Europese aandelen

De inhaalslag van de consument – de volgende fase van het herstel in Europa

Europese aandelen

De inhaalslag van de consument – de volgende fase van het herstel in Europa

Is inhaalvraag de sleutel voor de het ontsluiten van waarde potentieel in Europa? In dit artikel bespreekt John Bennett, directeur Europese aandelen, een aantal belangrijke trends die volgens hem de aandrijvers kunnen zijn van positief momentum in de regio.

Kernpunten

 • Met het einde van de pandemie in zicht is het waarschijnlijk dat de volgende herstelfase zal worden geleid door consumenten die staan te popelen om hun recordhoeveelheid spaargeld te besteden.
 • Door de politieke instabiliteit (waaronder brexit) en COVID-19 hebben beleggers Europese aandelen links laten liggen. Nu de tegenwind aan het verdwijnen is lijkt de waarderingskloof tussen Europa en de VS extreem.
 • Wij verwachten dat de ongekende gesynchroniseerde fiscale en monetaire steunmaatregelen in reactie op COVID-19 zal leiden tot een inflatoire omgeving die een grotere allocatie aan Europa aantrekkelijker maakt.

De afgelopen maanden zijn de coronabeperkingen in Europa weer strenger geworden, maar er zit nu duidelijk vaart in de vaccinatiecampagne. In de industriële economie hebben we een sterk V-vormig herstel gezien en wij denken dat de volgende ‘V-vorm’ zal worden geleid door consumenten. Het risico van mogelijke virusmutaties vergt waakzaamheid, maar naar onze mening zijn we duidelijk op weg naar een min of meer normale sociale en economische realiteit. De onzekerheid betreft het tempo van dat herstel.

Het scenario van de heropening

Nu de post-pandemische wereld meer in zicht komt hebben veel consumenten een recordhoeveelheid spaargeld opgepot omdat ze tijdens de lockdown weinig mogelijkheden hadden om geld te besteden en ze konden profiteren van steunmaatregelen van de overheid. De koopkoorts van consumenten die ineens veel geld gaan uitgeven ter compensatie van een moeilijke periode wordt ‘revenge spending’ of wraakwinkelen genoemd. In de VS, het VK en Israël – de landen met de hoogste vaccinatietempo’s – zien we tekenen van een inhaalslag bij consumenten: kleding, cosmetica, vakanties, artikelen voor huis en interieur, eten en drinken staan allemaal bovenaan de verlanglijsten. We verwachten dat dit patroon zich zal herhalen in Europa naarmate de vaccinatieprogramma’s vorderen.

De financiële situatie van consumenten zal naar onze verwachting gunstig blijven: de Amerikaanse banencijfers waren beter dan verwacht en zijn op weg naar de niveaus van voor de pandemie tegen het eind van 2021 als de werkgelegenheid in hetzelfde tempo blijft groeien. De Britse economie zal naar verwachting in 2021 meer dan 6% groeien, met extra overheidsuitgaven voor ondersteuning van de werkgelegenheid. In de Europese Unie (EU) is er, naast de maatregelen in de afzonderlijke landen,  financiële steun tot een hoogte van 100 miljard euro beschikbaar gesteld om banen te helpen behouden door middel van het SURE1 programma, in de vorm van leningen aan lidstaten. Bovendien kwam de Europese Centrale Bank met een versoepeling van het Stabiliteitspact om landen te helpen met de ondersteuning van hun economie in coronatijd, plus een pakket landenspecifieke en ander regionale maatregelen in 2020 (Figuur 1):

Figuur 1: Fiscale steun aangekondigd in 2020

1

Bron: Janus Henderson, JPMorgan, per 30 november 2020.

Door de politieke instabiliteit, waaronder brexit, en de impact van de coronacrisis hebben Europese aandelen minder aantrekkelijk gemaakt voor beleggers. Nu de tegenwind wegvalt lijkt de waarderingskloof tussen Europa en de VS niet langer gerechtvaardigd (Figuur 2). Fundamenteel gezien zien veel van de recente winstcijfers van Europese bedrijven er goed uit en hebben ze de verwachtingen ruimschoots overtroffen.

