Hamish Chamberlayne, portefeuillebeheerder van het Janus Henderson Global Sustainable Equity Fund, bespreekt de recente ontwikkelingen die de wereld in de afgelopen drie maanden in hun greep hielden.

2020 tot nu toe

De wereldwijde aandelenmarkten daalden scherp in het tweede deel van het kwartaal toen de economische activiteit te maken kreeg met de negatieve gevolgen van de coronaviruspandemie.

Veel landen namen maatregelen zoals social distancing en reisrestricties, waarbij sommige regeringen zelfs nog verder gingen en niet-essentiële commerciële activiteiten verboden. De omvang van de opschudding wordt duidelijk aan de hand van de afname van het commerciële vliegverkeer, dat in de laatste week van maart met 60% inzakte1. Sinds de Tweede Wereldoorlog hebben we een dergelijke, gelijktijdig optredende verstoring van de wereldeconomie niet meer meegemaakt.

Maar deze crisis is niet te vergelijken met een oorlog. Alles ligt stil. Het lawaai in de steden is tot bedaren gebracht, er rijden nauwelijks auto's en in de lucht zijn geen vliegtuigen te zien. Een opmerkelijk gevolg hiervan is de indrukwekkende afname van vervuiling. De uitstoot van koolstof en stikstof is de afgelopen weken enorm gedaald. Volgens sommigen hebben we per ongeluk een kijkje hebben kunnen nemen in een koolstofvrije toekomst, maar hoewel er natuurlijk duidelijke milieuvoordelen zijn, is dit in het licht van de humanitaire prijs van deze crisis een pyrrusoverwinning. De sociale gevolgen zijn veelzijdig en regeringen worstelen met de gevolgen van de diverse beleidsmaatregelen.

De zon achter de wolken zien schijnen

Te midden van al deze chaos zien we echter ook positieve kanten. Zo konden we profiteren van de voordelen die de technologische vooruitgang van de afgelopen tien jaar met zich meebracht. De digitale economie heeft veel mensen in staat gesteld hun dagelijks leven zonder al te veel ongemak voort te zetten. Sommige bedrijven deden het in de afgelopen paar maanden heel goed door de toegenomen vraag naar hun diensten. Een van de grote vragen die we onszelf stellen is de mate waarin de veranderingen als gevolg van de crisis zullen aanhouden. Zal er sprake zijn van een nieuw normaal, en hoe zal dat er dan uitzien?  Wij denken dat deze crisis digitale trends zal versnellen en we hebben goede hoop dat de veranderde manier waarop we onze economieën inrichten en onze levens leiden, blijvende positieve milieueffecten zal hebben. We beleggen in bedrijven die zich op een dergelijke toekomst richten.

Verstoring of veerkracht

Gezien de schaal van de overheidsinterventies zijn er maar weinig delen van de economie die niet te maken kregen met verstoring. Alle grote marktsectoren noteerden negatieve rendementen, maar aangezien sommige bedrijven veerkrachtiger bleken dan andere was er sprake van een brede spreiding voor wat betreft de relatieve prestaties. Bedrijven uit de reisbranche, transportsector, zware industrie, grondstoffensector en financiële dienstverlening werden het zwaarst getroffen. Cruise- en luchtvaartmaatschappijen werden bijzonder hard geraakt met aandelenkoersen die met wel 80%-90% daalden. De energiesector, die gedomineerd wordt door olie- en gasbedrijven, presteerde het slechtst en daalde met 40% toen de olieprijs instortte als gevolg van de combinatie van de lage vraag en een verstoring van de relatie met de OPEC door onenigheid over een productieverlaging2.

De financiële sector eindigde op de tweede plaats met een daling van meer dan 25% nadat banken onder druk kwamen te staan als gevolg van de maatregelen van overheden met betrekking tot het niet-opeisen van schulden en renteverlagingen door de centrale banken. De traditioneel defensievere sectoren gezondheidszorg, basisconsumptiegoederen en nutsbedrijven deden het relatief beter, hoewel ook die nog steeds 5%-15% moesten inleveren. Ook de informatietechnologiesector ging achteruit, maar omdat de vraag naar veel digitale diensten steeg2, ging dat minder hard dan de totale markt.

Vooruitzichten

Er bestaat aanzienlijke onzekerheid over de duur van de overheidsmaatregelen die in het kader van de corona-crisis werden getroffen. Daarnaast beginnen veel mensen zich af te vragen of deze crisis blijvende veranderingen tot gevolg zal hebben voor de manier waarop we onze levens leiden en onze economieën inrichten. We zullen niet beweren dat we de antwoorden op deze vragen weten, maar volgens ons zijn er een aantal toekomstscenario's duidelijker dan andere, en zal onze duurzame beleggingsaanpak ons helpen.

