Voor financiële professionals in Nederland

Europese aandelen: komt waarde in 2021 als winnaar uit de bus?

Nick Sheridan

Nick Sheridan

Portefeuillebeheerder


15 jan 2021

Nick Sheridan, portefeuillebeheerder Europese aandelen, legt uit waarom 2021 het jaar voor waarde kan zijn nu economieën herstellen van de corona-pandemie.

Kernpunten

 • Groei presteerde in 2020 opnieuw beter dan waarde, aangedreven door het fiscale steunprogramma van 1,85 miljard euro dat beleggers 'gratis geld' gaf om in aandelen en sectoren te beleggen die groei beloven.
 • Nu economieën zich beginnen te herstellen van de corona-pandemie en de negatieve effecten op het bbp afnemen, zullen waardeaandelen volgens ons echter populairder worden.
 • Hoewel onze kijk op 2021 optimistischer is, kunnen de risico's toenemen naarmate het duidelijker wordt wat de coronaviruspandemie uiteindelijk heeft gekost.

Al bijna tien jaar lang eindigde de discussie over waarde versus groei vrijwel altijd in het voordeel van groeiaandelen. In 2020 was dat niet anders en werd het vierde jaar op rij genoteerd waarin groeiaandelen beter presteerden dan waarde, waarbij de MSCI EMU Growth Net Return Index de MSCI EMU Value Net Return Index met 14,37% overtrof.1 Maar wat was daar in 2020 de oorzaak van?

Fiscaal beleid jaagt groei aan

Het Covid-19-coronavirus, dat op 11 maart 2020 tot wereldwijde pandemie werd verklaard, heeft opmerkelijke effecten op het dagelijkse leven van mensen gehad. Doordat veel landen wijdverbreide lockdownmaatregelen namen om de verspreiding van de ziekte te voorkomen, werden veel personen en bedrijven gedwongen hun activiteiten te staken, waar de wereldeconomie flink van te lijden had. Veel centrale banken overal ter wereld probeerden hier wat aan te doen door gigantische hoeveelheden geld in het systeem te pompen. De Europese Centrale Bank startte met het pandemic emergency purchase programme (PEPP) van 1,85 miljard euro, en kocht grote hoeveelheden effecten uit de private en publieke sector op om de economie van geld te voorzien en de last van de lockdownbeperkingen te verlichten. Kort gezegd gaven de centrale banken 'gratis geld' weg en daar sprongen Robinhood (retail-)beleggers op in door op aandelen en sectoren in te zetten die volgens beleggers groei bieden. Aangezien groeisectoren en -bedrijven over het algemeen minder afhankelijk zijn van de groei van het bbp om de vraag naar hun producten te stimuleren, waardoor ook hun winsten minder correleren met economische activiteit, werden deze aandelen populairder dan waardeaandelen.

Kan waarde als winnaar uit de bus komen?

Zouden waardebeleggers tegen deze achtergrond de handdoek dan maar in de ring moeten gooien en toegeven dat waarderingsmetingen niet langer werken? Ik ben van mening dat het antwoord daarop een stevig 'nee' is. Waarom? Dat is eenvoudig. Covid-19 is van voorbijgaande aard, en daarom zullen de negatieve effecten ervan op het bbp afnemen. Nu economieën en beleggers overstappen naar de herstelmodus, verwachten we dat waarde populairder gaat worden.

Het 'gratis geld' dat de centrale banken bieden is iets problematischer, maar als er algemeen gedacht wordt dat de inflatie zal stijgen - beleggers in goud en cryptovaluta zijn hier zeker van overtuigd - dan zou waarde, ten minste op relatieve basis, hiervan moeten profiteren.

Waarom zou de inflatie stijgen?

Deze vraag is lastig te beantwoorden en zou op zich al een heel artikel waard zijn. Kort gezegd, zou de Moderne monetaire theorie, als die wordt doorgevoerd, het vuurtje van de inflatie waarschijnlijk opstoken, net als de toename van handelsbarrières, bedrijven die hun leveranciers dichterbij huis zoeken, en looninflatie. Bovendien kan het mogelijk sterke herstel van de vraag na Covid-19 door een gebrekkige aanvoer (doordat bedrijven tijdens de pandemie moesten sluiten) de inflatie verder opstuwen. Deze factoren kunnen, op zichzelf staand of in combinatie, tot een inflatiestijging leiden.

Bij alle hierboven genoemde factoren ga ik ervan uit dat de huidige waardering van zogenaamde groeiaandelen correct is en geen teken van een zeepbel zoals we in 1999-2000 zagen, wat voor beleggers met te veel blootstelling aan deze sector problematisch zou uitpakken. Hierover is het laatste woord echter nog niet gezegd.

Voorzichtig optimisme

In vergelijking met 2020 verwachten we dat de prognose voor dit jaar positiever is. De start van de vaccinatieprogramma's zou economieën en bedrijven het vertrouwen moeten geven om te herstellen, terwijl de rentes waarschijnlijk laag blijven - wat het schuldenrisico verkleint. Gezien de bestaande en stijgende omvang van bedrijfs- en staatsschulden, is dit geen slecht teken.

Maar zodra de kosten van de pandemie duidelijker worden, zullen de risico's toenemen. Als bedrijven hun financiële positie willen versterken, kan dat leiden tot minder rendement voor beleggers. Ook als bedrijven besluiten grotere voorraden aan te houden, kan dat de rendementen drukken. Consumenten kunnen hogere cashbuffers willen aanhouden en hun spaartegoeden verhogen door minder uit te geven, wat de totale vraag kan verlagen. Kortom, hoewel we waarschijnlijk met meer plezier aan 2021 zullen terugdenken dan aan 2020, zullen er altijd risico's blijven bestaan.

 

1 Bron: Bloomberg. Indexrendementen in EUR van 31 december 2019 t/m 31 december 2020. Resultaten uit het verleden vormen geen leidraad voor toekomstige resultaten.

 

 

Begrippenlijst:

Groeiaandelen — aandelen in bedrijven waarvan beleggers verwachten dat ze aanzienlijk sneller zullen groeien dan de markt.

Moderne monetaire theorie (MMT) – een macro-economische theorie die stelt dat overheidsuitgaven niet beperkt worden door fiscale en andere nationale inkomsten omdat de overheid de geldschepping beheerst en dus geld kan bijdrukken om het fiscale beleid te financieren.

Waardeaandelen — aandelen van bedrijven waarvan gedacht wordt dat ze door de markt/beleggers ondergewaardeerd zijn.

Looninflatie – een stijging van de nominale lonen, wat betekent dat werknemers een hoger salaris ontvangen.

 

Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

 

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Reclame.

 

 

Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Het Janus Henderson Horizon Fund (het 'Fonds') is een Luxemburgse SICAV die op 30 mei 1985 is opgericht en wordt beheerd door Janus Henderson Investors Europe S.A. Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen. Dit is een marketingboodschap Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.
  Specific risks
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het fonds activa aanhoudt in andere valuta's dan de basisvaluta van het fonds, of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van een andere valuta dan het fonds (tenzij afgedekt, d.w.z. gemitigeerd door een compenserende positie in een gerelateerd effect in te nemen), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het fonds, of een aandelenklasse/klasse, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken (afdekking), kan de afdekkingsstrategie zelf de waarde van het fonds positief of negatief beïnvloeden als gevolg van verschillen in de kortetermijnrente tussen de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.