Portefeuillebeheerder Andy Acker bespreekt hoe de vooruitgang in de gezondheidszorg op de voorgrond is getreden tijdens de coronapandemie en wat dit kan betekenen voor de sector op lange termijn.

  Kernpunten

  • De gezondheidszorgsector heeft beter gepresteerd dan de brede aandelenmarkt tijdens de coronacrisis omdat beleggers bedrijven belonen die gebruikmaken van technologie of geavanceerd onderzoek om COVID-19 te bestrijden.
  • De snelheid en de wereldwijde schaal waarop inspanningen worden geleverd om een behandeling of vaccin te vinden tegen het nieuwe coronavirus zijn ongeëvenaard.
  • Hoewel we sceptisch staan tegenover de race in bepaalde biotechnologiebedrijven die krantenkoppen zoeken in verband met het virus, denken we dat de focus van beleggers op de geavanceerde technologie in de gezondheidssector nog zal voortduren tot lang na de pandemie.

De keldering van de aandelenmarkten te midden van de uitbraak van het coronavirus trof alle sectoren en was opmerkelijk omwille van de snelheid en de omvang ervan. Maar net als bij andere dalingen vertoont de gezondheidszorgsector veerkracht. In de VS bijvoorbeeld daalde de S&P 500 Index met 32% ten opzichte van zijn hoogtepunt in februari terwijl de S&P 500 Health Care sector per 20 maart 2020 slechts met 24% gedaald was.1

De gangbare opvatting is immers dat gezondheidszorgaandelen zich meestal defensiever gedragen tijdens een economische inkrimping omdat mensen nog steeds medische zorgen nodig hebben en/of ernaar vragen. Maar deze keer is het niet de onaflatende stroom van operaties of doktersbezoeken die de gezondheidzorgbedrijven ondersteunen. In tegendeel, ‘social distancing’ en de voorbereidende maatregelen met het oog op een sterke stijging van coronapatiënten hebben ervoor gezorgd dat deze routineuze activiteiten worden uitgesteld.

Wat zich veeleer voordoet is dat innoverende bedrijven die alles op alles te zetten om vaccins of behandelingen te ontwikkelen voor COVID-19, worden beloond door beleggers. Ook bedrijven die meewerken aan medische zorg op afstand winnen de gunst van beleggers. Omwille van de crisis richten almaar meer beleggers zich op deze trends en dit kan volgens ons nog lang na de pandemie voortduren.

De prestaties van gezondheidszorgaandelen tijdens de crisis

c h a r t

Bron: dagelijkse gegevens van 19 februari 2020 tot 20 maart 2020 van de Bloomberg, S&P 500 Index en de S&P 500 subsectorindices. Resultaten uit het verleden vormen geen leidraad voor toekomstige resultaten.
Gebruik van nieuwe technologie om bestaande geneesmiddelen voor een ander doel aan te wenden
De haast om behandelingen te ontwikkelen voor SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt, is opmerkelijk omwille van de snelheid en de wereldwijde schaal waarop dit gebeurt. Al tientallen bedrijven, wetenschappelijke groepen en instellingen in de VS, Europa, China en Japan hebben inspanningen aangekondigd om het nieuwe coronavirus te bestrijden.
Een van de werkwijzen is om te bepalen of bestaande geneesmiddelen doeltreffend kunnen zijn tegen COVID-19. Een optie die heel wat aandacht trekt is hydroxychloroquine (HCQ), een generische samenstelling die al sinds de jaren ‘40 wordt gebruikt voor de behandeling van malaria. In een kleine klinische proef in Frankrijk heeft HCQ het ziekteverloop aanzienlijk verkort bij patiënten met coronavirus die dit geneesmiddel toegediend hadden gekregen. Ook China en Zuid-Korea hebben HCQ opgenomen in hun behandelingsrichtlijnen voor COVID-19. Momenteel zijn er klinische proeven gaande om na te gaan of het geneesmiddel consistente en veilige resultaten biedt. Als deze gegevens kunnen worden bevestigd, kan HCQ een enorme impact hebben en het sterftecijfer bij ernstig zieke patiënten helpen beperken, het virus sneller doen verdwijnen (en de verspreiding ervan beperken) en kan het mogelijk dienen als een preventieve agent voor risicogroepen zoals dokters in de frontlinies.
Momenteel zijn er ook klinische proeven gaande voor bepaalde antivirale geneesmiddelen. Een daarvan, Remdesivir, was oorspronkelijk ontwikkeld door het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Gilead Sciences als een behandeling voor Ebola. Tot nu heeft het geneesmiddel in een aantal schrijnende gevallen veelbelovende resultaten gegeven. In april worden de resultaten verwacht van grootschaligere klinische proeven. Favipiravir, een geneesmiddel tegen influenza dat werd ontwikkeld door FUJIFILM Toyama Chemical in Japan, toonde tijdens de klinische proeven aan dat het helpt om het virus te verwijderen. De beste resultaten werden weliswaar geboekt wanneer het geneesmiddel onmiddellijk na het verschijnen van de symptomen werd toegediend (gegevens van proeven met een bestaande HIV-therapie, waarbij geen materiële verbetering werd vastgesteld voor ernstig zieke coronaviruspatiënten, lijken er ook op te wijzen dat timing essentieel is).
De ontwikkeling van een vaccin komt in een stroomversnelling terecht
Intussen evolueert de race naar een vaccin aan een razend tempo. In februari kondigde het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Moderna aan dat het een potentieel vaccin – mRNA-1273 – gereed had voor onderzoek. De samenstelling werd in recordtijd – zes weken – ontwikkeld door gebruik te maken van het technologieplatform van het bedrijf voor messenger ribonucleïnezuur (mRNA) dat de mRNA van een cel bestuurt om ziektebestrijdende proteïnen te produceren. Het in Duitsland gevestigde BioNTech streeft een gelijkaardige mRNA-gebaseerde strategie na in samenwerking met Pfizer. Intussen boeken verscheidene biofarmaceutische bedrijven snel vooruitgang in hun onderzoeken naar een vaccin en/of zijn ze al begonnen met klinische proeven.

dat new new

Bron: bedrijfsrapporten, Janus Henderson Investors. Gegevens per 20 maart 2020.

