Hamish Chamberlayne, Hoofd wereldwijde duurzame aandelen, bespreekt het vorige kwartaal van 2021 en blikt vooruit naar de kansen in de wereld van duurzaamheid.

Kernpunten:

  • Het Internationaal Energieagentschap verwacht dat in de komende drie decennia USD 100 biljoen in schone energie geïnvesteerd zal moeten worden om in 2050 de transitie naar een energieneutraal systeem gemaakt te hebben.
  • De winstresultaten in het eerste kwartaal van dit jaar laten zien dat de digitaliseringstrend geen tekenen van vertraging tonen, nu we herstellen van de wereldwijde pandemie.
  • Met zijn gedisciplineerde beleggingskader kan het team de bedrijven identificeren die een positieve rol spelen bij de transformatie van de wereldeconomie naar een duurzamere basis.

De nieuwsberichten die in het afgelopen kwartaal de boventoon voerden, waren het initiatief van president Biden voor een wereldwijd minimumbelastingtarief voor bedrijven, het hardhandige optreden van de Chinese regering tegen techbedrijven, de volatiliteit van cryptocurrencies, recordbrekende hittegolven in het noordwesten van de Verenigde Staten en besmettelijker COVID-mutaties.

‘Build Back Better’

Voor ons ging de belangrijkste nieuwsstroom dit kwartaal over klimaatactie. De slogan van de G7-bijeenkomst in Cornwall in het Verenigd Koninkrijk was ‘Build Back Better’. Centraal in deze verklaring is de erkenning dat terugdringing van en aanpassing aan de klimaatverandering en de bescherming van de biodiversiteit een hoofdrol spelen bij het bereiken van deze doelen. Alle G7-landen hebben zich ertoe verbonden de beoogde uitstoot de komende tien jaar drastisch te verlagen en in 2050 een netto CO2-uitstoot van nul te bereiken.

Een paar weken voor de G7-top publiceerde het Internationaal Energieagentschap (IEA) een speciaal rapport met ‘s werelds eerste brede studie van de wijze waarop tot 2050 de transitie gemaakt moet worden naar een energiesysteem met een netto-uitstoot van nul, waarbij een stabiele en betaalbare energievoorziening, de universele toegang tot energie en een robuuste economische groei worden gewaarborgd. Dit decennium vereist een stapsgewijze verandering van investeringen in schone technologieën, met een verviervoudiging van de jaarlijkse investeringen in duurzame energie en een vertwintigvoudiging van de productie van elektrische auto's.

Volgens het IEA is er in de komende drie decennia USD 100 biljoen aan investeringen in schone energie nodig.  Of ‘Net Zero’ in 2050 al dan niet haalbaar is, één ding is zeker: we geloven dat er een prachtige beleggingskans vóór ons ligt. De beleggingslogica voor koolstofarme beleggingen is nog nooit zo sterk geweest en we signaleren een breed scala aan kansen.

Informatietechnologie opnieuw koploper

De informatietechnologiesector die tot dusver een groot deel van 2021 achterbleef, eindigde het kwartaal sterk toen de markt positief reageerde op het winstseizoen van Q1. Veel technologiebedrijven meldden een sterke groei en kwamen met positieve vooruitzichten voor de rest van het jaar. De digitaliseringstrend toont geen tekenen van vertraging nu de wereldeconomie zich van de pandemie herstelt. Onze overwogen positionering in de IT-sector was gunstig voor de performance, maar ook de juiste aandelenselectie in de sectoren duurzame consumentengoederen en industrie leverden een positieve bijdrage.

Tegen deze achtergrond behoorden halfgeleiderproducent NVIDIA, de leverancier van creatieve software Adobe en watertechnologiebedrijf Evoqua tot de grootste stijgers in het afgelopen kwartaal.

