelsdagen, of bijna drie maal de lengte van de gemiddelde bearmarkt van de XBI.4

De oorzaak van de ondermaatse prestaties

De daling van biotechaandelen is nóg schokkender dan wat we in 2020 zagen, toen beleggers bedrijven beloonden die behandelingen en vaccins voor COVID-19 ontwikkelden en het enthousiasme voor nog onbewezen geneesmiddelen geen grenzen leek te kennen.

Begin 2021 kantelde echter het sentiment ten aanzien van de industrie. Beleggers stapten uit langlopende groeiaandelen zoals biotech en zochten hun heil in gebieden die profiteerden van een economisch herstel. De voorkeur van de marktdeelnemers ging ook uit naar hoogwaardige large cap-aandelen ten opzichte van kleinere, minder liquide branchegenoten. Bovendien temperde een besluit van de Amerikaanse Federal Trade Commission om recente fusies en overnames in de farmaceutische sector onder de loep te nemen de honger naar nieuwe deals, terwijl bezorgdheid over de hervorming van de geneesmiddelenprijzen opnieuw de kop opstak toen de Democraten in het Congres naar manieren zochten om ambitieuze uitgavenwetten te financieren. Tot slot vertrok de commissaris van de Food and Drug Administration (FDA), waardoor een vacuüm in het leiderschap ontstond op het moment dat de Amerikaanse toezichthouder zich geconfronteerd zag met een toevloed van COVID-19 geneesmiddelenaanvragen, wat leidde tot vertraagde beoordelingen en verrassende regelgevingsbesluiten.

Grote verliezen, grote oplevingen

Gezien het inherente risico en de lange tijdschema's voor de ontwikkeling van geneesmiddelen is volatiliteit een bekend gegeven in de biotechsector. Maar gelukkig kunnen grote drawdowns ook gevolgd worden door grote oplevingen. In 2015-2016 bleef de XBI 35% achter bij de S&P 500, het op een na grootste rendementsverschil aller tijden (deels ingegeven door een tweet van de toenmalige presidentskandidate Hillary Clinton over ‘prijsuitholling’ binnen biotechgeneesmiddelen).5 Vanaf die bodem in 2016 tot het hoogtepunt van de biotechsector dit jaar heeft de XBI een rendement van meer dan 280% gegenereerd (zie Figuur 2).

Figuur 2: Biotech veert weer op

Na een enorme verkoopgolf in 2015-2016 boekten aandelen van kleine en middelgrote biotechbedrijven forse winsten om in februari 2021 een recordhoogte te bereiken.

article-image_beating-the-biotech-blues_chart02_NLD

Bron: Bloomberg. De gegevens geven het totaalrendement weer voor de SPDR S&P Biotech ETF (XBI). De periode van daling loopt van 17 juli 2015 tot 11 februari 2016. De winsten gelden voor de periode van 11 februari 2016 tot 8 februari 2021.

Onze visie op biotech nu

We kunnen niet voorspellen wanneer de huidige daling van biotech zal eindigen, maar volgens ons zijn de kerncijfers achter de aantrekkelijke groeimogelijkheden van de sector onveranderd gebleven. Kleine en middelgrote biotechbedrijven verrichten baanbrekend werk voor fascinerende ontwikkelingen in medisch onderzoek, zoals gentherapieën, vloeibare biopsieën, precisie-oncologie en gemanipuleerde antilichamen. Veel van deze geneesmiddelen bezitten het potentieel om de standaardzorg voor patiënten radicaal te veranderen en daarmee het overlevingspercentage en de kwaliteit van leven sterk te verbeteren.

Zo kwam Intellia Therapeutics in juni met de eerste positieve gegevens van klinisch onderzoek naar in-vivo ‘gene editing’, een methode waarmee een specifiek punt in het menselijk genoom van binnenuit het lichaam wordt bewerkt. Het is Intellia gelukt om met slechts één infuus een schadelijk eiwit voor patiënten met een dodelijke erfelijke ziekte met gemiddeld 87% te verlagen. Hoewel de gegevens nog vroeg zijn, is de uitkomst opmerkelijk en duidt erop dat ‘gene editing’-therapieën een enorm potentieel kunnen hebben.

Intussen noteren biotechaandelen vanwege de hierboven beschreven problemen ver onder het langetermijngemiddelde (zie Figuur 3). Wij zijn echter van mening dat deze tegenwind zou moeten gaan liggen. De uiteindelijke benoeming van een FDA-commissaris zou bijvoorbeeld moeten leiden tot een coherentere regelgeving. Tegelijkertijd zou de voortgang op het gebied van infrastructuurwetten en andere uitgavenmaatregelen in de Verenigde Staten de onzekerheid over de prijsstelling van geneesmiddelen moeten helpen verminderen. We zien dat de regering-Biden consequent steun betuigt aan biomedisch onderzoek en we denken dat dit bij eventuele pogingen tot hervormingen een rol zal spelen. Dit geldt met name na de enorme bijdragen van de sector tot de strijd tegen de COVID-19-pandemie en bovendien voert China de investeringen in zijn eigen biotechindustrie op.

Figuur 3: De waarderingen van biotech dalen

De verwachte koers-winstverhouding (K/W) voor biotechaandelen ligt ver onder het langetermijngemiddelde voor de sector, evenals voor de S&P 500.

article-image_beating-the-biotech-blues_chart03_NLD

Bron: Bloomberg, gegevens van 30 september 1992 tot 31 juli 2021. De gegevens zijn per kwartaal, behalve voor juli 2021, en zijn gebaseerd op verwachte winstramingen over één jaar. De koers-winstverhouding (K/W) meet de aandelenkoers in verhouding tot de winst per aandeel voor een of meer aandelen in een portefeuille.

Bij beleggen in biotech geldt ‘volatiliteit is de toegangsprijs’, maar we blijven optimistisch over de langetermijnvisie. Na grote drawdowns kunnen de rendementen zelfs fors zijn. In augustus kondigde Pfizer aan dat het Trillium Therapeutics, een Canadees biotechbedrijf dat bloedkankermedicijnen ontwikkelt, zou overnemen voor bijna $ 2,3 miljard, een premie van meer dan 200% op de slotkoers van Trillium van de vorige beursdag.6 Mochten we meer van dergelijke fusies en overnames zien, dan zou er wel eens een einde kunnen komen aan de biotechblues.

1Bloomberg, per 26 augustus 2021. De rendementen voor de gezondheidszorgsector hebben betrekking op de S&P 500 Health Care Sector.

2De SPDR S&P Biotech ETF (XBI) komt in het algemeen overeen met het totaalrendement van een index die is afgeleid van het biotechnologiesegment van een Amerikaanse samengestelde index voor de gehele markt.

3Bloomberg, gegevens van 8 februari 2021 tot 26 augustus 2021.

4Goldman Sachs Global Investment Research, FactSet, Bloomberg. Gegevens per 20 augustus 2021 en 26 augustus 2021.

5Goldman Sachs Global Investment Research, FactSet. Gegevens per 20 augustus 2021.

6Bloomberg, per 20 augustus 2021.

De S&P 500 Health Care omvat de bedrijven uit de S&P 500 die zijn aangemerkt als onderdeel van de GICS®-gezondheidszorgsector.

The health care industries are subject to government regulation and reimbursement rates, as well as government approval of products and services, which could have a significant effect on price and availability, and can be significantly affected by rapid obsolescence and patent expirations.