Denk eraan dat als een geneesmiddel of een vaccin wettelijk wordt goedgekeurd, de impact op de resultaten van een bedrijf zal afhangen van verscheidene factoren, zoals hoe lang COVID-19 nog zal voortduren. Zal het virus stilaan verdwijnen zoals het geval was bij SARS, of zal het elk jaar terugkomen zoals de griep? Het influenzavirus heeft twee belangrijke proteïnen op zijn celoppervlak die elk jaar meestal anders zijn waardoor het voor ons immuunsysteem moeilijk is om ze volledig te erkennen, wat leidt tot jaarlijkse uitbraken. Het coronavirus daarentegen heeft een belangrijke proteïne op zijn celoppervlak en is voorlopig nog niet aanzienlijk gemuteerd. Daarom denken we dat het coronavirus eerder een eenmalige gebeurtenis zal zijn.

We blijven dan ook sceptisch over de snelle koersstijging van sommige biotechnologie-aandelen na nieuws dat ze het virus op de hielen zitten. Maar op lange termijn kan de COVID-19-crisis de aandacht vestigen op innovatieve geneesmiddelenplatformen die volgens ons de interesse van de belegger voor deze sector kunnen verhogen.

De telegeneeskunde piekt

Intussen zet de telegeneeskunde in. Zowel de overheid als verzekeraars moedigen het gebruik van de technologie aan als een efficiënt en veilig middel om influenza- en COVID-19-infecties te behandelen en de druk op het gezondheidszorgsysteem te verlichten. Daarom heeft de regering Trump onlangs aangekondigd dat Medicare de telegeneeskundekosten zal dekken zolang de nationale noodsituatie omtrent COVID-19 aanhoudt. Ook ziekteverzekeraars bieden op dit ogenblik gratis online doktersbezoeken aan waarbij de verzekerde vooraf geen kosten betaalt voor de behandeling. Deze beslissingen moeten helpen om het aantal gebruikers van telegeneeskunde op te voeren en dit kan de opinie van consumenten en verzekeraars inzake telegeneeskunde op lange termijn veranderen.

Tegenwind houdt aan

Hoe bemoedigend deze vooruitgang ook is, we moeten perspectief bewaren. Onderzoek boekt weliswaar grote vooruitgang, maar klinische proeven op personen kunnen niet haastig worden uitgevoerd. Een vaccin moet bij duizenden patiënten worden getest om aan te tonen dat het veilig en doeltreffend is voor mogelijk miljoenen patiënten. Het is dus waarschijnlijk dat we geen vaccin hebben voor de algemene bevolking gedurende minstens 12 tot 18 maanden.

Het aantal bevestigde COVID-19-gevallen stijgt snel waarbij strikte ‘social distancing’ en agressieve tests op korte termijn de beste oplossingen zijn om de uitbraak van de infectie te vertragen. De VS heeft bijna 290.000 diagnostische tests uitgevoerd maar we denken dat dit nog steeds niet voldoende is.2 Volgens ons moeten we de bevolking op grote schaal testen voor een betere controle (niet alleen bij patiënten met veel symptomen) en we moeten sneller handelen – de meeste blootgestelde patiënten wachten nog steeds dagen op de resultaten. Onlangs werd een door Cepheid – een bedrijf van de Danaher groep – ontwikkelde snelle test goedgekeurd die in 45 minuten een diagnose in een zorgpunt kan geven. Dit moet helpen.

Anderzijds heeft ‘social distancing’ een verregaande economische impact en we verwachten de volgende maanden een krimp in de economie. Gezondheidszorgbedrijven zijn weliswaar veerkrachtig maar zullen toch niet helemaal gespaard blijven. Facultatieve procedures worden almaar meer geannuleerd wat weegt op de resultaten van ziekenhuizen en medische technologiebedrijven. In het geval van biofarmaceutische bedrijven wordt de lancering van nieuwe geneesmiddelen vertraagd omdat vertegenwoordigers geen direct contact meer hebben met dokters. Maatregelen om de verspreiding van het virus in te perken kunnen een impact hebben op middellange termijn op de ontwikkeling van klinische proeven en kan de goedkeuring van bepaalde geneesmiddelen vertragen.

Met andere woorden, we denken dat beleggers moeten uitgaan van verdere volatiliteit tijdens de volgende maanden. Maar we denken dat de snelle daling van de aandelenkoersen enkele interessante opportuniteiten heeft gecreëerd. Op lange termijn denken we dat de ongeëvenaarde innovatie van de sector om een antwoord te bieden op de nooit eerder geziene medische behoeften, zal leiden tot een aantrekkelijke groei - dit wordt volgens ons nog verder benadrukt door de wereldwijde race naar een geneesmiddel voor het coronavirus.

1Bron: Bloomberg, gegevens van 19 februari 2020 tot 20 maart 2020. Resultaten uit het verleden vormen geen leidraad voor toekomstige resultaten.

2Bron: The COVID Tracking Project, per 24 maart 2020