Figuur 2: De extreme waarderingskloof tussen Europa en de VS

Bron: Janus Henderson Investors, Refinitiv Datastream, van 1 februari 1983 tot 1 mei 2021. Resultaten uit het verleden vormen geen leidraad voor toekomstige resultaten. Shiller P/E Ratio = een aangepaste, voor de conjunctuurcyclus gecorrigeerde koers/winstverhouding.

Risico en rendement

Sectoren die profiteren van de ‘thuisblijftrend’, zoals beeldbelapplicaties, voedselbezorging, technologie en Software as a Service (SaaS), werden door de markt steeds hoger gewaardeerd op basis van hun verwachte toekomstige winstcijfers. De laatste tien jaar presteerden groeiaandelen altijd relatief beter en dat gaf de Amerikaanse markt, die meer technologiebedrijven heeft, doorgaans een voordeel boven Europa. Maar door de coronapandemie is daar nu een einde aan gekomen. Vanwege de vaak tweeledige aard van de markt zijn veel kwaliteitsbedrijven afgestraft, waarbij de daling van hun hun aandelenkoersen wijzen op een uitstap van beleggers of een marktverstoring. De Europese markt zit vol met sectoren uit de ‘oude economie’, zoals staal, landbouw en de verwerkende industrie. Samen met ogenschijnlijk goedkope waarderingen heeft Europa dan ook een aantal wereldwijde kampioenen geleverd.

De auto-industrie is een perfect voorbeeld van deze tweeledigheid: de waardering van Tesla, een ‘disruptieve’ elektrische autofabrikant uit de VS, houdt rekening met een wereldwijde dominantie van dit bedrijf. In Europa worden gevestigde duurdere automerken zoals Mercedes-Benz en BMW door de markt gewaardeerd als hulpeloze slachtoffers van de aankomende transitie naar elektrische voertuigen. Bij zulke extreme verschillen in waardering kan een kleine verandering in het marktsentiment al een grote invloed hebben op de aandelenkoersen.

Is inflatie eindelijk bezig aan een come-back? Zo ja, dan is dat gunstig voor Europa

Amerikaanse aandelen hebben de afgelopen tien jaar een voorsprong gehad op Europa, mede omdat er in de VS meer groeiaandelen zijn, die profiteren van lage rentes. Wij denken dat de ongekende gesynchroniseerde fiscale en monetaire maatregelen in reactie op de pandemie de beste kans biedt op een terugkeer van de inflatie sinds de wereldwijde financiële crisis. Als de inflatie hoger uitkomt dan het ‘transitie’-scenario van de Amerikaanse Federal Reserve, is een verandering in het markregime waarschijnlijk. Naar onze mening zal dat over het algemeen meehelpen aan een verschuiving naar waardeaandelen die Europa een voordeel zal geven boven de VS.

1 Bron: SURE (‘Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency’)

Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

 

Resultaten behaald in het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Voor promotiedoeleinden.

 

 

Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Janus Henderson Fund (het "Fonds") is een Luxemburgse SICAV die op 26 september 2000 is opgericht, beheerd door Henderson Management S.A. Henderson Management SA kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen.
  Specific risks
 • Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Dit Fonds kan een bijzonder geconcentreerde portefeuille hebben in vergelijking met zijn beleggingsuniversum of andere fondsen in zijn sector. Een ongunstige gebeurtenis die een impact heeft op slechts een klein aantal participaties zou tot een aanzienlijke volatiliteit of grote verliezen voor het Fonds kunnen leiden.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
Het Janus Henderson Horizon Fund (het 'Fonds') is een Luxemburgse SICAV die op 30 mei 1985 is opgericht en wordt beheerd door Henderson Management S.A. Henderson Management SA kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen.
  Specific risks
 • Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking, wat de resultaten van een belegging kan uitvergroten en waardoor de winsten of verliezen van het Fonds groter kunnen zijn dan de kosten van het derivaat. Het gebruik van derivaten gaat ook gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds koopt en verkoopt veel en zal dus hogere transactiekosten met zich meebrengen dan een fonds dat minder verhandelt. Deze transactiekosten komen boven op de lopende kosten van het Fonds.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
Janus Henderson Fund (het "Fonds") is een Luxemburgse SICAV die op 26 september 2000 is opgericht, beheerd door Henderson Management S.A. Henderson Management SA kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen.
  Specific risks
 • Aandelen kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.