Nick Maroutsos, Co-Head of Global Bonds, bespreekt de recente inspanningen van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) om de druk op de financiële markten te verlichten en legt uit waarom hij verwacht dat de vooruitzichten voor de financiële markten nu afhangen van het fiscale beleid.

  Kernpunten

  • Volgens ons waren de recente noodmaatregelen van de Fed - de aankoop van een ‘noodzakelijk aantal’ activa en extra leningen voor bedrijven en consumenten - een stap die de centrale bank onvermijdelijk moest nemen om de liquiditeit op de financiële markten te garanderen.
  • Maar we zijn van mening dat het niet langer de Fed is die beleidsinitiatieven moet nemen maar wel de wetgevende macht.

In de afgelopen weken heeft de Amerikaanse Federal Reserve verscheidene noodvergaderingen bijeengeroepen, haar referentiebeleidsrente verlaagd tot nul, kwantitatieve verruiming aangekondigd en maatregelen genomen om de liquiditeit op de geldmarkten te verhogen. Maar dit is onvoldoende gebleken. Op 23 maart 2020 riep de Fed zijn derde noodvergadering bijeen en kondigde ze aan dat ze alle activa zal opkopen die nodig zijn om de liquiditeit op de financiële markten te garanderen en dat ze het bereik van haar activa-aankopen gaat uitbreiden en nu alles zal kopen, van bedrijfsobligaties tot ‘exchange-traded funds’ (ETF’s). In haar verklaring liet de Fed weten dat ze haar eerdere doelstellingen voor de aankoop van effecten laat varen en dat ze in plaats daarvan het ‘noodzakelijke aantal’ activa zal kopen. De Fed kondigde ook nieuwe leenprogramma’s aan om de kredietstroom aan bedrijven en consumenten te ondersteunen.

Volgens ons was deze stap onvermijdelijk geworden. Een oplossing voor de centrale bank op korte termijn lijkt momenteel moeilijk te bedenken. Het is niet langer de Fed die beleidsinitiatieven moet nemen maar de wetgevende macht. Noch de Fed, noch het Congres lijken in staat het virus te bestrijden. De Fed heeft gebruikgemaakt van een monetair beleid om de marktliquiditeit te ondersteunen. Nu is het de beurt aan het Congres om, in samenwerking met de Trump-administratie, een grootschalig fiscaal stimuleringspakket uit te werken.

Om de financiële markten te stabiliseren hebben ze de geruststelling nodig dat de Fed zal optreden als actieve koper op de volatiele markten van vandaag. De waarderingen van sommige effecten kunnen weliswaar aantrekkelijk lijken op basis van de economische vooruitzichten op lange termijn, maar het liquiditeitsrisico is moeilijk in te schatten en te beheren. Als dit liquiditeitsrisico kan worden verlaagd, zou dit een echte opluchting zijn voor de kredietmarkten. Maar in laatste instantie hangt de waardering af van de economische vooruitzichten. Beleggers hebben nood aan enerzijds een diepgaand en grondig begrip van de recessie die er vermoedelijk aankomt en anderzijds aan vertrouwen dat fiscale maatregelen die correct op de ernst van de economische impact zijn afgestemd, onderweg zijn.

James Bullard, voorzitter van de Federal Reserve van St. Louis, zei dat het Amerikaanse bbp met 50% kan kelderen tijdens het tweede kwartaal en dat de werkloosheid in de VS kan stijgen tot 30%. Momenteel bedraagt het jaarlijkse bbp ongeveer USD 22 biljoen. Een daling van het bbp met 50% in een kwartaal, betekent een inkrimping met USD 2,75 biljoen. Een hogere liquiditeit op de financiële markten is weliswaar noodzakelijk, maar is op zich niet voldoende om een dergelijke daling van de productie en de inkomsten te compenseren.