Hamish Chamberlayne, portefeuillebeheerder van het Janus Henderson Global Sustainable Equity Fund, bespreekt de recente ontwikkelingen in de wereld van duurzaam en verantwoord beleggen (SRI) en de positionering, de prestaties en de activiteiten van het fonds.

De wereldwijde aandelenmarkten eindigden het jaar sterk, met de MSCI World Index die in het laatste kwartaal met meer dan 8% in Amerikaanse dollar steeg en daarmee het totale rendement voor 2019 op meer dan 25% bracht. De markten reageerden positief op de tastbare tekenen van vooruitgang in de handelsbesprekingen tussen de Verenigde Staten en China, die een eerste fase van ontspanning bereikten. De Amerikaanse Federal Reserve wijzigde de rente niet en verspreid over de wereld lieten diverse andere centrale banken weten een meer accommoderend beleid te gaan voeren. De rendementen waren bescheidener voor Britse beleggers nadat het Britse pond steeg in reactie op een grote conservatieve overwinning bij de Britse verkiezingen, die een belofte van meer politieke stabiliteit en een mogelijke ontsnapping uit het brexit-moeras met zich meebracht. Het toenemende optimisme leidde voor diverse van de meer economisch gevoelige sectoren, zoals technologie, financials en materialen, tot betere prestaties. Ook de sectoren industrie en communicatiediensten leverden goede rendementen, terwijl de defensievere sectoren zoals nutsbedrijven, basisconsumentengoederen en vastgoed achterbleven.

Vanuit duurzaamheidsoogpunt was 2019 een belangrijk jaar, waarin een hoofdrol was weggelegd voor een aantal milieugerelateerde gebeurtenissen die van invloed zijn op de economie. Terugkijkend zou dit jaar wel eens een kantelpunt kunnen zijn in het publieke bewustzijn en de zorgen over de urgentie van de wereldwijde milieuproblematiek.

In 2019 vond het eerste faillissement plaats dat het directe gevolg was van klimaatverandering toen het Californische energiebedrijf PG&E een verzoek tot herstructurering van zijn schulden indiende. Het hele jaar door domineerden verschrikkelijke branden, die vaak vergezeld gingen van recordhoge temperaturen, in dichtbevolkte gebieden als Californië, Zuidoost-Azië en Australië en in ongerepte natuurgebieden zoals de Amazone en de poolcirkel, het nieuws. Het was ook het jaar waarin de naam van een 16-jarig Zweeds meisje op ieders lippen lag en zij het gezicht van de wereldwijde klimaatprotestbeweging werd, waarin men zich bewust werd van de plasticvervuiling en mensen oog gingen krijgen voor de kosten van vleesproductie.

Aan de positieve kant omarmden steeds meer bedrijven duurzaamheid, wat voor veel van hen inmiddels de kern van hun groeistrategie vormt. Schone technologieën werden steeds goedkoper nu de kosten voor het ontwikkelen van duurzame energie lager liggen dan de gebruikskosten van steenkool. Er werden meer elektrische auto's dan ooit verkocht, en autofabrikanten trekken in de komende jaren $ 225 mrd uit voor elektrificatie. Vlees op plantaardige basis is inmiddels gemeengoed.

Het fonds noteerde dit kwartaal een rendement van 10,1% in Amerikaanse dollar, vergeleken met een stijging van 8,6% van de MSCI World index*. Niet alleen de overwogen positie van het fonds in de informatietechnologiesector had een positieve impact op de prestaties, ook de juiste aandelenselectie droeg bij aan het positieve rendement, waarbij vier van de tien best presterende posities uit verschillende sectoren afkomstig waren. Slechts een van de drie grootste bijdragen werd geleverd door een technologie-aandeel.

*Bron: Morningstar, per 31 december 2019, Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund A2 in Amerikaanse dollars. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

Bijdragen aan het rendement:

Humana (Gezondheid) is een zorgverzekeringsmaatschappij die zich primair richt op het leveren van Medicare Advantage-verzekeringen aan senioren in de Verenigde Staten. Humana kwam sterk terug nadat het politieke tij keerde. Vroeg in het kwartaal achtten beleggers het al minder waarschijnlijk dat het Medicare-for-All-wetvoorstel van Elizabeth Warren aangenomen zou worden. Dat risico veranderde in een steuntje in de rug toen Trump een wet ondertekende waarmee een belasting voor zorgverzekeraars uit het tijdperk-Obama permanent werd afgeschaft.

