Paul O'Connor, hoofd van het Britse Multi-Asset-team, bespreekt de mogelijke gevolgen voor de wereldwijde economische groei nu de zorgen over de verspreiding van het COVID-19 coronavirus buiten China toenemen.

Kernpunten:

  • Hoewel de dagelijkse stijging van het aantal bevestigde gevallen is afgenomen, richt de aandacht zich nu op andere landen en neemt de vrees toe dat het coronavirus in een aantal nieuwe regio's is uitgebroken.
  • Anticiperend op de relatief snelle beheersing van het virus is de algemene verwachting dat de wereldgroei een v-vormig herstel zal doormaken. De uitdijende geografische verspreiding zorgt voor veel vragen over dit mildere scenario.
  • Gezien de algemene onvoorspelbaarheid, lijkt het gerechtvaardigd de nadruk te leggen op kapitaalbehoud en defensieve strategieën totdat de mist van onzekerheid optrekt.

Markten vrezen wereldwijde pandemie coronavirus

Het lijkt enigszins paradoxaal dat beleggers pas in paniek begonnen te raken over het COVID-19 coronavirus toen de dagelijkse toename van het aantal bevestigde gevallen naar het laagste punt zakte sinds de epidemie begon (zie figuur 1). Het aantal patiënten dat herstelde van de ziekte lag afgelopen week in feite hoger dan het aantal nieuwe gevallen, dus het aantal zieke patiënten wereldwijd daalt al acht dagen op rij.

Figuur 1: COVID-19 gevallen wereldwijd

article_chart_Covid19cases

Bron: www.worldmeter.info, per 25 februari 2020.

Aangezien 96% van de bevestigde besmettingen in China plaatsvond, vormen de ontwikkelingen daar een verklaring voor de recente trends. De verregaande maatregelen die er in de provincie Hubei werden genomen om verdere besmetting tegen te gaan, bleken tot nu toe redelijk effectief om verdere verspreiding in China te voorkomen. Het aantal bevestigde gevallen in de rest van China stabiliseerde zich in de afgelopen week en nam met minder dan een procent per dag toe. Hoewel deze trends ongetwijfeld bemoedigend zijn, is het zeer wel mogelijk dat het virus in China opnieuw de kop opsteekt als de geschatte 180 miljoen migrantenarbeiders in februari en maart weer aan het werk gaan.

Coronavirus verspreidt zich wereldwijd

Hoewel de angst over de verspreiding van het virus in China in de afgelopen weken is afgenomen, verschuiven de zorgen zich nu naar de recente besmettingen in andere landen, met name in Italië, Iran en Zuid-Korea. Hier vreest men dat COVID-19 nu is uitgebroken op een aantal nieuwe regionale fronten en mogelijk genoeg momentum opbouwt om een wereldwijde pandemie te worden. Aangezien het aantal gevallen buiten China en cruiseschepen relatief klein is - wereldwijd zijn er iets meer dan 2200 - lijkt die vrees overdreven. Maar het is desondanks zorgwekkend dat deze recentere uitbraken zich zeer snel konden ontwikkelen (zie figuur 2) en in een aantal gevallen ook al voor nieuwe besmettingen in andere landen hebben gezorgd. En omdat sommige van de agressieve technieken die in China werden gebruikt om de epidemie te beteugelen in andere landen minder acceptabel worden geacht, kunnen inspanningen om nieuwe uitbraken te voorkomen minder effectief blijken te zijn.

Figuur 2: COVID-19 gevallen buiten China

article_chart_Covid19_2

Bron: www.worldmeter.info, per 25 februari 2020.

Een van de specifieke zorgen is het vermogen van het virus om zich bijzonder snel te verspreiden in landen waar de gezondheidszorg beperkt beschikbaar is, waar minder getest wordt en het ziektebeheer tekortschiet. De meest recente opleving in Iran is hier een goed voorbeeld van. De autoriteiten lijken traag gereageerd te hebben op de uitbraak van het coronavirus en medisch personeel in Iran heeft zijn zorgen geuit over de beschikbaarheid van geschikte medische apparatuur. In de afgelopen dagen meldden Koeweit, Bahrein, Oman en Irak nieuwe coronabesmettingen bij mensen die in Iran zijn geweest. De wijdverbreide onrust over de manier waarop het Iraanse regime met besmetting omgaat, heeft ertoe geleid dat een aantal buurlanden de grenzen sluit, vluchten annuleert en handelsbeperkingen oplegt.

V-vormig herstel in gevaar

Nu de situatie wereldwijd zo onstabiel is, kan er op dit moment onmogelijk een zinvolle inschatting worden gemaakt van de totale impact van het coronavirus op de wereldeconomie. Toen het virus vooral beperkt bleef tot China was de consensusverwachting vooral gericht op een v-vormig herstel van de wereldwijde groei, vooruitlopend op de relatief snelle beheersing van het virus en een voortvarende beleidsreactie. De uitdijende geografische verspreiding zorgt voor veel vragen over dit mildere scenario gezien de onzekerheid over zowel de effectiviteit van de beheersingsmaatregelen en de schaal van de beleidsmaatregelen die in de meeste landen buiten China worden verwacht.

De zorgen van beleggers over de economische impact van COVID-19 blijft waarschijnlijk nauw verbonden aan de geografische verspreiding ervan. Als het virus zich internationaal blijft verspreiden, dan zal de consensusverwachting verschuiven van een v-vormig herstel naar een ernstigere en langdurige terugval van de wereldeconomie. Aangezien veel positionerings- en sentimentsindicatoren vorige week nog op tekenen van tevredenheid onder beleggers wezen, kunnen we moeilijk vaststellen dat de financiële markten goed zijn voorbereid op de groeivertragingen en gemiste bedrijfsinkomsten die met een dergelijk scenario gepaard kunnen gaan. Vanwege het recente verloop van de ziekte en de algemene onvoorspelbaarheid van de toekomstige ontwikkeling ervan achten wij het verstandig ons vooral te richten op kapitaalbehoud en defensieve strategieën totdat de mist van onzekerheid optrekt, of totdat de beurskoersen zich weer zodanig hebben aangepast dat ze betere risico/rendements-kansen kunnen bieden. Dit kan echter nog enige tijd duren. Bereidt u daarom voor op het ergste, en hoop er het beste van.