Voor financiële professionals in Nederland

Bedrijven lossen wereldwijd schulden af

Tom Ross, CFA

Tom Ross, CFA

Wereldwijd hoofd hoogrentende beleggingen | Portefeuillebeheerder


21 jul 2022

Uit de Janus Henderson Corporate Debt Index - een langetermijnstudie naar trends in de schuldenlast van bedrijven over de hele wereld - blijkt dat bedrijven over de hele wereld voor het eerst sinds 2014/2015 schulden aflossen en dat een kwart van de bedrijven in de index helemaal geen schulden meer heeft.

Kernpunten

  • De mondiale nettoschuld van ondernemingen daalde in 2021/2022 met 0,2% bij constante wisselkoersen tot 8,15 biljoen dollar.
  • De sterke cashflow financierde recorddividenden, de inkoop van eigen aandelen en de terugbetaling van schulden.
  • Wij verwachten dat de schuldenlast het komende jaar verder zal dalen omdat hogere financieringskosten en een economische vertraging bedrijven ertoe aanzetten voorzichtiger te zijn.
Bekijk transcript Uitvouwen

Tom Ross: Voor het eerst in zeven jaar lossen bedrijven wereldwijd hun schulden af. De wereldwijde nettoschuld van ondernemingen daalde tussen 2021 en 2022 met 0,2% bij constante wisselkoersen tot 8,15 biljoen dollar, waarbij 51% van de ondernemingen wereldwijd de schulden vermindert.

De energiesector nam het voortouw, met olie- en gasproducenten die hun schulden met 155 miljard dollar terugdrongen omdat de torenhoge energiekosten een opleving van het fortuin van de sector stimuleerden.

Op de obligatiemarkten zijn de rendementen van bedrijfsobligaties sterk gestegen, vooral in het high yield-segment, wat tot grootschalige aflossingen heeft geleid.

De nominale waarde van beursgenoteerde obligaties is sinds eind mei 2021 met $ 115 miljard gedaald en er is nu een grotere differentiatie tussen emittenten met een hoog en een laag risico, sectoren en looptijden van de schuld.

Vooruitkijkend verwachten we dat het wereldwijde nettobedrag dit jaar met nog eens $ 270 miljard zal dalen naarmate de financieringskosten hoger zijn en dat bedrijven door de economische vertraging steeds voorzichtiger worden.

 

High yield bedrijfsobligatie: Een obligatie met een kredietrating lager dan een investment grade obligatie. Wordt ook wel een sub-investment grade obligatie genoemd. Deze obligaties brengen gewoonlijk een hoger risico met zich mee dat de emittent in gebreke blijft bij betalingen. Daarom worden deze obligaties doorgaans met een hogere rente uitgegeven, die het extra risico weerspiegelt.

Nettoschuld: Alle leningen min geldmiddelen of kasequivalenten.

Rendement: Het inkomen uit een effect, gewoonlijk uitgedrukt in procenten. Op de meest eenvoudige manier wordt dit voor een obligatie berekend als de jaarlijkse couponbetaling gedeeld door de huidige obligatiekoers. 

Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

 

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Reclame.

 

 

Tom Ross, CFA

Tom Ross, CFA

Wereldwijd hoofd hoogrentende beleggingen | Portefeuillebeheerder


21 jul 2022