Voor financiële professionals in Nederland

Ondanks de uitverkoop ogen de kerncijfers van de gezondheidszorg goed

Andy Acker, CFA

Andy Acker, CFA

Portefeuillemanager


4 nov 2021

Net als de bredere aandelenmarkt waren ook de aandelen van de gezondheidszorg in het derde kwartaal bij wijlen volatiel. Maar aantrekkelijke waarderingen, verdere innovatie en een opleving van de fusie- en overnameactiviteit zouden de sector mee kunnen opkrikken, zegt portefeuillebeheerder Andy Acker.


Kernpunten

 • Net als de bredere aandelenmarkt waren ook de aandelen van de gezondheidszorg in het derde kwartaal bij wijlen volatiel, zij het om redenen die specifiek met de sector te maken hebben.
 • Zo was er een forse terugval van de biotechnologische small- en midcaps die in februari begon en tot half augustus bleef duren.
 • Lage waarderingen en aanhoudende innovatie hebben de fusie- en overnameactiviteit echter een zetje gegeven, wat de sector mogelijk verder zal ondersteunen. Bovendien kunnen andere remmende factoren tijdelijk blijken.
Bekijk transcript Uitvouwen

Andy Acker: In het derde kwartaal bleven de markten heel volatiel, en de gezondheidszorg was daar geen uitzondering op, zij het waarschijnlijk om andere redenen dan de rest van de markt. In het bijzonder zagen we een aanhoudende uitverkoop van biotechaandelen, vooral small- en midcaps, die echt begon in februari en tot half augustus bleef duren.

Wij zien drie belangrijke redenen voor die uitverkoop. Ten eerste zijn we nog altijd onzeker over het prijsbeleid voor geneesmiddelen. En er is ook de vraag wat dat kan betekenen voor de prijzen van geneesmiddelen in de Verenigde Staten. Die bezorgdheid lijkt ons fel overdreven. Met name een van de zorgwekkendste voorstellen van het Huis van Afgevaardigden zal volgens ons heel waarschijnlijk niet door de Senaat geraken. En gezien de heel krappe meerderheid van de Democraten in de Senaat, hebben zij echt alle stemmen nodig om dat voor elkaar te krijgen. Een oplossing op dat vlak kan dus nuttig zijn voor de sector.

Daarnaast vertraagde de fusie- en overnameactiviteit in de eerste helft van het jaar. Ze trekt pas sinds kort weer aan. Alleen al de laatste paar maanden zijn er verschillende miljardendeals aangekondigd.

De FDA, de Food and Drug Administration, ten slotte, heeft nog steeds geen nieuwe directeur en blijft heel actief aanvragen voor COVID-middelen onderzoeken. Dat heeft wat onzekerheid veroorzaakt over recente goedkeuringen, evenals enkele vertragingen in goedkeuringen. Al die factoren kunnen volgens ons in de komende maanden veranderen en de vooruitzichten voor de biotech kunnen in de toekomst verbeteren.

De koers-winstverhouding van biotech- en farmaceutische aandelen zit zowat op recorddieptes, en wij zien de vooruitzichten heel laag in. Daarmee staat de sector van de gezondheidszorg volgens ons aan het begin van een periode met sterke absolute en relatieve prestaties.

De behoefte aan fusie- en overnameactiviteit in de sector lijkt ons groot te blijven. De 20 grootste biofarmaceutische bedrijven genereren meer dan 150 miljard dollar vrije cashflow per jaar. En de meeste innovaties komen van biotechnologische small- en midcaps. De fusie- en overnameactiviteit zal volgens ons dus herstellen en veel van die aandelen ondersteunen. De waarderingen zitten nabij historische dieptepunten, wat ook steun zal bieden, zo denken wij. En wat belangrijk is, de innovatie in de sector blijft uitermate groot. We zien vooruitgang op veel verschillende gebieden, van genbewerking tot gentherapie of nieuwe oncologische precisiebehandelingen. En niet alleen op therapeutisch vlak, ook voor medische apparatuur, met innovaties in robotchirurgie en vooruitgang op het vlak van diabetes, met nieuwe continue glucosemeters en glucosepompen die de functie van de pancreas kunnen overnemen bij diabetespatiënten.

