Voor financiële professionals in Nederland

De biofarmacie zorgt voor groei blockbusters

Maar ondanks de forse koerscorrectie van biotechaandelen van de afgelopen jaren zullen medische ontwikkelingen in deze sector gaan zorgen voor recordhoge omzetten van geneesmiddelen, en voor kansen voor beleggers, zegt portefeuillebeheerder Andy Acker.

Andy Acker, CFA

Andy Acker, CFA

Portefeuillebeheerder


13 april 2023
4 beknopt artikel

Kernpunten

 • In 2022 bedroeg de omzet van grote "blockbuster" biotechgeneesmiddelen zo'n USD 464 miljard, een stijging van 12% ten opzichte van het voorgaande jaar en maar liefst 70 keer zoveel als zo'n twintig jaar geleden.
 • Met de innovatie die plaatsvindt bij vooral grote ziektes, zoals Alzheimer, obesitas en kanker, kan deze omzet de komende jaren nog fors toenemen.
 • Wij denken dat dit groeipotentieel nog niet is verwerkt in de waarderingen van de biotechbedrijven die verantwoordelijk zijn voor veel van de huidige innovatie, wat mogelijkheden voor beleggers creëert.

Als we de rendementen van biotechaandelen van de afgelopen twee jaar bekijken, zouden we tot de conclusie kunnen komen dat de groei van de sector is gestagneerd, of helemaal tot een einde is gekomen. Na de piek in februari 2021 is een brede index van small- en midkap biotechbedrijven – de belangrijkste aanjagers van innovatie in de sector – met bijna 60% gedaald. (Ter vergelijking, de S&P 500 steeg in dezelfde periode met 8,5%.)1

Maar als we verder kijken dan alleen het marktrendement zien we een heel ander verhaal. De omzet van zogeheten 'blockbuster' geneesmiddelen (dat zijn medicijnen met een jaaromzet van USD 1 miljard of meer) lag afgelopen jaar rond de USD 460 miljard, 12% hoger dan het jaar ervoor. Nog maar vijf jaar geleden lag de omzet van deze geneesmiddelen op de helft hiervan. Ook het aantal blockbustergeneesmiddelen is in snel tempo toegenomen. In 2022 waren er bijna 120 blockbusters op de markt. In 2000 waren dit er slechts twee.2

De daling van de biotechmarkt heeft veel oorzaken, waaronder waarderingen die tijdens de coronapandemie te veel zijn opgelopen en regelgevende onzekerheid gedurende een periode van wisselingen binnen het leidinggevend kader van de Food and Drug Administration (FDA). Meer recent had de sector ook last van de oplopende rente. Maar ondertussen wint de innovatie van de sector steeds meer aan momentum – en naar verwachting kunnen we hier binnenkort de vruchten van plukken. Dit jaar alleen al zijn er meer dan 75 nieuwe geneesmiddelen in afwachting van goedkeuring door de FDA, wat kan resulteren in een recordaantal aan nieuwe medicijnen op de markt komend jaar. (Het record staat op dit moment op 59 in 2018.3) Daarnaast zouden veel van de behandelmethodes die nu worden beoordeeld medische doorbraken kunnen zijn die gaan zorgen voor een nieuwe zorgstandaard – en het startsein kunnen geven voor een productcyclus van tien jaar.

Neem bijvoorbeeld NASH, ofwel niet-alcoholische leververvetting. Hoewel meer dan 10 miljoen mensen in de VS lijden aan NASH, is er op dit moment geen goedgekeurde behandeling voor deze aandoening beschikbaar, terwijl NASH wel in snel tempo een van de belangrijkste veroorzakers aan het worden is van leverfalen. Hierin kan op korte termijn echter wel eens verandering komen: één geneesmiddel staat op de planning om de komende maanden door de FDA te worden beoordeeld, en twee andere behandelmethodes hebben inmiddels indrukwekkende resultaten opgeleverd tijdens klinische onderzoeken, waaronder het vermogen om fibrose (de vorming van littekenweefsel) te verbeteren en NASH bij een aanzienlijk percentage van de patiënten te genezen.

Omzetstijging geneesmiddelen

Bron: Evercore ISI, Janus Henderson Investors. Gegevens van 31 december 2000 tot en met 31 december 2022.

Dit soort medische vooruitgang zullen we steeds vaker zien, van zeldzame ziekten die een paar duizend patiënten treffen tot aandoeningen waaraan miljoenen mensen lijden. De omzet van coronagerelateerde producten bedroeg in 2022 bijvoorbeeld USD 90 miljard, voor een ziekte die drie jaar geleden nog niet eens bestond.4 En hoewel we in dit geval verwachten dat deze omzet in 2023 weer zal afnemen, zullen andere eindmarkten – obesitas, diabetes, hemofilie, kanker, Alzheimer, om er maar een aantal te noemen – een nog grotere omzetgroei laten zien. Vorig jaar zorgde bijvoorbeeld een behandeling voor obesitas in vergevorderde klinische onderzoeken voor een gewichtsverlies van meer dan 20%, een niveau dat voorheen alleen mogelijk was met een bariatrische operatie. En in januari heeft de FDA Leqembi goedgekeurd voor Alzheimer, het eerste geneesmiddel waarvan duidelijk bewijs is geleverd dat het de snelheid van cognitieve achteruitgang in een vroege stadium van de ziekte kan vertragen.

