Hamish Chamberlayne, hoofd van wereldwijde duurzame aandelen onderzoekt de meest recente ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid na de coronacrisis en bespreekt hoe het fonds heeft gepresteerd tegen deze achtergrond.

Kernpunten:

  • Nu de lockdown-maatregelen versoepelen en de economische activiteit opnieuw herstelt, hopen veel beleggers op een V-vormig economisch herstel, temeer omdat de centrale banken belangrijke stimuleringsmaatregelen getroffen hebben.
  • Ondanks de opeenvolgende klimaatrampen, blijft het vooruitzicht van een ‘groen herstel’ in de Europese Unie (EU) veelbelovend dankzij de fiscale stimuleringspakketten die hernieuwbare energiebronnen, groene bouwtechnologie en -materialen en elektrische voertuigen direct ondersteunen.
  • We verwachten wisselend succes voor de bedrijven naarmate de maatregelen versoepelen maar we geloven dat die bedrijven die werk maken van een transitie naar een koolstofarme economie en digitalisering op lange termijn veerkrachtiger zullen zijn.

In het tweede kwartaal van dit turbulente jaar kenden de aandelenmarkten een sterk herstel naarmate het aantal Covid-19-besmettingen wereldwijd in bepaalde regio’s begon af te nemen, wat beleggers deed hopen dat het ergste van de pandemie achter de rug lag. De inperkingsmaatregelen werden in verscheidene landen opgeheven en de economische gegevens wezen op een verhoogde economische activiteit, wat de hoop op een V-vormig herstel versterkt. Het sentiment werd verder ondersteund door de opmerkelijk grote schaal van de stimuleringsmaatregelen – zowel op monetair als op fiscaal gebied –  die tijdens de afgelopen maanden door de centrale banken werden aangekondigd. De Amerikaanse markt deed het veel beter dan de overige belangrijke markten en liet zijn beste kwartaal optekenen sinds het vierde kwartaal van 1998, dankzij de onophoudelijk sterke prestaties van de technologie-aandelen en het nieuwe record van de Nasdaq-index.

Hoe goed presteerden we vanuit milieu-oogpunt?

In onze update van het eerste kwartaal schreven we dat de Covid-19-pandemie ons een idee gaf van hoe een duurzame toekomst eruitziet met een forse daling van de koolstofemissies en de luchtverontreiniging. De eerste satellietgegevens wijzen op een vermindering met 30-60% van de stikstofdioxide en de concentratie stofdeeltjes in grote steden wereldwijd als gevolg van de geringere verkeersopstoppingen, het kleinere aantal vliegtuigverplaatsingen en de verminderde activiteit in de zware industrie. Maar nu de economische activiteit zich herstelt, zal blijken dat het slechts om een korte onderbreking ging en dat dit een verwaarloosbare impact zal hebben op de vertraging van de klimaatcrisis die blijft escaleren.

Te midden van de door de pandemie gedomineerde krantenkoppen schenken we weinig aandacht aan de nieuwsberichten over de meest recente milieurampen: recordtemperaturen in het Noordpoolgebied en een recordaantal bosbranden in Siberië. Dit na het record aantal bosbranden in Australië en het Amazonewoud vorig jaar. Maar het is bemoedigend om te zien dat veel regeringen de noodzaak inzien om over te schakelen naar een koolstofarme economie en we zijn optimistisch over de vooruitzichten van een ‘groen herstel’ in de EU met directe fiscale stimuleringsmaatregelen voor de sector van de groene technologieën zoals hernieuwbare energiebronnen, groene bouwtechnologie en -materialen en elektrische voertuigen.

De techaandelen nemen het voortouw

De overschakeling naar een digitale economie was de afgelopen jaren een belangrijk agendapunt en de pandemie heeft deze transitie nog versneld. Onze strategie profiteerde dan ook van haar beleggingen in software- en halfgeleidersbedrijven. Onze overweging in de technologiesector droeg dan ook positief bij en onze geringe blootstelling aan de types bedrijfsactiviteit die ernstiger getroffen waren door de crisis, was ook voordelig.

