Zinvol werken met aandelen in 2020

Kernpunten:

  • De uitverkoop op de markt in maart was opmerkelijk wegens de snelheid en de heftigheid ervan, die waarschijnlijk werden versterkt door algoritmische handelsstrategieën, waardoor aandelen gedwongen werden verkocht naarmate de economische impact van de pandemie groter werd.
  • Grote technologie- en communicatiebedrijven bleken echter goed stand te houden, tilden enkele indexen van hun recente dieptepunten en duwden de koers-winstverhoudingen in de index omhoog*.
  • De meeste aandelen blijven in een baisse hangen. Voor beleggers is het volgens ons essentieel om veronderstellingen over de groei van een bedrijf op lange termijn te testen en na te gaan of de huidige aandelenkoersen een afspiegeling zijn van de winstverwachtingen voor de langere termijn.

Begin 2020 leken de vooruitzichten voor de wereldeconomie veelbelovend. Er werd vooruitgang geboekt in de handelsgesprekken tussen China en de VS. In het Verenigd Koninkrijk onderhandelde premier Boris Johnson over de brexit, waardoor de markten het einde van de saga begonnen te zien. De Amerikaanse werkloosheid zat op een recorddiepte en daalde nog. Het wereldwijde bruto binnenlands product liet de sterkste groei in meer dan een decennium optekenen, wat hielp om de wereldwijde aandelen naar recordhoogtes te duwen.

Eind februari kwam het nieuws over een nieuw coronavirus dat in december in China voor het eerst de kop had opgestoken en grotendeels beperkt was gebleven tot Zuidoost-Azië, maar dat nu agressief om zich heen begon te grijpen in Noord-Italië en een groot deel van Europa. De wereld kwam voor het risico van een wereldwijde pandemie te staan, waardoor de economische vooruitzichten drastisch veranderden. Op het moment dat die wereldwijde pandemie steeds realistischer werd, ontketenden Saoedi-Arabië en Rusland een olieprijzenoorlog. Door die prijzenoorlog, die er net kwam op een moment waarop de vraag pijlsnel naar beneden ging, verschrompelden de aardoliekoersen, wat de onzekerheid over de economische activiteit alleen maar heeft versterkt. De S&P 500® Index moest op één dag tijd 8% inleveren. Vervolgens 10%, en vervolgens 12%. Medio maart had de benchmark in amper 23 handelsdagen 34% van zijn waarde verloren, waarmee hij in een recordtijd in een berenmarkt is terechtgekomen.[1]

Onontgonnen terrein 

De marktdaling weerspiegelde de mogelijke schadelijke gevolgen van COVID-19 voor de wereldeconomie. Hele landen plaatsten hun inwoners in quarantaine om de verspreiding van het virus af te remmen, waardoor de economische activiteit in heel wat sectoren tot stilstand kwam. De schade was al gauw niet meer te overzien. In de VS daalde de detailhandelsverkoop in april maand op maand met 16,4% (na een daling van 8,3% in maart).[2] Duitsland en Japan zijn afgegleden in een recessie: de Duitse economie is in het eerste kwartaal met 2,2% gekrompen en de Japanse met 3,4%.[3] De vliegreizen namen een duikvlucht, waardoor Singapore Airlines zijn capaciteit voor passagiersvluchten van april tot juni met 96% heeft verminderd.[4]

De daling was opmerkelijk door de snelheid en de felheid ervan, en werd waarschijnlijk nog versterkt door marktstructuren met zogeheten algoritmische of modelgestuurde handelsstrategieën. Die strategieën, die de laatste jaren sterk aan populariteit hebben gewonnen en volgens onze eigen inschatting nu zo'n 60% van alle handelsactiviteiten uitmaken, gebruiken computermodellen om aandelen te kopen of te verkopen op basis van factoren zoals risicopariteit, momentum, liquiditeit of volatiliteit. Vaak wordt een hefboom toegepast om het rendement te verbeteren. Naarmate de vooruitzichten voor 2020 en de marktdynamiek veranderden, hebben die modellen een snelle en hevige uitverkoop op gang gebracht in een poging de kenmerken van de portefeuilles waarop ze werden toegepast, binnen de voorafbepaalde bandbreedtes te houden. Fondsen die gebruik maken van een hefboom, kwamen nog meer onder druk om hun bijstortingsverplichtingen te voldoen of het risico te verminderen. Dat versterkte het neerwaartse momentum van de markt en deed de liquiditeit opdrogen.

