Verder kijken dan de verkiezingsvolatiliteit

Hoofdpunten

  • De Amerikaanse verkiezingen komen op een cruciaal moment omdat de evolutie van de COVID-19 pandemie nog ongekend is en de economische vooruitzichten onzeker.
  • Daarom is het mogelijk dat Amerikaanse aandelen de volgende maanden een verhoogde volatiliteit kennen omdat de markten een moeilijke macro-economische situatie én mogelijke veranderingen in Washington DC moeten verteren.
  • Maar verkiezingsgerelateerde koersdalingen hebben vaak meer te maken met angst dan met het werkelijke beleid en kunnen opportuniteiten creëren om te beleggen in kwaliteitsvolle bedrijven tegen aantrekkelijke waarderingen.

Nu de presidentsverkiezingen in de VS naderen, wegen de markten de kansen af van een Democratische dan wel een Republikeinse overwinning en wat de impact hiervan zal zijn op de aandelenmarkt. Al sinds 1960 kent de S&P 500® Index in 80% van de gevallen een positief rendement in de maanden voor een presidentsverkiezing en meestal werd ook tijdens de twaalf eropvolgende maanden winst gemaakt – met weinig verschil tussen welke partij de overwinnaar was (zie tabel hieronder). Het mag geen verrassing zijn dat de COVID-19 pandemie voor extra complicaties heeft gezorgd in 2020: de Amerikaanse aandelen kelderden aan het begin van het jaar toen het virus zich begon te verspreiden maar herstelden zich zodra de centrale banken hun enorme steunpakketten lanceerden en de economische lockdowns versoepelden. We weten momenteel nog niet hoe de pandemie zich verder zal ontwikkelen. De verkiezingen komen dan ook op een cruciaal ogenblik, maar het beleid van de volgende maanden en jaren zal mogelijk minder disruptief zijn dan gevreesd.

PRESTATIES VAN AANDELEN TIJDENS AMERIKAANSE PRESIDENTSVERKIEZINGEN
De S&P 500 levert meestal een positief rendement in de aanloop naar de verkiezingen en tijdens de twaalf eropvolgende maanden.


Bron: Bloomberg, September 2020, Janus Henderson Investors. Resultaten uit het verleden vormen geen leidraad voor toekomstige resultaten.

Een bewogen macro-economische achtergrond

We hebben alvast gezien hoe bepaalde aandelen op- en neergaan wanneer de peilingen worden bekendgemaakt. Tijdens de zomer stegen de ‘blauwe’ aandelen sterk – blauwe aandelen zijn aandelen van bedrijven die kunnen profiteren van een overwinning van de Democraat Joe Biden – omdat de voormalige vicepresident opmerkelijk voorop lag in de peilingen.1 Maar de wereldwijde pandemie en de daaropvolgende economische crisis, hebben de situatie vertroebeld. Neem nu de gezondheidszorg. Zowel president Trump als Biden hebben het erover gehad om verregaande hervormingen door te voeren van het Amerikaanse gezondheidszorgsysteem en zelfs de prijs van voorgeschreven geneesmiddelen te limiteren. Tijdens eerdere verkiezingsperioden hebben dergelijke voorstellen gewogen op de gezondheidszorgaandelen, zoals we zagen in 2016.2 Maar dit jaar heeft de sector – en met name de biotechnologiebedrijven – veel beter gepresteerd dan de bredere markt omdat hij de uitdaging is aangegaan om vaccins en behandelingen te ontwikkelen voor het virus dat COVID-19 veroorzaakt.3

Nog een bepalende factor waren de enorme stimuleringsmaatregelen van de Federal Reserve als antwoord op de pandemie. De rente op de Amerikaanse 10-jaars staatsobligatie komt in de buurt van zijn laagtepunt en snelgroeiende bedrijven – waarvan vele digitale platforms aanbieden die een enorme vraag hebben gekend in een wereld van ‘social distancing’ – zagen hoe de waarde van hun toekomstige winsten en cashflow toenam. Tegelijk woog deze ingrijpende wereldwijde economische crisis op bedrijven waarvan de toekomst afhangt van de economische vooruitzichten. Daarom is het verschil in rendement tussen bedrijven abnormaal groot geweest en dit kan aanhouden tot de economische groeivooruitzichten verbeteren of de rente stijgt, ongeacht het resultaat van de verkiezingen (zie grafiek hieronder).

GROEI DOET HET BETER DAN WAARDE
De trend die dit jaar centraal stond was dat het prestatieverschil tussen snelgroeiende bedrijven (groeiaandelen) en meer cyclische bedrijven (waardeaandelen) ongekend groot was.


Bron: Bloomberg, gegevens van 31 december 1990 tot 31 augustus 2020. Resultaten uit het verleden vormen geen leidraad voor toekomstige resultaten.

Campagnebeloften versus wetgeving

Het herstellen van de economische groei zal naar alle waarschijnlijkheid een prioriteit zijn voor het Witte Huis, ongeacht wie de verkiezingen wint. Maar de twee kandidaten hebben elk hun eigen aanpak. Trump aan zijn kant stelt uitstel van de loonbelastingen voor, een verlaging van de maximumtarieven van de vermogenswinstbelasting en een behoud van de bedrijfsbelasting op 21% (deze werd eerder al verlaagd van 35% tot 21% met de Tax Cuts and Jobs Act van 2017). Biden daarentegen zegt dat hij de uitgaven aan infrastructuur zou verhogen die hij zou financieren met een hogere bedrijfsbelasting (28%) en een belastingverhoging voor de rijke huishoudens. Verwacht wordt dat Trump een sectorvriendelijke regelgeving beoogt voor fossiele brandstoffen en banken, terwijl Biden voorstelt om grote investeringen te doen in groene energie en om het publieke gezondheidszorgsysteem uit te breiden.

