Hamish Chamberlayne, portefeuillebeheerder en head of Global Sustainable Equities, belicht de belangrijkste duurzame verhalen voor het derde kwartaal van 2020 en analyseert de prestaties van de strategie.

Kernpunten:

  • Zowel de Europese Unie (EU) als de Chinese regering hebben verdere stappen aangekondigd om de CO2-uitstoot verder terug te dringen. De EU heeft aangegeven de koolstofuitstoot tegen 2030 met 55% te willen reduceren en China wil tegen 2060 CO2-neutraal zijn.
  • In de loop van het kwartaal blonk de IT-sector uit in de MSCI World Index, terwijl de energiesector een duik nam van meer dan 15%.
  • De digitale trends ontwikkelen zich snel en compenseren voor een deel de negatieve milieueffecten van de economische activiteit, maar toch moeten de investeringen in de transitie naar koolstofarme energie volgens ons dringend worden opgeschroefd.

Tijdens de lockdown was het soms moeilijk om te begrijpen welke enorme impact COVID-19 heeft gehad op de wereldeconomie door ons in een nooit gezien tempo binnen te houden en online te brengen. Hoewel digitalisering voor ons al enkele jaren een belangrijke beleggingstrend is, is ze door de pandemie overduidelijk een versnelling hoger geschakeld. Ons inziens wordt digitalisering het komende decennium zelfs een van de belangrijkste katalysatoren voor beleggingsrendement. Nauw verbonden met de digitalisering is de transitie naar koolstofarme energie. Die trend wordt dit jaar ook ondersteund door het engagement van de politiek om te investeren in hernieuwbare energie, elektrificatie van het transport, energie-efficiënte technologie en duurzame infrastructuur. Het was bemoedigend dat de fiscale steunmaatregelen van de overheden voornamelijk gericht zijn op groene projecten die aansluiten bij onze beleggingsfilosofie van duurzame ontwikkeling, innovatie en langetermijngroei.

Politieke stappen naar een koolstofarme wereld

De Europese Unie heeft 30% van haar relanceplan van 750 miljard euro voorbehouden voor duurzame projecten, waaronder hernieuwbare energie en opslag, duurzame gebouwen en openbaar vervoer. Ook goed voor de dynamiek was de nieuwe EU-voorzitter, die de ambitie uitsprak om de uitstoot tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen in plaats van de 40% die voordien werd vooropgesteld. Eveneens positief was de belofte van China om zijn koolstofuitstoot tegen 2030 te plafonneren en tegen 2060 koolstofneutraal te zijn. China is de op een na grootste economie in de wereld met de hoogste CO2-uitstoot, dus die aankondiging is een enorme stap in de richting van een duurzame wereldeconomie en wij hopen dan ook dat die doelstellingen snel kunnen worden behaald en overtroffen. We hebben ook gezien dat meer dan 20 landen een einddatum voor de verkoop van verbrandingsmotoren hebben opgelegd. Er ontstaat een algemene trend om het doel van een koolstofvrije economie te vervroegen van een vaag punt ergens halfweg deze eeuw naar een heel duidelijke streefdatum van 2030, waardoor we nu dus tegen een decennium vol innovatie aankijken.

In het derde kwartaal begon de economische activiteit wereldwijd te herleven doordat de regeringen een evenwicht moesten beginnen te zoeken om hun economie ondanks de coronacrisis toch te heropenen. Tegen die achtergrond klokten de wereldwijde aandelenmarkten het kwartaal hoger af: de MSCI World Index behaalde een totaal rendement van 7,9% in Amerikaanse dollar. De best presterende sectoren waren de IT, discretionaire consumentengoederen en industrie, terwijl energie, financiën sector en vastgoed ondermaats presteerden. De energiesector daalde met meer dan 15%.

Transitie naar koolstofarme energie als katalysator voor het rendement

Hoewel onze sectorpositionering - overweging in IT en onderweging in energie - gunstig was voor het rendement, leverde onze aandelenselectie de belangrijkste bijdrage aan de sterke prestatie van de strategie tijdens het kwartaal. Bijzonder opmerkelijk was dat we onder onze tien grootste bijdragen maar één technologieaandeel vinden, wat aantoont hoe divers en breed onze portefeuille is opgebouwd. We noteerden sterke prestaties van onze beleggingen met een blootstelling aan de transitie naar koolstofarme energie, waaronder de ontwikkelaars van hernieuwbare energie Boralex en Innergex, de producent van efficiënte elektromotoren Nidec, de producent van koolstofarme bouwmaterialen Kingspan en watertechnologie- en infrastructuurbedrijf Xylem.