Tesla (Duurzaam transport) is een toonaangevende fabrikant van elektrische voertuigen, lithium-ion accu's en zonne-energiesystemen met de doelstelling de transitie naar duurzame energie van de wereld te versnellen.  Het aandeel steeg in december met 25%, waarmee het halfjaarrendement op 87% uitkwam, en er ten opzichte van het dieptepunt in juni een stijging van meer dan 100% werd bereikt. Na een verrassende winst werden de aandelen in het derde kwartaal verder opgestuwd door de opening van de Gigafactory in Shanghai en het positieve commentaar op het tijdspad voor de productie van het Y-model. Kort na het einde van het jaar meldde het bedrijf dat er meer geleverd was dan verwacht, waardoor de koers van het aandeel er nog een schepje bovenop deed. We spraken het bedrijf in december en we zijn voorzichtig optimistisch dat de operationele uitvoering zich in een traject van duurzame verbetering bevindt. Ondertussen is het wel duidelijk dat Tesla de markt nog jarenlang zal aanvoeren na een reeks teleurstellende productlanceringen van concurrenten die de consument niet mee wisten te krijgen.

Autodesk (Kennis & Technologie) is wereldwijd marktleider in ontwerpsoftware voor architecten en ingenieurs. De oplossingen van het bedrijf stellen klanten in staat de milieu- en maatschappelijke impact van hun ontwerpen te optimaliseren door hun energiebehoefte te verlagen of door het bieden van flexibele en duurzame infrastructuur met een beperkt milieueffect. Autodesk steeg in het vierde kwartaal na de aankondiging van beter dan verwachte resultaten en het naar boven bijstellen van zijn richtlijn voor vrije cashflow. De overgang naar een bedrijfsmodel op basis van terugkerende inkomsten uit abonnementen is nu grotendeels afgerond. De resultaten lieten zien dat er steeds meer niet-betalende gebruikers (die nog steeds bijna drie kwart van het wereldwijde gebruikersbestand uitmaken) overstappen en dat het bedrijf profiteert van de gunstige situatie in de eindmarkten voor zowel bouw als productie, waarin Autodesk de digitale transformatie verzorgt. Hoewel Autodesk niet immuun is voor een wereldwijde groeivertraging, blijven we voor de komende jaren veel en lang groeipotentieel zien en ook tal van initiatieven om de eigen marges te verbeteren, wat ons sterkt in ons vertrouwen in deze belegging.

Schadelijk voor het rendement:

De meest in het oog springende negatieve bijdrage kwam van onze onderwogen positie in Apple. Voor wat betreft aandelen in eigendom waren de drie grootste negatieve bijdragen afkomstig van Gildan, Progressive en Texas Instruments.

Gildan (levenskwaliteit) is een Noord-Amerikaanse textielfabrikant die bekend staat om zijn hoge maatschappelijke en milieunormen. Het bedrijf beschikt over de middelen die het in staat stellen hoogwaardige goederen tegen lagere kosten te produceren, terwijl het milieu wordt ontzien en de arbeidsomstandigheden toonaangevend voor de sector zijn. Het aandeel Gildan daalde na de aankondiging van tegenvallende resultaten en het naar beneden bijstellen van de jaarprognose als gevolg van de lager dan verwachte consumentenvraag binnen het zeefdruksegment. Hoewel de tegenvallende vraag teleurstellend is, blijven we vertrouwen houden in Gildan's positie als low-cost marktleider in de basissegmenten voor zeefdruk en mode, en gaan we er niet van uit dat deze zwakte verband houdt met een verschuiving in de concurrentiesituatie.

Progressive (Veiligheid) is een van de grootste autoverzekeraars in de Verenigde Staten. Het bedrijf beschouwt zichzelf als een datascience-bedrijf gericht op de verzekeringssector. Het zet data-analyse in om bestuurders met een lager risico te vinden en aan te trekken. Op die manier kan het bedrijf lagere premies aanbieden, wat tot een concurrentievoordeel en hogere groeicijfers leidt. Progressive kreeg te maken met winstneming na aankondiging van een bescheiden teleurstelling in de belangrijkste schaderatio, een reserveverplichting in zijn commerciële auto-tak en een lager dan verwachte geconsolideerde premiegroei.

