Jeremiah Buckley, portefeuillebeheerder van het Janus Henderson Balanced-team, laat zien hoe de obligatie- en aandelenteams samenwerken om een evenwichtige, risicobewuste portefeuille voor beleggers op te bouwen.

Belangrijkste meeneempunten:

  • Het soepeler monetair beleid van de Amerikaanse Federal Reserve en de Europese Centrale Bank (ECB) heeft de obligatierentes doen dalen, waardoor de risicopremies op aandelen aantrekkelijk lijken.
  • De dividendrendementen in de Verenigde Staten zijn in de meeste subsectoren vlak of licht stijgend. In sommige gevallen is dit het gevolg van een toename van de uitbetalingsratio, maar meestal zijn hogere winsten de oorzaak.
  • Hoewel onze verwachtingen voor de economie gematigder worden, zijn we van mening dat de bedrijven in onze portefeuille veel beter kunnen presteren dan de algemene macrotrend.

Hoe werkt het beheerteam samen?

Het Janus Henderson Balanced Fund is het gezamenlijke werk van twee teams: het ene team gericht op Amerikaanse aandelen en het andere op obligaties. Beide volgen een bottom-up benadering, met een laag van top-down analyses, verricht door dertig analisten binnen elk van de twee teams. De aandelenbeleggingsaanpak is over het algemeen gericht op groei, wat momenteel weerspiegeld wordt in de blootstelling van de strategie aan technologie en duurzame consumptie (per eind september 2019), met minder aanwezigheid in de industrie en andere, economisch gevoeliger (cyclische) gebieden. De aanpak bij vastrentende waarden is daarentegen behoudender, met de nadruk op kapitaalbescherming, wat tot uiting komt in de verhouding tussen de blootstelling aan staatsobligaties, investment-grade obligaties en high-yield.

Welk deel van de strategie is belegd in aandelen?

De strategie belegt tussen 35% en 65% van het belegbaar vermogen in aandelen. Gezien onze visie op de vooruitzichten voor Amerikaanse aandelen is de blootstelling de afgelopen jaren dicht bij de hogere kant van die schaal gebleven. De enige uitzondering hierop was in het derde kwartaal van 2018, toen de blootstelling tijdelijk werd teruggebracht ten gunste van enkele hoogrenderende obligaties met een aantrekkelijk effectief rendement. Op dat moment was het scenario voor aandelen minder gunstig, aangezien de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) de rente wilde verhogen en tegelijkertijd de handelscrisis tussen de VS en China uitbrak.

In 2019 is het scenario echter veranderd: begin dit jaar is de Fed een meer accommoderend beleid gaan voeren, terwijl we signalen zien van een mogelijke ontdooiing in de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en China. Hoewel onze verwachtingen voor de economie gematigder worden, zijn we van mening dat de bedrijven in onze portefeuille veel beter kunnen presteren dan de algemene macrotrend.

Welke groeieigenschappen zoek je in een mogelijke belegging?

Een van onze vereiste criteria is een trackrecord van groei die groter is dan de stijging van het wereldwijd bruto binnenlands product (bbp), met een winstgroei die in combinatie met het dividendrendement over een periode van twee tot vijf jaar een rendement van minimaal 10% kan opleveren. Bovendien willen we dat het management niet alleen grote hoeveelheden vrije cashflow genereert, maar die cash ook op een voor de aandeelhouders gunstige manier gebruikt. Dit kan door te beleggen in overnames die leiden tot meer groei, hogere dividenden of de inkoop van eigen aandelen. Tot slot kijken we zorgvuldig naar de balans. We richten ons bij aandelenbeleggen immers op kwaliteit, wat volgens ons een groot voordeel is in de huidige onzekere omgeving.

Hoe zou je de huidige marktomstandigheden samenvatten?

De economische vertraging heeft de productiesector op mondiaal niveau getroffen. De consumentenbestedingen blijven echter hoog, dus er ligt volgens ons geen recessie in het verschiet. De handelsoorlog was zeker een negatief element, en zonder deze strijd was het macrobeeld nu waarschijnlijk veel sterker geweest. Dit is opgemerkt door de Fed en de Europese Centrale Bank (ECB), die beide een soepeler monetair beleid zijn gaan voeren in een poging de economie te ondersteunen.

Dit specifieke monetaire beleid was nadelig voor de obligatierentes, waardoor de risicopremies op aandelen er op relatieve basis aantrekkelijk uitzien. Het gaf Amerikaanse large cap-ondernemingen met een sterke multinationale aanwezigheid ook de kans te profiteren van de lage rentes in Europa om tegen benijdenswaardig gunstige voorwaarden schuldpapier uit te geven. Deze weg is echter zeker niet duidelijk, gezien de gevolgen van de onzekerheid voor de beslissingen van bedrijven over uitgaven.

Zie je relevante trends in de bedrijfswinsten?

Bedrijfswinsten volgen meestal de trends die we in de bredere economie zien. Bedrijven die een correlatie hebben met de productiecyclus, verkeren bijvoorbeeld in een moeilijke situatie die vergelijkbaar is met een recessie-achtig scenario. Anderzijds krijgen de sectoren die gerelateerd zijn aan de consumptie in de Verenigde Staten hulp van gezonde loongegevens. Structurele groeiaanjagers, zoals de gezondheidszorg of technologie, hebben nog altijd een solide basis. Sommige sectoren, zoals softwarediensten die actief zijn in snelgroeiende gebieden (zoals de cloud), tonen nog altijd een dubbelcijferige groei.

Is het gezien de schaarse betrouwbare groei en de stijging van de aandelenmarkten in 2019 moeilijk om aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden te vinden?

De waarderingen lijken nu op sommige gebieden inderdaad duur, zoals bij software- of internetdiensten. Toch zijn er nog altijd gebieden die interessant kunnen zijn. Als we naar de Amerikaanse markt kijken, zien we dat de dividendrendementen in de meeste subsectoren vlak zijn of licht stijgen. In sommige gevallen is dit het gevolg van een toename van de uitbetalingsratio, maar uiteindelijk zijn hogere winsten de oorzaak.