Tijdens dit rondetafelgesprek spreken Nick Maroutsos, Dan Siluk en Jason England, portefeuillebeheerders van de Absolute Return Income-strategie, openhartig over zaken die de markten raken en hoe deze van invloed zijn op hun beleggingsbeslissingen. In de video komen drie onderwerpen aan bod:

  • Vermogensallocatie in het licht van een soepel monetair beleid
  • Omgaan met een meer politiek aangestuurde economie
  • Inkomen genereren bij negatieve rente

Opmerkingen:
Het effect van cross-currency afdekking: De verschillen tussen de rentetarieven van twee valuta's en de relatieve vraag naar valuta's op een bepaald moment kunnen ervoor zorgen dat de kosten valuta-afdekking (currency hedging) een kostenpost of winst opleveren, afhankelijk van de richting waarin een belegger buitenlandse effecten koopt. Momenteel is het bijvoorbeeld mogelijk dat een belegger die standaard in Amerikaanse dollar handelt, na afdekking extra rendement behaalt op een in euro luidende obligatie.

Roll down-rendement: Als u een obligatie met een langere looptijd koopt, en de rendementscurve een normale opwaartse beweging vertoont, dan stijgt de marktkoers van een obligatie bij het dalen van de rentecurve. Stelt u zich voor dat u een 2-jaars obligatie koopt, met een coupon van 3% en een rendement van 3%. De nominale waarde is 100. Na een jaar bezit u een effecieve 1-jaars obligatie. Als de rente niet gewijzigd is, zou het marktrendement op een 1-jaars obligatie lager moeten zijn omdat de obligatie een kortere looptijd heeft. Uw obligatie betaalt nog steeds 3% uit maar het marktrendement op een 1-jaars obligatie is bijvoorbeeld 2%. Een belegger zou dan bereid zijn 101 voor uw obligatie te betalen. De obligatie is in waarde toegenomen naarmate de rentecurve daalde.