We zijn op het juiste moment in NVIDIA ingestapt. Het bedrijf heeft zich met succes gepositioneerd als het platform voor volgende-generatie computergebruik, en zijn producten bieden klanten toegang tot de kracht van kunstmatige intelligentie en helpen de energie-efficiëntie van computers te verbeteren. We zijn in Q1 een positie gestart na een periode van ondermaats presteren en sindsdien levert het aandeel een van de grootste bijdragen tot het rendement. NVIDIA rapporteerde sterke resultaten voor Q1, met een solide omzetgroei, en het bedrijf verwacht voor het volgende kwartaal een veel sterker dan verwachte groei. De datacenteractiviteiten van het bedrijf draaiden op volle toeren door de verschuiving naar cloud computing en de invoering van hyperscale computing, en Enterprise AI kan de vraag verder aanwakkeren.

In navolging van NVIDIA toonden ook de resultaten van Adobe over Q1 dat het groeiverhaal van de digitale transformatie nog lang niet ten einde is. Het bedrijf rapporteerde een sterke autonome omzetgroei en bewees zo dat zijn Creative en Document Clouds niet ‘alleen maar’ van COVID profiteerden. Volgens het management zijn design en creativiteit nog nooit zo belangrijk geweest, waarbij het gebruik van content en de digitale betrokkenheid explosief stijgen.

Evoqua Water Technologies was een van onze industrieaandelen die afgelopen kwartaal goed presteerden, want het management meldde een sterke groei van de na te leveren diensten. Als toonaangevende leverancier van technologieën voor de behandeling en zuivering van water kan Evoqua volgens ons profiteren van meerdere trends rond de circulaire economie en het hergebruik en de recirculatie van water, de regelgeving rond verwijdering van giftige stoffen in drinkwater en milieusanering. De toenemende nadruk die grote bedrijven op duurzaamheid leggen en de ontwrichtende gevolgen van de klimaatverandering voor de watercyclus doen de vraag naar de producten en diensten van Evoqua ook structureel stijgen.

Een decennium van transformatie voor digitalisering, elektrificatie en verlaging van de koolstofuitstoot

Het recente IEA-rapport ‘Net Zero by 2050’ benadrukt dat elektrificatie en grotere energiezuinigheid centraal staan bij de inspanningen om de economie koolstofvrij te maken. In een duurzame toekomst zullen alle activiteiten - van industriële productie tot persoonlijk vervoer - op basis van elektriciteit plaatsvinden en elektrificatie biedt in elke economische sector diverse beleggingskansen. De omvang en het tempo van de vereiste investeringen zijn onvoorstelbaar. In combinatie met de recente politieke toezeggingen op de G7-bijeenkomst sterkt dit ons in onze overtuiging dat we aan het begin staan van een transformationeel decennium; een decennium waarin we de definitieve overstap maken van een fossiel-analoog mondiaal economisch systeem naar een elektrisch digitaal systeem.

De winstresultaten in het eerste kwartaal van dit jaar laten zien dat de digitaliseringstrend geen tekenen van vertraging tonen, nu we herstellen van de wereldwijde pandemie. Digitaal gedrag wordt verankerd en we zien dat de technologiesector een sleutelrol zal spelen bij de transformatie van onze samenlevingen en een positieve verandering van onze relatie met het milieu. Dankzij digitale tools en diensten konden onze samenlevingen en economieën tijdens de pandemie doorgaan. Ze zijn van cruciaal belang om de link tussen onze economische activiteit en onze impact op het natuurlijk kapitaal te doorbreken. We zien eveneens dat de IT-sector vooroploopt wat betreft milieueffecten en het koolstofvrij maken van de economie door enorme stappen te zetten op het gebied van energiezuinigheid en de directe aankoop van duurzame energie.

Onze vooruitzichten veranderen dus maar weinig, afgezien van het feit dat onze overtuiging sterker wordt. We blijven gefocust op digitalisering, elektrificatie en verlaging van de koolstofuitstoot en dit blijft de basis van onze beleggingsbeslissingen en portefeuilleopbouw. Met ons gedisciplineerde beleggingskader kunnen we de bedrijven identificeren die een positieve rol spelen bij de transformatie van de wereldeconomie naar een duurzamere basis. We geloven dat we aantrekkelijke beleggingsrendementen gaan behalen door te beleggen in deze ondernemingen - bedrijven met flinke groeimogelijkheden, winnende franchises, een cultuur van innovatie en prijsstellingsvermogen.