VOLATILITEIT EN VOLUME VAN DE AMERIKAANSE AANDELENMARKT

De algoritmeverkoop versterkte de daling van de markt nog, doordat posities vaak tegen elke prijs werden verkocht. Toen de liquiditeit schaars werd, lagen de relatieve handelsvolumes en -diepte op apegapen.

1

Bron: Bloomberg, gegevens van vrijdag 13 december 2019 tot vrijdag 15 mei 2020.

Gemiddelde rendementen versus typische prestaties van aandelen

Maar hoe pijnlijk de uitverkoop ook was, lang heeft hij niet geduurd. Vele van de belangrijkste indexen hebben sinds maart minstens een deel van hun verliezen weer goedgemaakt. Sommige benchmarks, zoals de technologische NASDAQ Composite Index, zijn nu in wezen vlak voor het jaar.[5]

Maar als we wat nader gaan kijken, is het wel duidelijk dat de herleving niet over de hele breedte heeft plaatsgevonden. Zoals uit de onderstaande grafiek blijkt, zitten de meeste winsten geconcentreerd in een handvol megacap-technologie- en communicatiebedrijven, die hebben geprofiteerd van de grotere vraag naar digitale oplossingen tijdens de pandemie en van de vele cash op hun balans. Deze aandelen hebben een ongeziene invloed gehad. Slechts vijf bedrijven - Amazon, Apple, Facebook, Google en Microsoft - maken samen bijna 50% van de NASDAQ uit, en ook een aanzienlijk deel van de Russell 1000® Growth Index en de S&P 500.[6]

Maar terwijl die grootste vijf aandelen het gemiddelde rendement van de indexen hebben opgekrikt, schetsen de rendementen van de doorsnee aandelen een heel ander plaatje. Veel aandelen bleven immers diep in het rood staan. Waardeaandelen (aandelen die goedkoop lijken op basis van de onderliggende kerncijfers van de onderneming in kwestie) zitten nog altijd in een berenmarkt. Smallcapaandelen, zoals gemeten door de Russell 2000® Index, zijn sinds het begin van het jaar met 24% gedaald, en microcaps hinken nog veel verder achterop, omdat beleggers zich afvragen of die bedrijven wel toegang zullen krijgen tot kapitaal en hun schulden zullen kunnen aflossen terwijl hun inkomsten kelderen.

AANDELENRENDEMENTEN VS 2020

De grootste technologie- en communicatiebedrijven hebben de bredere markt sterk het nakijken gegeven.

2

Bron: Bloomberg, gegevens van het begin van het jaar tot 15 mei 2020. NYSE FANG+ is een index waarin weging van de componenten wordt bepaald door in elk een gelijk bedrag te beleggen en die bestaat uit geselecteerde, veel verhandelde megacapaandelen uit de technologiesector en de discretionaire consumptiegoederen.

Misschien wel het verrassendste is dat de aandelen die tijdens de uitverkoop het slechtst hebben gepresteerd, bij het begin van de pandemie geen hoge ratio's konden voorleggen. Integendeel, veel van die aandelen had een koers-winstverhouding die aantrekkelijk leek in vergelijking met het gemiddelde van de index of het verleden. Omgekeerd zat de koers-winstverhouding van de megacaps in het bovenste kwintiel. Velen die dachten dat hogere waarderingen een risico vormden voor de uitbraak en zich vanuit waarderingsoogpunt, maar misschien niet op basis van hun bedrijfsmodel defensiever hadden gepositioneerd, hebben klappen gekregen.

De hamvraag is: wat zijn aandelen nu waard?