Texas Instruments (Kennis & technologie) is een van de grootste ontwerpers en producenten van halfgeleiders ter wereld, en richt zich op het ontwikkelen van analoge chips en ingebouwde processors. Analoge halfgeleiders zijn de bouwstenen voor een meer verbonden wereld en worden gebruikt in diverse toepassingen voor eindconsumenten, waaronder in duurzame-energietechnologie, medische diagnostische apparatuur en zelfrijdende voertuigen. Het aandeel daalde nadat het bedrijf aankondigde dat de resultaten in lijn met de verwachtingen lagen, maar ook een richtlijn uitgaf die onder de marktverwachtingen bleef. Doordat het handelsconflict de kortetermijnvraag liet afnemen, heeft Texas Instruments te maken met zwakte op de eindmarkten voor auto's, industrie, consumenten en communicatie. Maar hoewel de spanningen bestellingen in de weg blijven staan, wist het bedrijf zijn voorraden en kosten effectief te beheersen en is het goed gepositioneerd om van een verbeterende vraag te kunnen profiteren.

Activiteit in de portefeuille

Gedurende het kwartaal werden er nieuwe posities genomen in Innergex en Zendesk, en werden er posities in Costa Group en Waters afgestoten.

Innergex (schonere energie) ontwikkelt en exploiteert duurzame-energiefaciliteiten in Canada, de Verenigde Staten, Frankrijk en Chili. Het bedrijf is gespecialiseerd in projecten op het gebied van wind-, zonne- en doorstroomwaterkrachtcentrales. Voor dit project werkt het bedrijf samen met overheidsinstanties, non‑gouvernementele organisaties (ngo's), milieubeschermingsorganisaties, wetenschappers en lokale organisaties aan de ontwikkeling en implementatie van oplossingen die de interactie tussen mens en natuur en de verstoring van belangrijke ecosystemen zoveel mogelijk beperken.

Zendesk (kennis & technologie) is een wereldwijde leverancier van klantrelatiemanagementsoftware. De missie van het bedrijf is organisaties te helpen betere relaties met hun klanten op te bouwen. De software brengt klantcommunicatie en klantgegevens uit uiteenlopende kanalen bijeen zodat de klantenservice en betrokkenheid via alle kanalen verbetert. Omdat Zendesk's software met open standaards en in de openbare cloud is ontwikkeld, is het eenvoudig te gebruiken en te implementeren. Dat stelt organisaties in staat flexibel te reageren, zich op innovatie te richten en hun productiviteit te verbeteren.

Vooruitzichten

Onze vooruitzichten zijn niet veranderd. Als we om ons heen kijken, zien we heel wat redenen tot bezorgdheid. De vertragende economische groei, de aanhoudende handelsoorlog tussen de VS en China en de brexit zetten het bedrijfsleven en het beleggersvertrouwen zwaar onder druk en wij begrijpen waarom velen pleiten voor voorzichtigheid met betrekking tot aandelen. We blijven echter optimistisch over de vooruitzichten voor aandelen, vooral die met goede groeikenmerken. De industrie en de productie hebben er een aantal zwakke kwartalen op zitten en er zijn tekenen dat de cyclus van voorraadopbouw en het industriële momentum dicht bij hun dieptepunt zitten. De halfgeleidersector is vaak een belangrijke economische indicator en in het laatste kwartaal hebben we tekenen gezien dat de geheugenprijzen stabiliseren. Verschillende ondernemingen zeiden daarbij dat ze in 2020 een herstel verwachten. De verschuiving van de centrale banken naar een inschikkelijker monetair beleid is heel goed voor groeiaandelen en voor veel van onze beleggingen zien we nog altijd heel wat stijgingspotentieel. De aandelenwaarderingen liggen inderdaad boven het langetermijngemiddelde maar ze zijn in absolute zin, in vergelijking met obligaties, historisch laag.

Hoewel we klaarstaan om beleggingen die zullen profiteren van een herstel van de industriële productie geleidelijk op te schroeven, zijn we ons ervan bewust dat er heel wat onzekerheid blijft bestaan. Een aanzienlijk deel van het fondsvermogen is belegd in ondernemingen met een groot aandeel recurrente inkomsten, een sterke balans en betere bescherming tegen wereldwijde macro-economische trends. Wij zijn van mening dat ons duurzaamheidskader ons helpt de onzekerheid door te komen en beleggingen met weerbare groeikenmerken te vinden die volgens ons ook in economisch turbulente tijden in waarde kunnen groeien.

Er zijn volop kansen in bedrijven die op de juiste manier op de huidige trends kunnen inspelen. Technologische veranderingen en innovatie nemen niet af en duurzaamheidsvraagstukken worden steeds belangrijker. Actieve managers kunnen een positief verschil maken door vermogen te beleggen in bedrijven die bijdragen aan een duurzame wereld en bedrijven die schadelijk zijn, te mijden.

Tenzij anders vermeld, zijn alle gegevens uit dit artikel afkomstig van Janus Henderson Investors, per 31 December 2019.