Jim Cielinski, Global Head of Fixed Income, denkt dat het beleid van de centrale banken waarschijnlijk van dominante invloed op de markten voor vastrentende beleggingen zal zijn, ongeacht wie de Amerikaanse verkiezingen wint.

   Kernpunten

  • President Donald Trump en Democratische presidentskandidaat Joe Biden hebben een verschillend economisch beleid voor ogen. Maar de specifieke gevolgen van wat er uiteindelijk geïmplementeerd zal worden, zullen zal pas lang na de verkiezingen merkbaar worden. Het is daarom niet verstandig een vastrentende portefeuille direct aan te passen.
  • Markten verwachten dat de volatiliteit rond de verkiezingen hoog zal zijn, maar matig in de meeste andere periodes als gevolg van de toezegging door de Amerikaanse Federal Reserve om de rente laag te houden. Na de verkiezingen verwachten we dan ook dat de zoektocht naar inkomen op de obligatiemarkten zal aanhouden.
  • Tegen deze achtergrond kunnen hypotheken, asset-backed securities, collateralised loan obligations en bedrijfsobligaties ongeacht het verkiezingsresultaat aantrekkelijk blijven.

 

Opmerkingen:

Collateralised loan obligation: Dit is een gestructureerd financieel product waarin leningen van verschillende bedrijven samengevoegd zijn en in diverse tranches verkocht worden aan uiteenlopende beleggersklassen. De verschillende tranches kennen verschillende rendementen, waarbij beleggers hogere rendementen ontvangen naarmate ze eerder aan de beurt zijn om verliezen te incasseren als de onderliggende bedrijven hun leningen niet meer kunnen terugbetalen.

Groene of schone energie: Energieproductie of -consumptie die gericht is op duurzaamheid, zoals energie uit niet-fossiele brandstoffen of duurzame bronnen.

Inflatie: De mate waarin de prijzen van goederen en diensten in een economie stijgen. Het tegenovergestelde van deflatie.

Volatiliteit: Maatstaf voor de beweeglijkheid van de koers van een portefeuille, effect of index. Als de koers sterk op en neer beweegt, is er sprake van een hoge volatiliteit. Als de koers licht en langzaam op en neer beweegt, is er sprake van een lage volatiliteit. Volatiliteit is een maatstaf voor het risico dat wordt gelopen.

Rendement: Het niveau van de inkomsten uit een effect, meestal uitgedrukt als een percentage. Voor een obligatie is dat het eenvoudigst te berekenen door de couponrente te delen door de actuele obligatiekoers.