Die tweedeling heeft gemiddelde koers-winstverhouding scheefgetrokken. Sommige benchmarks worden nu met een premie verhandeld vergeleken met hun niveaus in het verleden. De uitdaging is nu te bepalen waar er mogelijk interessante risico-rendementsverhoudingen te vinden zijn, met name omdat de winst- en omzetprognoses door de onvoorspelbaarheid van de pandemie vaak niet te voorzien zijn. De economie gaat langzaam weer open, maar COVID-19 blijft aanzienlijke gezondheidsrisico's veroorzaken en de vrees voor nieuwe uitbraken later dit jaar blijft bestaan. Tegen die achtergrond is het volgens ons van cruciaal belang door dat gemiddelde heen te kijken en bedrijf per bedrijf te onderzoeken. Welke delen van de economie ondervinden permanente - positieve of negatieve - gevolgen van het veranderde consumentengedrag of de gewijzigde behoeften van ondernemingen? Welke sectoren zullen zich waarschijnlijk herstellen en welke nieuwe kansen kunnen er ontstaan?

VERWACHTE K/W S&P 500 INDEX

De premie van 45% op de S&P 500 ten opzichte van zijn langetermijngemiddelde ligt voor een groot deel aan zijn vijf grootste componenten. Als we die niet meerekenen, noteert de index niettemin nog altijd met een hoge - zij het beheerbaardere - premie van 21%.

3

Bron: Bloomberg, gegevens per 18 mei 2020. K/W's op basis van winstraming voor het hele jaar 2020. Het langetermijngemiddelde omvat de cijfers van maart 1990 tot mei 2020

Als we door die lens kijken, denken we dat bedrijven met hoge ratio's die waarschijnlijk sneller zullen groeien, hun stevige prijskaartje waard zijn. Intussen zouden enkele aandelen die rake klappen hebben gekregen, interessant gewaardeerd kunnen worden als de onderliggende activiteiten op lange termijn levensvatbaar blijven. Voor bedrijven met twijfelachtige vooruitzichten - wegens seculaire* economische veranderingen of een zware schuldenlast - is een goedkope aandelenkoers misschien niet voldoende reden om erin te beleggen.

Beleggers bereiden zich er volgens ons maar beter op voor dat de onzekerheid nog het hele jaar zal aanhouden. Maar zelfs in een volatiele omgeving zou vasthouden aan de aloude beleggingsprincipes - met de nadruk op de kerncijfers van ondernemingen, veronderstellingen toetsen en hertoetsen en de koers altijd in het oog houden - beleggers op lange termijn ten goede moeten komen.

[1] Bloomberg. Een berenmarkt of baissemarkt betekent een daling van 20% of meer.

[2] U.S. Census Bureau, 15 mei 2020.

[3] Destasis Satistisches Bundesamt, 15 mei 2020; Japans Instituut voor Economisch en Maatschappelijk Onderzoek, 18 mei 2020.

[4] Jaarverslag van de onderneming, 14 mei 2020.

[5] Bloomberg, 15 mei 2020.

[6] Bloomberg, 15 mei 2020.

Koers-winstverhouding (K/W): een populaire ratio die wordt gebruikt om de aandelen van een bedrijf te waarderen. Hij wordt berekend door de actuele aandelenkoers te delen door de winst per aandeel. Over het algemeen wijst een hoge koers-winstverhouding erop dat beleggers in de toekomst een sterke winstgroei verwachten, hoewel een (tijdelijke) winstdaling ook tot een hoge koers-winstverhouding kan leiden.

*Seculair: Seculaire thema's en trends zijn niet seizoensgebonden of cyclisch. Ze zijn van nature van lange termijn.

Meer vooruitzichten voor aandelen

VORIG ARTIKEL

Beleggen in gezondheidszorg na COVID-19

De verregaande inspanningen van de gezondheidszorg in de strijd tegen COVID-19 zouden op lange termijn positief kunnen uitpakken voor de sector, zegt Andy Acker.

VOLGEND ARTIKEL

Versnellende en opkomende trends in Amerikaanse aandelen

Marc Pinto en Jeremiah Buckley bespreken de versnellende en opkomende thema's tijdens de COVID-19-crisis en de bedrijven die er baat bij hebben.

Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

 

Resultaten behaald in het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Voor promotiedoeleinden.