De stabilisatie van de Amerikaanse economische groei in een klimaat van ongeziene monetaire en begrotingssteun heeft vragen doen rijzen over de kans dat de inflatie terugkeert. Jim Cielinski, wereldwijd hoofd voor vastrentende beleggingen, en Andrew Mulliner, beheerder van de wereldwijde obligatieportefeuille, en allebei lid van de Fixed Income Investment Strategy Group (ISG)*, leggen uit waarom zij geen significante risico's zien dat de inflatie de komende jaren duurzaam zal stijgen, maar waarschuwen ook dat kortstondige opflakkeringen mogelijk zijn en dat beleggers de diversiteit van hun vastrentende portefeuilles onder de loep moeten nemen.

Kernpunten:

  • De inflatie is allang een verwaarloosbare bron van bekommernis, maar nu beginnen beleggers zich af te vragen of de historische monetaire en begrotingssteun de inflatie zouden kunnen terugbrengen.
  • De inflatie zal de komende jaren volgens ons waarschijnlijk niet fors stijgen, aangezien het nog een tijdje zal duren voor de werkloosheid daalt en de vraag naar goederen en diensten het aanbod overtreft. De verwachting is zelfs dat het bruto binnenlands product (bbp) van de VS pas ten vroegste in 2022 weer op het niveau van vóór de pandemie zal komen.
  • Kortstondige inflatiestijgingen zijn echter waarschijnlijker. Aangezien de lage rente op Amerikaanse staatsobligaties amper een vergoeding biedt voor de bijhorende risico's, richten beleggers zich beter op inkomsten genereren en hun vastrentende portefeuilles diversifiëren.