Alison Porter, Graeme Clark en Richard Clode van het Global Technology Leaders-team benadrukken hoe snel de langetermijnthema's in de technologiesector dit jaar geëvolueerd zijn en bespreken de verwachtingen voor 2021.

Kernpunten:

  • Een terugkeer naar 'het nieuwe normaal' betekent dat we onvermijdelijk meer op technologie zullen vertrouwen. Er zullen meer investeringen nodig zijn om schaalbare, naadloze, snelle en betrouwbare verbindingen te garanderen.
  • In het algemeen lijken de waarderingen in de technologiesector redelijk en binnen de grenzen van de historische gemiddelden, maar de lage rentevoeten en de pandemische omstandigheden hebben ook geleid tot hypes en extreem hoge waarderingen waardoor voorzichtigheid en kieskeurigheid bij de aandelenselectie aangeraden zijn.
  • Hoewel het winstherstel na de pandemie een vertekend beeld zou kunnen geven in 2021, zijn we van mening dat de technologiesector op lange termijn in staat blijft uitstekende winstgroei neer te zetten vanwege zijn neiging tot disruptie van de markt, zijn sterke financiële positie en de hernieuwde investeringen in onderzoek en ontwikkeling.

Begin dit jaar hadden we verwacht dat de sterke en seculaire ontwikkelingen in de technologiesector waar we reeds lange tijd voorstander van zijn, terrein zouden blijven winnen. We hebben het dan bijvoorbeeld over de digitalisering van de betaaldiensten, de omvorming van het internet (alles op aanvraag) en de volgende generatie infrastructuur. Voor COVID-19 hadden we echter niet kunnen voorspellen aan welk versneld tempo dat zou gebeuren in 2020. Door de maatregelen die werden ingevoerd om het wereldwijd aanwezige virus tegen te houden, konden we niet om de digitalisering van het leven in alle landen en bevolkingsgroepen heen. Op hetzelfde moment kozen de centrale banken en overheden ervoor om volop monetaire en begrotingssteun in het systeem te pompen, op een schaal die we niet meer hebben gezien sinds de bankencrisis in 2008.

Kracht in groeitrends op lange termijn 

Zoals de CEO van het onderwijstechnologiebedrijf Chegg zei: "Een crisis versnelt vaak het onvermijdelijke." Veel wijst erop dat de convergentie van langetermijngroeitrends beleggers nog meer kansen biedt binnen de technologiesector. Winkelen gebeurt steeds vaker online, dus profileren socialemediaplatformen zich als winkelcentra, waarbij ze de sociale handelsmodellen uitwerken die we voor het eerst zagen in China. Dat leidt tot een grotere vraag naar de digitalisering van de betaaldiensten, aangezien kleine en middelgrote bedrijven, regeringen en consumenten vragende partij zijn voor efficiëntere transacties en rechtstreekse betalingen. De eenvoud van digitale betalingen zorgt ervoor dat de reikwijdte van het internetomvormingsthema wordt uitgebreid naar sectoren als onderwijs, e-sports, basisgezondheidszorg, farmacie en kruidenierswaren, waar digitale betalingen steeds populairder worden. Wij denken dat de samenleving na de lancering van een vaccin voor het virus zal evolueren naar 'een nieuw normaal' waarin we onvermijdelijk meer zullen vertrouwen op technologie, waarin bedienden meer flexibiliteit en gezinnen meer comfort hebben, waarin bedrijven efficiënter werken, waarin studenten meer toegangen hebben van op afstand en waarin we meer aandacht hebben voor het milieu.

Ondernemingen die willen profiteren van het toenemende gebruik van technologie door consumenten en bedrijven zullen naar onze mening meer investeringen nodig hebben om schaalbare, naadloze, snelle en betrouwbare verbindingen te garanderen. Investeren in de volgende generatie infrastructuur zoals 5G, de cloud, edge computing1 en dus ook silicium (voor microchips, halfgeleiders, elektronische circuits, enzovoort),  zouden verder aangemoedigd kunnen worden via het fiscale beleid door middel van verhoogde overheidsuitgaven en/of belastingverlagingen om een groenere en inclusievere economie te creëren.

Maar hypes zijn te vermijden

We blijven overtuigd van en enthousiast over de groeivooruitzichten in de technologiesector. Daarentegen zijn we ons ervan bewust dat de combinatie van lage rentevoeten en de pandemie hebben geleid tot een snelle stijging van de waarderingen in sommige segmenten van de sector, zoals snelgroeiende softwarebedrijven en bepaalde handelsgerelateerde domeinen.

Grafiek 1: Relatieve waardering van technologie-aandelen ten opzichte van andere wereldwijde aandelen

article-image_Long-term-tech-themes-set-to-be-powerful-drivers-in-2021_chart01_NL

Bron:    Bernstein, per maandag 30 november 2020. Opmerking: Verwachte K/W = koers ten opzichte van verwachte winst

(Oranje lijn) MSCI ACWI Information Technology Sector, koers/verwachte winst ten opzichte van de MSCI All Country World Index (ACWI) van november 2000 tot november 2018 voorafgaand aan GICS-sectorwijzigingen in de MSCI Global-indexen, vervolgens (zwarte lijn) MSCI ACWI Information Technology + ACWI Communication Services Index ten opzichte van de MSCI ACWI Index tot 30 november 2020 na de GICS-sectorwijzigingen in de MSCI Global-indexen. Resultaten uit het verleden vormen geen leidraad voor toekomstige resultaten.