Op het eerste gezicht lijken deze voorstellen aan te geven dat bepaalde sectoren zoals energie en financiën, het goed zouden doen onder Trump, terwijl hernieuwbare energie en bepaalde industriesegmenten zouden bloeien onder een presidentschap van Biden. Maar op de lange termijn is de impact allicht genuanceerder en zal die ongetwijfeld afhangen van de kleinere details van het beleid. Laten we energie onder de loep nemen: Biden heeft zich als doel gesteld om tegen 2035 elektriciteit te genereren zonder uitstoot van koolstof, als onderdeel van zijn schone-energieplan ten bedrage van USD 2 biljoen dat daarnaast ook de invoering van elektrische voertuigen wil versnellen en de energie-efficiëntie van gebouwen wil verbeteren. Dergelijke initiatieven kunnen in het algemeen als negatief worden opgevat voor olie- en gasbedrijven. Maar volgens ons betekenen ze niet het einde van deze sectoren. Integendeel, we oordelen dat olie en gas in een decennialange energietransitie een belangrijke rol zullen blijven spelen en dat de waarde van pijplijnen, raffinaderijen en andere bestaande koolstofactiva zelfs nog kunnen verhogen als de investeringen in fossiele brandstoffen verminderen.

Vergeet ook niet dat wie er ook in het Witte Huis trekt, hij de steun van het Congres zal nodig hebben om zijn campagnevoorstellen te verwezenlijken. Zelfs als de Democraten een zogenaamde ‘blauwe golf’ bewerkstelligen – zowel het presidentschap als een meerderheid in het Congres – zijn er mogelijk verregaande wijzigingen aan de stemregels in de Senaat nodig om een transformerende wetgeving gestemd te krijgen. Hervormingen kunnen weliswaar snel worden doorgevoerd, maar de grotere verschuivingen zullen allicht trager gaan, als ze er al komen.

Volatiliteit op korte termijn, opportuniteiten op lange termijn

Het is natuurlijk zo dat markten het onbekende vrezen en dat ze onrustiger worden naarmate de dag van de verkiezingen nadert. Ook een twijfelachtig of betwistbaar resultaat op 3 november kan de aandelenmarkt opschrikken. Maar beleggers doen er goed aan er rekening mee te houden dat deze schommelingen meestal van korte duur zijn. Op de avond van Trump’s overwinning in 2016 zakten de futurescontracten voor de S&P 500 met 5%, het laagtepunt van de dag. Maar de volgende dag sloot de index de dag af met winst.4 Toen het debat over de Affordable Care Act (ACA) gaande was in 2009, noteerden de aandelen van enkele grote zorgverleners in de VS lager dan 6 keer de verwachte winst (een raming van de winsten van een bedrijf voor de komende perioden) als gevolg van de ongerustheid over de winstgevendheid en de omzet.5 Maar de ACA bleek een groeiopportuniteit te zijn voor de sector, omdat nog eens ruim 20 miljoen personen medische assistentie kregen door deze wet, waarbij 100% werd gedekt door privéplannen. Vandaag bedraagt de gemiddelde waardering van de groep 15 keer de verwachte winst.6

Deze angsthandel – die niet naar de fundamentals kijkt – kan een ideale gelegenheid zijn om te beleggen in bedrijven met sterke balansen en innovatieve producten en diensten. Dergelijke bedrijven kunnen ook lang na een verkiezing nog blijven bloeien en mogelijk voordeel bieden voor beleggers die verder kijken dan de volatiliteit en gefocust blijven op een bottom-upanalyse.

 

 

1 https://www.cnn.com/2020/09/02/investing/joe-biden-stock-market-donald-trump/index.html

2 Bloomberg. Gegevens geven de rendementen weer voor de S&P 500 Health Care sector van 31/12/2015 tot 31/10/2016.

3 Bloomberg. Gegevens geven het totale rendement sinds het begin van het jaar weer voor de Nasdaq Biotechnology Index en de S&P 500 Index per 10 september 2010.

4 https://www.reuters.com/article/usa-stocks/us-stocks-futures-slide-as-trump-wins-u-s-presidential-election-idUSL1N1DA10L, Bloomberg. Gegevens per 9 november 2016.

5 Bloomberg, gegevens voor UnitedHealth Groupen Anthem per 31 maart 2009.

6 Bloomberg, gegevens voor S&P 500 Managed Health Care subsector per 10 september 2020.

Meer vooruitzichten voor aandelen

VORIG ARTIKEL

Is de tijd aangebroken voor een europese renaissance?

John Bennett, Directeur Europese aandelen, licht toe wat het mogelijke keerpunt is op de markten dat ertoe kan leiden dat Europese aandelen kunnen gaan concurreren met de jarenlange en ogenschijnlijk onaantastbare Amerikaanse haussemarkt.

VOLGEND ARTIKEL

De uiterst rationale – en soms een tikje irrationele – wereld van techbeleggingen

Portefeuillebeheerder Denny Fish stelt dat een langetermijnvisie essentieel is om de opportuniteiten van de transitie naar een digitale economie optimaal te benutten.

Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

 

Resultaten behaald in het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Voor promotiedoeleinden.