Voor financiële professionals in Nederland

Europese aandelen: wie worden de winnaars na de coronasprong?

Jamie Ross, CFA

Jamie Ross, CFA

Portefeuillebeheerder


14 jul 2021

Jamie Ross, portefeuillebeheerder Europese aandelen, belicht enkele van opportuniteiten van de herstelperiode na de coronacrisis die onder de radar zijn gebleven, en bespreekt de portefeuillepositionering voor de rest van 2021.

Kernpunten

 • Als we de stoorzender corona uit de economische cijfers halen, zijn de vooruitzichten voor het economische herstel en de inflatie misschien evenwichtiger dan de recente bewegingen op de beurzen laten vermoeden.
 • Beleggers hebben gretig 'ingezet op het herstel', maar daarbij hebben ze veel bedrijven over het hoofd gezien die structureel van de pandemie hebben geprofiteerd. Online afhaalplatform Delivery Hero en mobielegamingbedrijf Stillfront zijn daar twee voorbeelden van.
 • Een evenwichtige blootstelling lijkt ons de verstandigste manier om het herstel te benaderen.

In één maand tijd - van 19 februari 2020 tot 18 maart 2020 - is de MSCI Europe Index met meer dan 31% gedaald. Toen vonden wij dat dat een zwaar overdreven reactie op het nieuwe coronavirus, en achteraf gezien hadden we gelijk dat we de instorting van de beurs als een koopkans hebben beschouwd. Het herstel was echter verbazingwekkend snel en algemeen. Een goed jaar na het begin van de crisis zaten de aandelenmarkten alweer op nieuwe recordhoogtes. Bron: Bloomberg, per 18 juni 2021.

De snelle ontwikkeling van vaccins heeft het beleggingslandschap veranderd

Het serene verloop van de aandelenmarkten op globaal niveau heeft een hevige rotatie uit het zicht gehouden. In de eerste fases van de coronacrisis deden vooral defensieve ondernemingen en ondernemingen die als 'begunstigden van de coronacrisis' werden beschouwd het veel beter dan de rest van de markt. Maar op 9 november 2020 kondigden Pfizer en BioNTech aan dat hun kandidaat-vaccin meer dan 90% effectief bleek te zijn in de preventie van COVID-19 bij deelnemers. En toen veranderde alles. Vanaf dat moment hebben de waarde- en cyclische namen en bedrijven die profiteren van de heropening sterk gepresteerd, terwijl de groei- en kwaliteitsnamen en bedrijven die van de coronacrisis hadden geprofiteerd, achterbleven. Het is een heel intense periode van stijlfactorrotatie geweest. Om een idee te geven van de bewegingen die we hebben gezien: de Europese autosector is met meer dan 50% gestegen en de banken met meer dan 55%. Tegelijk is de Europese gezondheidszorg met amper 12% gestegen en de nutssector met iets meer dan 8%*.

*Bron: Bloomberg, 18 juni 2021, koersrendement in EUR. Autosector = STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index; Banksector = STOXX Europe 600 Banks Index; Gezondheidszorg = STOXX Europe 600 Health Care Index; Nutssector = STOXX Europe 600 Utilities Index. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

De afgelopen maanden lijkt de aandacht van de beleggers te zijn verschoven van begunstigden van de heropening naar de begunstigden van de inflatie, al is er duidelijk een zekere correlatie tussen die twee segmenten van de markt. De economische cijfers zijn over het algemeen veel gunstiger uitgevallen dan verwacht en de stijgende inflatie in combinatie met schragende bijkomende cijfers begint de inflatieverwachtingen op te drijven.

Ik denk dat de vooruitzichten voor het economische herstel en de inflatie wellicht evenwichtiger zijn dan enkele recente bewegingen op de aandelenmarkten doen vermoeden. De inflatiedruk neemt wel toe en het economische herstel zou krachtig moeten zijn, maar er zijn veel aanwijzingen dat beleggers de huidige economische cijfers, die sterk worden beïnvloed door tijdelijke factoren en significante basiseffecten, wellicht te sterk extrapoleren. We zien een scherp herstel van de vraag en een tragere reactie aan de aanbodzijde, en dat veroorzaakt een piek in de economische cijfers en de inflatie op jaarbasis. Als we de vertekening van de coronacrisis uit de vergelijking proberen te halen door de economische gegevens en de inflatie te vergelijken met 2019 in plaats van 2020, dan is het beeld veel evenwichtiger.