In reactie op deze crisis kwamen veel regeringen overal ter wereld met gigantische fiscale stimuleringspakketten, waarvan sommige een omvang hebben van wel 20% van het BBP. Deze middelen moeten ergens naartoe, en terwijl sommige sectoren veel tijd nodig zullen hebben om te herstellen, zullen andere delen van de economie er waarschijnlijk sterk uitkomen. Onze duurzame beleggingsaanpak helpt ons om ons op langetermijntrends te richten waarvan wij denken dat ze niet zullen veranderen. We zijn ervan overtuigd dat ze door de crisis zelfs zullen versnellen, omdat die duidelijk maakte dat er zaken moeten veranderen.

Digitalisering is een van de trends die we zien versnellen, en veel van onze beleggingen op het gebied van bedrijfsproductiviteit, communicatie, gezondheid, entertainment, infrastructuur en connectiviteit zijn hieraan blootgesteld. De veerkracht van de digitale economie tot nu toe, waarbij veel bedrijven de vraag naar hun diensten zien stijgen, maakt duidelijk dat de koolstofvoetafdruk van veel mensen en bedrijven veel kleiner kan. Het belangrijkste pluspunt van digitalisering is dat het meer productiviteit en een efficiënter gebruik van onze kostbare natuurlijke hulpbronnen mogelijk maakt.

Daarnaast denken we dat de overgang naar een economie met een lagere koolstofuitstoot een trend is die zal aanhouden en mogelijk zal versnellen. Een vraag die we vaak krijgen, gaat over de mate waarin lage olieprijzen duurzame beleggingen in de weg staan of de transitie naar de koolstofarme economie vertragen. Dat is volgens ons onwaarschijnlijk. Vanuit beleggingsperspectief is de volatiliteit van de olieprijs in feite zelf een negatief aspect, terwijl de stabiele rendementen in de duurzame sector zeer aantrekkelijk zijn. De onomkeerbare populariteit van schone technologie in combinatie met de toenemende regelgeving rond koolstof maken beleggingen in fossiele brandstoffen minder aantrekkelijk. En we verwachten dat de overheidssteun voor de transitie naar schone energie zal worden voortgezet.

Op 4 maart presenteerde de Europese Commissie een voorstel voor een Europese Klimaatwet, maar het nieuws over de grote stap die de Europese Unie (EU) zette in haar streven naar een koolstofloze economie, raakte ondergesneeuwd door de ophef rond de pandemie. Het zou ons echter niet verbazen dat een deel van de grote fiscale stimuleringspakketten aan de schone-energiesector wordt toegewezen.  Steeds meer bedrijven in sectoren op het gebied van elektriciteitsopwekking, transport en productie, hebben inmiddels meerjarenplannen voor investeringen opgesteld die aansluiten bij de transitie naar een koolstofloze economie. De komende tien jaar zullen we een gigantische toename zien van het vermogen om duurzame energie op te wekken, van doorbraken in accu-technologie en van het gebruik van elektrische auto's door consumenten.

We verwachten dat de vraag naar olie in het komende decennium een hoogtepunt zal bereiken. We hebben de recente marktvolatiliteit gebruikt om meer te beleggen in duurzame energieopwekking, dat stabiele en groeiende dividenden biedt, en in bedrijven die de technologie leveren om transport te elektrificeren.

Er zijn veel andere sectoren waarvoor we weinig verandering verwachten, aangezien de behoefte aan essentiële gezondheidszorgdiensten, aangestuurd door de verouderende bevolking, door de crisis alleen maar toenam. Er blijft veel behoefte aan verzekeringen en risicobeheersdiensten, de bevolkingsgroei en urbanisatie zal aanhouden en daarmee de behoefte aan investeringen in duurzame infrastructuur, openbaar vervoer, energie-efficiënte gebouwen en watertechnologie. Er zal steeds meer geïnnoveerd worden op het gebied van de circulaire economie, en de vraag naar veel consumentengoederen en -diensten met betrekking tot sport en recreatie, entertainment en gezonde voeding zal niet verdwijnen.

In plaats van deze crisis als uitsluitend negatief te zien, hopen we dat deze de aantrekkelijkheid van duurzaam beleggen zal benadrukken en hoe dat tot verbetering leidt, niet alleen voor beleggers maar ook voor het milieu en de maatschappij. We beleggen voor winst, mensen en de planeet. Volgens ons zullen de beste rendementen gegenereerd worden door bedrijven met veerkrachtige, veelzijdige groeikenmerken, en deze vinden we het vaakst terug bij bedrijven die aan de juiste kant van deze duurzaamheidstrends staan.

Voetnoten:

1Flightradar24.com, per 2 april 2020.

2Factset, Janus Henderson Investors, in Britse pond per 31 maart 2020.