Voor financiële professionals in Nederland

Europese aandelen: komt waarde in 2021 als winnaar uit de bus?

Nick Sheridan, portefeuillebeheerder Europese aandelen, legt uit waarom 2021 het jaar voor waarde kan zijn nu economieën herstellen van de corona-pandemie.

Nick Sheridan

Nick Sheridan

Portefeuillebeheerder


15 jan 2021
4 beknopt artikel

Kernpunten

 • Groei presteerde in 2020 opnieuw beter dan waarde, aangedreven door het fiscale steunprogramma van 1,85 miljard euro dat beleggers 'gratis geld' gaf om in aandelen en sectoren te beleggen die groei beloven.
 • Nu economieën zich beginnen te herstellen van de corona-pandemie en de negatieve effecten op het bbp afnemen, zullen waardeaandelen volgens ons echter populairder worden.
 • Hoewel onze kijk op 2021 optimistischer is, kunnen de risico's toenemen naarmate het duidelijker wordt wat de coronaviruspandemie uiteindelijk heeft gekost.

Al bijna tien jaar lang eindigde de discussie over waarde versus groei vrijwel altijd in het voordeel van groeiaandelen. In 2020 was dat niet anders en werd het vierde jaar op rij genoteerd waarin groeiaandelen beter presteerden dan waarde, waarbij de MSCI EMU Growth Net Return Index de MSCI EMU Value Net Return Index met 14,37% overtrof.1 Maar wat was daar in 2020 de oorzaak van?

Fiscaal beleid jaagt groei aan

The COVID‑19 coronavirus, which was declared a global pandemic on 11 March 2020, has had remarkable effects on people’s day to day lives. With most countries adopting widespread lockdown measures to stop the spread of the disease, many individuals and businesses have been forced to stop trading, and the global economy has suffered as a result. Many central banks across the world attempted to remedy this by injecting massive amounts of funding into the system; the European Central Bank employed a €1.85 trillion pandemic emergency purchase programme (PEPP), buying vast amounts of private and public sector securities to funnel money into the economy and ease the burden of the lockdown restrictions. In short, central banks gave away ‘free money’ and Robinhood (retail) investors came out to play – bidding up stocks and sectors that were viewed by investors as offering growth. Given that growth sectors/companies are generally less reliant on gross domestic product (GDP) growth to stimulate demand for their products, and hence their earnings are less correlated with economic activity, these stocks found favour over value.

Kan waarde als winnaar uit de bus komen?

Zouden waardebeleggers tegen deze achtergrond de handdoek dan maar in de ring moeten gooien en toegeven dat waarderingsmetingen niet langer werken? Ik ben van mening dat het antwoord daarop een stevig 'nee' is. Waarom? Dat is eenvoudig. Covid-19 is van voorbijgaande aard, en daarom zullen de negatieve effecten ervan op het bbp afnemen. Nu economieën en beleggers overstappen naar de herstelmodus, verwachten we dat waarde populairder gaat worden.

‘Free money’ offered by central banks is a tad more problematic but if the thinking is that inflation is likely to rise – gold and crypto currency investors certainly believe this – then, at the very least on a relative basis, value should benefit.

Waarom zou de inflatie stijgen?

Deze vraag is lastig te beantwoorden en zou op zich al een heel artikel waard zijn. Kort gezegd, zou de Moderne monetaire theorie, als die wordt doorgevoerd, het vuurtje van de inflatie waarschijnlijk opstoken, net als de toename van handelsbarrières, bedrijven die hun leveranciers dichterbij huis zoeken, en looninflatie. Bovendien kan het mogelijk sterke herstel van de vraag na Covid-19 door een gebrekkige aanvoer (doordat bedrijven tijdens de pandemie moesten sluiten) de inflatie verder opstuwen. Deze factoren kunnen, op zichzelf staand of in combinatie, tot een inflatiestijging leiden.

Bij alle hierboven genoemde factoren ga ik ervan uit dat de huidige waardering van zogenaamde groeiaandelen correct is en geen teken van een zeepbel zoals we in 1999-2000 zagen, wat voor beleggers met te veel blootstelling aan deze sector problematisch zou uitpakken. Hierover is het laatste woord echter nog niet gezegd.

Voorzichtig optimisme

Compared to 2020, we expect the outlook for this year to be more positive. As vaccines are rolled out this should enable economies and business confidence to recover, while interest rates seem likely to remain low – helping to reduce the risk of debt. Given the existing and rising levels of corporate and government debt, this is no bad thing.

Maar zodra de kosten van de pandemie duidelijker worden, zullen de risico's toenemen. Als bedrijven hun financiële positie willen versterken, kan dat leiden tot minder rendement voor beleggers. Ook als bedrijven besluiten grotere voorraden aan te houden, kan dat de rendementen drukken. Consumenten kunnen hogere cashbuffers willen aanhouden en hun spaartegoeden verhogen door minder uit te geven, wat de totale vraag kan verlagen. Kortom, hoewel we waarschijnlijk met meer plezier aan 2021 zullen terugdenken dan aan 2020, zullen er altijd risico's blijven bestaan.

 

1 Bron: Bloomberg. Indexrendementen in EUR van 31 december 2019 t/m 31 december 2020. Resultaten uit het verleden vormen geen leidraad voor toekomstige resultaten.

Growth stock – a share in a company that investors anticipate will grow at a rate significantly above the average growth for the market.

Modern Monetary Theory (MMT) – a macroeconomic theory, which proposes that government spending is not constrained by tax and other national revenues since the government is in control of money creation and can therefore print more money to finance fiscal policy.

Value stock – a share in a company that is believed to be undervalued by the market/investors.

Wage inflation – an increase in nominal wages, meaning that workers receive higher pay.

Dit zijn de standpunten van de auteur op het moment van publicatie en kunnen verschillen van de standpunten van andere personen/teams bij Janus Henderson Investors. Verwijzingen naar individuele effecten vormen geen aanbeveling om effecten, beleggingsstrategieën of marktsectoren te kopen, verkopen of aan te houden en mogen niet als winstgevend worden beschouwd. Janus Henderson Investors, zijn gelieerde adviseur of zijn medewerkers kunnen een positie hebben in de genoemde effecten.

 

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Reclame.

 

 

Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Het Janus Henderson Horizon Fund (het 'Fonds') is een Luxemburgse SICAV die op 30 mei 1985 is opgericht en wordt beheerd door Janus Henderson Investors Europe S.A. Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen. Dit is een marketingboodschap Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.
  Specific risks
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt of 'hedged'), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.