Hamish Chamberlayne, Head of Global Sustainable Equities, legt uit hoe de Global Sustainable Equity Strategy het tot dusver heeft gedaan tijdens de COVID-crisis en bespreekt hoe is omgegaan met de recente markverschuiving van groei- naar waardefactoren.

 

Kernpunten:

  • Een diverse en inclusieve werkplek is van cruciaal belang bij het bevorderen van levendig en innovatief denken en vormt een kernonderdeel van het betrokkenheidsprogramma van het team in de tweede helft van 2020.
  • Het team streeft naar een evenwicht tussen procyclische groei en defensieve langdurige groei, wat heeft geholpen hen door de recente marktverschuiving van groei- naar waardefactoren te loodsen.
  • De onzekerheid blijft bestaan en het team gelooft niet dat het herstel na de COVID-crisis lineair zal zijn. Zij hebben echter gezien dat enkele sectoren, zoals technologie, sneller zijn opgeveerd dan andere.