Op zoek naar de vergeten structurele winnaars

Als we wat verder kijken dan de huidige marktschommelingen, is het duidelijk dat er structurele winnaars zullen zijn van de veranderingen die de coronacrisis met zich mee heeft gebracht. Er ontstaan snel nieuwe consumptiegewoonten en vaak blijken die na een tijd ook meer ingeburgerd dan verwacht. Zullen mondkapjes, vaak ontsmetten en een groter gebruik van ontsmettingsmiddelen in het huishouden na de crisis verwateren tot een vage herinnering? Raakt eten aan huis laten leveren via een app in onbruik? Moet je binnenkort niet meer hopen dat er nog ergens een tijdstip beschikbaar is waarop de supermarkt thuis kan leveren? Zullen de jongere (en minder jongere) generaties niet langer online afspreken voor een babbel? In vele gevallen heeft de coronacrisis structurele veranderingen die al aan de gang waren, gewoon wat versneld. Beleggers hebben gretig 'ingezet op het herstel', maar daarbij hebben ze veel bedrijven over het hoofd gezien die structureel van de pandemie hebben geprofiteerd. De 'coronasprong' in de aandelenkoers van sommige bedrijven is volledig uitgewist en dat kan interessante kansen scheppen.

Het Duitse online platform voor afhaalmaaltijden Delivery Hero is daar maar één voorbeeld van. De onderneming lijkt ons goed uit de coronacrisis te zijn gekomen, heeft er veel klanten bij gekregen en laat over het algemeen ook een hogere orderfrequentie en een hogere omzet per klant optekenen. Maar sinds het aandeel in januari piekte, is dat alweer zo'n 25% gedaald. Nog een voorbeeld is het Zweedse bedrijf voor mobiele games Stillfront, dat zijn klantenactiviteit en omzet in 2020 fors zag toenemen doordat consumenten in de lockdowns meer tijd hadden voor ontspanning binnenshuis. Waarschijnlijk zal die activiteit dit jaar wat vertragen, naarmate de lockdownmaatregelen worden opgeheven. Wij menen echter dat de groei van mobiele games een structureel thema is en dat consumenten die tijdens de lockdown opnieuw zijn beginnen te gamen, dat ook zullen blijven doen nadat de coronamaatregelen worden versoepeld. Zowel Delivery Hero als Stillfront zijn voorbeelden van een algemeen thema dat wij in onze portefeuille en in de bredere markt hebben gezien, en waar wij sterk op focussen en zullen proberen te benutten waar mogelijk.

Wij hanteren een beleggingsproces dat steunt op fundamentele analyses en scoring van ondernemingen. Zo kunnen wij verschillende potentiële beleggingen vergelijken en objectieve beleggingsbeslissingen nemen die grotendeels gebaseerd zijn op vergelijkingen van de scores die wij aan de verschillende ondernemingen hebben gegeven. Als onze score voor een bedrijf verbetert, is de kans groot dat we zullen overwegen om aandelen bij te kopen, en als onze score daalt, zullen we eerder aandelen verkopen. Bijgevolg kijken wij uiteraard veel meer naar de ondernemingen zelf dan naar de macro-economische omgeving.

Naarmate 2020 vorderde, begonnen we een aantal potentiële beleggingskansen te ontwaren bij de ondernemingen die het zwaarst onder de coronacrisis hadden geleden, zoals luchtvaartmaatschappijen, fabrikanten van auto-onderdelen en zelfs halfgeleiderbedrijven. Hoewel onze beslissingen allemaal gebaseerd waren op een specifieke fundamentele analyse van elke onderneming, volgde een vrij significante verschuiving naar ondernemingen die voordeel kunnen halen uit een heropening van de wereldeconomie. Sinds begin 2021 zijn wij echter niet in die richting blijven gaan en zijn onze transacties veel evenwichtiger, omdat we er rekening mee houden dat nu al inzetten op het herstel misschien te snel en te vroeg komt. Een evenwichtige blootstelling lijkt ons de verstandigste manier om het herstel te benaderen.

Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

 

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Reclame.

 

 

Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Het Janus Henderson Horizon Fund (het 'Fonds') is een Luxemburgse SICAV die op 30 mei 1985 is opgericht en wordt beheerd door Janus Henderson Investors Europe S.A. Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen. Dit is een marketingboodschap Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.
  Specific risks
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Dit Fonds kan een bijzonder geconcentreerde portefeuille hebben in vergelijking met zijn beleggingsuniversum of andere fondsen in zijn sector. Een ongunstige gebeurtenis die een impact heeft op slechts een klein aantal participaties zou tot een aanzienlijke volatiliteit of grote verliezen voor het Fonds kunnen leiden.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt of 'hedged'), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.