Wat aandelen betreft, presteerden Avalara - een innovatieve ontwikkelaar van beheersystemen voor omzetbelastingen - en Autodesk - een ontwikkelaar van designsoftware - sterk nadat ze een hogere dan verwachte omzetgroei aankondigden die wees op de veerkracht van hun bedrijfsmodellen. Ook Cadence Design Systems profiteerde van de sterke vraag naar zijn cloudgebaseerde collaboration software waarmee schakelingenborden kunnen worden ontworpen en elektronica kan worden geproduceerd. Omdat werknemers uit allerlei sectoren van thuis begonnen te werken, waren bedrijven die cloudoplossingen bieden sterk in trek. Adobe publiceerde een forse groei van zijn omzet dankzij zijn bedrijfssegmenten Creative, Document en Experience Cloud terwijl Microsoft een sterke vraag kende naar zijn Office- en Azureproducten. Ook hardwarebedrijven met blootstelling aan cloud datacentra profiteerden en onze posities in ASML en LAM Research – producenten van halfgeleiders en apparatuur – presteerden sterk.

De grootste negatieve bijdrage aan de relatieve prestatie in het kwartaal was afkomstig van twee aandelen die geen deel uitmaakten van onze portefeuille, zowel Amazon als Apple stegen met meer dan 40%, wat een negatieve impact had van meer dan 1% op het fondsresultaat. Binnen onze posities kwam de grootste negatieve bijdrage van de Amerikaanse zorgverlener Encompass Health omdat Covid-19 een negatieve impact had op het aantal nieuwe opnames in zijn revalidatiecentra, hoewel de gezondheidszorg- en hospicediensten van het bedrijf bleven groeien. Shimadzu – de Japanse analysetoolproducent – was ook een rem op de prestaties nadat het bedrijf teleurstellende jaarresultaten bekendmaakte en de groeivooruitzichten neerwaarts bijstelde. We blijven geloven in de capaciteit van het bedrijf om zijn omzet te verhogen op lange termijn maar we verwachten dat de vraag beperkt blijft zolang zijn klanten hun uitgaven uitstellen als gevolg van Covid-19.

Winnaars en verliezers van de coronacrisis

Nu de inperkingsmaatregelen stilaan versoepelen, heeft de economische activiteit zich hersteld maar het gemengde succes van deze versoepelingen wereldwijd wijzen erop dat het niet eenvoudig zal zijn. Sectoren zoals retail, restaurants en entertainment die een fysieke aanwezigheid vereist, zullen het moeilijk blijven hebben tot de activiteiten zich weer op een normaal niveau bevinden. Digitalisering daarentegen is een trend die op een lijn ligt met een duurzame economie en blijft dan ook versnellen. De veerkracht van de digitale economie tot nu toe, waarbij veel bedrijven de vraag naar hun diensten zien stijgen, maakt duidelijk dat de koolstofvoetafdruk van veel mensen en bedrijven veel kleiner kan.

We zijn ervan overtuigd dat de transitie naar een koolstofarme economie zich zal voortzetten; het onstuitbare momentum van de groene technologie in combinatie met de toenemende regelgeving omtrent koolstof zorgt ervoor dat beleggen in fossiele brandstoffen minder aantrekkelijk blijft en we verwachten dat de wetgeving de transitie naar groene energiebronnen zal blijven ondersteunen. Steeds meer bedrijven in sectoren op het gebied van elektriciteitsopwekking, transport en productie, hebben meerjarenplannen voor investeringen opgesteld die aansluiten bij de transitie naar een koolstofloze economie. De komende tien jaar zal een gigantische toename van het vermogen om duurzame energie op te wekken, van doorbraken in accu-technologie en van het gebruik van elektrische auto's door consumenten onafwendbaar zijn. We verwachten dat de vraag naar olie in het komende decennium een hoogtepunt zal bereiken.

Er zijn veel andere sectoren waarvoor we weinig verandering verwachten, aangezien de behoefte aan essentiële gezondheidszorgdiensten, aangestuurd door de verouderende bevolking, door de crisis alleen maar toenam; er blijft veel behoefte aan verzekeringen en risicobeheersdiensten, de bevolkingsgroei en urbanisatie zal aanhouden en daarmee de behoefte aan investeringen in duurzame infrastructuur, openbaar vervoer, energie-efficiënte gebouwen en watertechnologie. Er zal steeds meer geïnnoveerd worden op het gebied van de circulaire economie, en de vraag naar veel consumentengoederen en -diensten met betrekking tot sport en recreatie, entertainment en gezonde voeding zal niet verdwijnen.