Bovenstaande grafiek 1 toont ons dat de waardering van de technologiesector als geheel momenteel aantrekkelijker is dan die van de wereldwijde aandelenmarkt door de betere groeiprofielen en balansen2 bij veel technologiebedrijven. De waarderingen zijn gebaseerd op de marktprijs van bedrijven ten opzichte van hun (geschatte) verwachte winst,

Grafiek 2: De waarderingen van de duurste versus de goedkoopste tech-waarderingen lopen sterk uiteen

article-image_Long-term-tech-themes-set-to-be-powerful-drivers-in-2021_chart02_NL

Bron:    Bernstein Quantitative Team (Larson), 2 december 2020. Opmerking: Voor de grafiek zijn de gegevens van de koers-winstverhouding van eind 2019 en per woensdag 2 december 2020 gebruikt. Resultaten uit het verleden vormen geen leidraad voor toekomstige resultaten.

Daarentegen toont grafiek 2 ons het verschil tussen de goedkoopste en de duurste effecten in de technologiesector. Die uiteenlopende waarderingen binnen de sector zijn extreem naar historische normen en geven gedeeltelijk de toenemende diversiteit in de sector weer. Ze tonen ons echter ook dat er hypes optreden. Sommige effecten gaan voor meer dan 30 keer de verwachte winst over de toonbank. Dat maant ons aan tot voorzichtigheid en vraagt om een gedisciplineerde benadering op basis van ervaring met aandelenselecties en waardebesef.

De waarderingen en de verdiencapaciteit in de technologiesector blijven aantrekkelijk

Aangezien de technologiesector het de voorbije twintig jaar consequent beter heeft gedaan dan de aandelenmarkt als geheel3, is het voor beleggers vaak verrassend dat de hoge relatieve waarderingen binnen de historische normen blijven (grafiek 1). Die aanhoudend betere prestaties kunnen worden toegeschreven aan de winstgroei die hoger ligt dan in andere sectoren. Wij zijn van mening dat die tendens zich op lange termijn kan verderzetten.

De technologiesector was een van de enige drie sectoren waar de winst dit jaar gegroeid is, naast de nutsbedrijven en de basisconsumptiegoederen. Wat betreft het winstherstel in 2021 zal de volledige markt vermoedelijk beter presteren, aangezien er vergeleken wordt met 2020. De technologiesector heeft daarentegen het potentieel om opnieuw een hogere winstgroei neer te zetten. Dat is een indicatie van de uitzonderlijke financiële kracht van die sector en van diens voorkeur voor bijkomende investeringen om zodoende te groeien door onderzoek en ontwikkeling.4

Consequent in onze strategie en onze benadering

Onze aandacht blijft gevestigd op de wereldwijde leiders in de technologiesector van vandaag en op de bedrijven met het potentieel om die positie morgen over te nemen. We zijn van mening dat onze portefeuilles goed gepositioneerd zijn om te profiteren van seculaire langetermijntrends zoals de omvorming van het internet, de digitalisering van de betaaldiensten, kunstmatige intelligentie, infrastructuur van de volgende generatie en procesautomatisering. Ons beleggingsproces beoogt de identificatie van technologiebedrijven van goede kwaliteit die financieel sterk staan door een goede cashflow en balans, en die ook hun liquiditeit volledig onder controle hebben. We passen consequent onze unieke benadering toe op die hypes5, waarbij we discipline aan de dag leggen inzake de bedrijfswaardering en aantrekkelijke groei-/waarderingscombinaties identificeren. Daarnaast trachten we steeds proactief in gesprek te gaan met de beheersteams om ons ervan te verzekeren dat de bedrijven waarin we beleggen hun rol als 'verantwoordelijke sectorverstoorders' vervullen en waarde genereren voor alle aandeelhouders.

Voetnoten

1 Edge computing is computerwerk dat wordt uitgevoerd op of dichtbij de locatie van de gegevens in plaats van in de cloud (gecentraliseerd computerwerk). Dat leidt tot snellere reactietijden en vereist minder bandbreedte.

2Credit Suisse, per 9 november 2020. Informatietechnologiesector versus andere MSCI World sectorindices, exclusief de financiële sector. Vergelijking op basis van netto kaspositie (cash minus schuld) als percentage van de marktkapitalisatie = maatstaf voor de netto kaspositie op de balans van een bedrijf als percentage van zijn totale marktkapitalisatie. Gegevens correct per de datum van publicatie, onderhevig aan verandering.

3Refinitiv Datastream. Rendementen in USD, MSCI ACWI Information Technology Index ten opzichte van MSCI AC World Index (gehele aandelenmarkt) gedurende twintig jaar tot en met 30 november 2020. Resultaten uit het verleden vormen geen leidraad voor toekomstige resultaten.

4Bron: Bloomberg. Top tien van bedrijven die het meest uitgeven aan O&O (in miljard USD) per 31 oktober 2020.

5De hypecyclus doorkomen: dat doen we door vast te stellen en te begrijpen waar in de hypecyclus een nieuwe technologie zich bevindt (hype, toepassing, maturiteit, fases van sociale toepassing). Dat helpt om markthypes te vermijden.

Begrippenlijst

Koers-winstverhouding of K/W: een vaak gebruikte financiële waarderingsratio voor een onderneming waarbij haar actuele aandelenkoers wordt bekeken in verhouding tot de winst per aandeel.

Balans: een jaarrekening die de activa, de passiva en het eigen vermogen van een bedrijf op een bepaald moment in de tijd weergeeft. Elk segment biedt beleggers een idee over wat het bedrijf bezit en welke schulden het heeft, alsook het bedrag dat aandeelhouders erin hebben belegd.