Tesla leverde de grootste bijdrage aan het rendement van de strategie. Het is namelijk de enige grote autofabrikant in de wereld die dit jaar een omzetgroei heeft geboekt en het bedrijf heeft tijdens het kwartaal ook een belangrijke kaap gerond, namelijk het vierde kwartaal op rij met winst, waardoor het aandeel nu in aanmerking komt om te worden opgenomen in de S&P 500-index. Tesla is heel goed gepositioneerd voor de transitie naar koolstofarme energie en heeft een enorm ambitieuze groeistrategie voor het komende decennium. Een andere grote bijdrage kwam van Salesforce, dat liet weten dat zijn cloudgebaseerde platform steeds meer wordt gebruikt doordat klanten hun digitaletransformatieplannen versnellen. In het kader van onze beleggingsaanpak gaan wij op zoek naar ondernemingen met groei en weerbaarheid als financiële kenmerken, en die kwamen ten overvloede naar voren in de resultaten van Salesforce, dat zo'n uitstekend tweede kwartaal had dat zijn aandelenkoers de dag na de publicatie van de resultaten met 25% is gestegen.

Sterke prestaties kwamen er ook van aandelen in ons thema Levenskwaliteit, waar sommige namen hebben geprofiteerd van de verschuiving naar e-commerce en directe digitale distributie. Bij Nintendo passerden meer klanten naar de onlinewinkel, terwijl Adidas zich herstelde van de coronadaling en de onlineverkoop fors zag toenemen.

Enkele van de schadelijkste factoren voor het relatieve rendement lagen buiten onze eigen portefeuille, aangezien Apple, Amazon en Nvidia (waarin we niet belegd zijn) sterk hebben gepresteerd. Binnen onze portefeuille kwamen de ondermaatse prestaties vooral van onze technologiebedrijven. ASML had last van de handelsoorlog tussen de VS en China die weer escaleerde, terwijl enkele van onze softwareparticipaties, zoals Autodesk en Avalara, consolideerden na een sterke prestatie in de eerste helft van het jaar.

Kan de digitalisering de milieuschade van de economische activiteit terugdringen?

De pogingen om overal in de wereld de lockdownbeperkingen te versoepelen, blijft invloed uitoefenen op die delen van de economie die afhankelijk zijn van plaatsen en gelegenheden waar mensen fysiek samenkomen. Aan de andere kant zien we dat de digitalisering versnelt. De coronacrisis heeft de digitale sector een flinke duw in de rug gegeven, maar we verwachten dat die trend hoe dan ook zal aanhouden door het gebruiksgemak, de hogere productiviteit en de efficiëntie van de digitalisering.

Ondanks de bemoedigende opmars van de digitale trends, die wij als een aanvulling zien op de vermindering van de negatieve milieueffecten van economische activiteiten, herinneren de toenemende frequentie en ernst van klimaatgerelateerde gebeurtenissen ons eraan dat we dringend meer moeten investeren in de transitie naar koolstofarme energie. Gelukkig lijkt de pandemie geen noemenswaardig negatief effect te hebben gehad. Achter die transitie ontstaat er een echte dynamiek, dankzij boeiende technologische innovaties in schone energie, gecombineerd met verregaande reglementaire steun van tal van overheden.

Nergens was die innovatie duidelijker dan in de recente mededeling van Tesla, waarin een duidelijk investeringsplan was uitgestippeld om het gebruik van elektrische voertuigen en schone energie te versnellen. Tegen 2030 wil Tesla meerdere terawatts aan batterijen produceren om jaarlijks 20 miljoen betaalbare elektrische voertuigen te kunnen produceren, evenals grootschalige energieopslagsystemen ter ondersteuning van hernieuwbare-energiesystemen. We verwachten dat de ambitieuze visie van Tesla de investeringen in de hele auto- en energiesector opnieuw een zetje zal geven.

2020 was een jaar vol uitdagingen, maar we zijn optimistisch dat de wereldeconomie veerkrachtiger en duurzamer uit deze pandemie zal komen dan ooit tevoren. In plaats van duurzaam beleggen te ondermijnen, hopen we dat deze crisis zal benadrukken hoe interessant deze benadering net is en hoe ze tot betere resultaten kan leiden, niet alleen voor beleggers, maar ook voor het milieu en de maatschappij.