We blijven dan ook heel enthousiast over de innovatie in de sector. De waarderingen ogen aantrekkelijk, en dat is volgens ons veelbelovend voor langetermijnbeleggers met veel geduld.

 

 

De koers-winstverhouding (K/W) – meet de aandelenkoers vergeleken met de winst per aandeel voor een aandeel of aandelen in een portefeuille.

Volatiliteit – maatstaf voor de beweeglijkheid van de koers van een portefeuille, effect of index. Als de koers sterk op en neer beweegt, is er sprake van een hoge volatiliteit.

Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

 

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Reclame.

 

 

Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Janus Henderson Capital Funds Plc is a UCITS established under Irish law, with segregated liability between funds. Investors are warned that they should only make their investments based on the most recent Prospectus which contains information about fees, expenses and risks, which is available from all distributors and paying/facilities agent, it should be read carefully. The rate of return may vary and the principal value of an investment will fluctuate due to market and foreign exchange movements. This is a marketing communication. Please refer to the prospectus of the UCITS and to the KIID before making any final investment decisions. Shares, if redeemed, may be worth more or less than their original cost. This is not a solicitation for the sale of shares and nothing herein is intended to amount to investment advice. Janus Henderson Investors Europe S.A. may decide to terminate the marketing arrangements of this Collective Investment Scheme in accordance with the appropriate regulation.
  Specific risks
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds focust op bepaalde sectoren of beleggingsthema's en kan sterk worden beïnvloed door factoren zoals wijzigingen in overheidsregulering, hogere prijsconcurrentie, technologische vooruitgang en andere ongunstige gebeurtenissen.
 • Het fonds kan derivaten gebruiken om zijn beleggingsdoelstelling te helpen verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking (hogere schulden), die een beleggingsresultaat kan vergroten. De winsten of verliezen voor het fonds kunnen derhalve groter zijn dan de kosten van het derivaat. Het gebruik van derivaten gaat ook gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het fonds activa aanhoudt in andere valuta's dan de basisvaluta van het fonds, of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van een andere valuta dan het fonds (tenzij afgedekt, d.w.z. gemitigeerd door een compenserende positie in een gerelateerd effect in te nemen), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het fonds, of een aandelenklasse/klasse, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken (afdekking), kan de afdekkingsstrategie zelf de waarde van het fonds positief of negatief beïnvloeden als gevolg van verschillen in de kortetermijnrente tussen de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
Het Janus Henderson Horizon Fund (het 'Fonds') is een Luxemburgse SICAV die op 30 mei 1985 is opgericht en wordt beheerd door Janus Henderson Investors Europe S.A. Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen. Dit is een marketingboodschap Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.
  Specific risks
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds focust op bepaalde sectoren of beleggingsthema's en kan sterk worden beïnvloed door factoren zoals wijzigingen in overheidsregulering, hogere prijsconcurrentie, technologische vooruitgang en andere ongunstige gebeurtenissen.
 • Het fonds kan derivaten gebruiken om zijn beleggingsdoelstelling te helpen verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking (hogere schulden), die een beleggingsresultaat kan vergroten. De winsten of verliezen voor het fonds kunnen derhalve groter zijn dan de kosten van het derivaat. Het gebruik van derivaten gaat ook gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het fonds activa aanhoudt in andere valuta's dan de basisvaluta van het fonds, of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van een andere valuta dan het fonds (tenzij afgedekt, d.w.z. gemitigeerd door een compenserende positie in een gerelateerd effect in te nemen), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het fonds, of een aandelenklasse/klasse, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken (afdekking), kan de afdekkingsstrategie zelf de waarde van het fonds positief of negatief beïnvloeden als gevolg van verschillen in de kortetermijnrente tussen de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan een hoger niveau van transactiekosten oplopen als gevolg van beleggingen in minder actieve markten of minder ontwikkelde markten in vergelijking met een fonds dat in actievere of meer ontwikkelde markten belegt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
Andy Acker, CFA

Andy Acker, CFA

Portefeuillemanager


4 nov 2021