Voor grote farmaceuten wordt het steeds belangrijker om gaten in hun inkomsten te dichten. De komende vijf jaar verlopen de patenten van geneesmiddelen die goed zijn voor meer dan USD 160 miljard aan omzet en deze producten gaan concurrentie krijgen van generieke geneesmiddelen en biosimilars.5 Tegelijkertijd kan de Amerikaanse federale overheid vanaf 2026 als gevolg van de introductie van de Inflation Reduction Act in 2022 over de prijzen van specifieke geneesmiddelen gaan onderhandelen. Hoewel we nog niet weten wat de impact gaat zijn van deze en andere voorschriften, heeft een aantal geneesmiddelenfabrikanten al waarschuwingen afgegeven over de negative impact hiervan op bepaalde onderzoeksinitiatieven en/of de omzet van bepaalde geneesmiddelen.

Wij zijn optimistisch en verwachten dat de sector in staat zal zijn zowel het verlies aan exclusiviteit als regelgevende wijzigingen te verwerken (naar verwachting zal de omzet van voorgeschreven medicijnen in 2028 wereldwijd rond USD 1,6 biljoen liggen, 40% hoger dan in 20226). Maar veel grote farmaceutische bedrijven zullen wel meer moeten ondernemen voor hun bedrijfsontwikkeling om deze groei te kunnen volhouden, bijvoorbeeld door fusies en overnames. De uitdagingen die eraan komen onderstrepen het belang om die bedrijven te vinden die het meeste risico lopen – en de bedrijven die goed gepositioneerd zijn om hiervan te profiteren. Zoals we vorig jaar hebben vastgesteld hebben grote farmaceuten naar schatting zo'n USD 500 miljard op de plank liggen om hun productpijplijn aan te vullen.7 Wij denken dat de combinatie in de biotechsector van lage waarderingen en de toenemende innovatiekracht zorgt voor opwaarts potentieel: bij transacties die de afgelopen maanden zijn aangekondigd was vaak sprake van aanzienlijke premies, van wel 100% of meer. Hoe meer innovatieve nieuwe geneesmiddelen worden ontwikkeld voor grote ziektebeelden waar nu nog geen medicijn voor is, hoe meer blockbuster-transacties dit zal opleveren.

Belangrijke informatie

De gezondheidszorg heeft wereldwijd te maken met verschillen in overheidsvoorschriften en vergoedingen, naast verschillen in goedkeuring van de autoriteiten voor producten en diensten die een aanzienlijk effect kunnen hebben op de prijs en de beschikbaarheid, en kan sterk nadelig beïnvloed worden door snelle veroudering en aflopende patenten.


1Bloomberg, gegevens van 8 februari 2021 tot 10 april 2023. Gegevens gebaseerd op de S&P Biotech Select Industry Index – die aandelen omvat uit de S&P Total Market Index die in de GICS-classificatie zijn ingedeeld in de subsector biotechnologie –  en de S&P 500 Index.
2 Janus Henderson Investors. Gegevens van 31 december 1999 tot en met 31 december 2022.
3 Food and Drug Administration, gegevens per 31 december 2022.
4 Janus Henderson Investors, per 31 december 2022.
5 Jefferies, per 5 februari 2023.
6 Evaluate Pharma, "World Preview 2022 Outlook to 2028: Patents and Pricing", oktober 2022.
7 Jefferies, per 5 februari 2023.

Dit zijn de standpunten van de auteur op het moment van publicatie en kunnen verschillen van de standpunten van andere personen/teams bij Janus Henderson Investors. Verwijzingen naar individuele effecten vormen geen aanbeveling om effecten, beleggingsstrategieën of marktsectoren te kopen, verkopen of aan te houden en mogen niet als winstgevend worden beschouwd. Janus Henderson Investors, zijn gelieerde adviseur of zijn medewerkers kunnen een positie hebben in de genoemde effecten.

 

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Reclame.

 

 

Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Janus Henderson Capital Funds Plc is a UCITS established under Irish law, with segregated liability between funds. Investors are warned that they should only make their investments based on the most recent Prospectus which contains information about fees, expenses and risks, which is available from all distributors and paying/facilities agent, it should be read carefully. The rate of return may vary and the principal value of an investment will fluctuate due to market and foreign exchange movements. This is a marketing communication. Please refer to the prospectus of the UCITS and to the KIID before making any final investment decisions. Shares, if redeemed, may be worth more or less than their original cost. This is not a solicitation for the sale of shares and nothing herein is intended to amount to investment advice. Janus Henderson Investors Europe S.A. may decide to terminate the marketing arrangements of this Collective Investment Scheme in accordance with the appropriate regulation.
  Specific risks
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds focust op bepaalde sectoren of beleggingsthema's en kan sterk worden beïnvloed door factoren zoals wijzigingen in overheidsregulering, hogere prijsconcurrentie, technologische vooruitgang en andere ongunstige gebeurtenissen.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking, wat de resultaten van een belegging kan uitvergroten en waardoor de winsten of verliezen van het Fonds groter kunnen zijn dan de kosten van het derivaat. Het gebruik van derivaten gaat ook gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt of 'hedged'), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
Het Janus Henderson Horizon Fund (het 'Fonds') is een Luxemburgse SICAV die op 30 mei 1985 is opgericht en wordt beheerd door Janus Henderson Investors Europe S.A. Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen. Dit is een marketingboodschap Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.
  Specific risks
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds focust op bepaalde sectoren of beleggingsthema's en kan sterk worden beïnvloed door factoren zoals wijzigingen in overheidsregulering, hogere prijsconcurrentie, technologische vooruitgang en andere ongunstige gebeurtenissen.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking, wat de resultaten van een belegging kan uitvergroten en waardoor de winsten of verliezen van het Fonds groter kunnen zijn dan de kosten van het derivaat. Het gebruik van derivaten gaat ook gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt of 'hedged'), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan een hoger niveau van transactiekosten oplopen als gevolg van beleggingen in minder actieve markten of minder ontwikkelde markten in vergelijking met een fonds dat in actievere of meer ontwikkelde markten belegt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.