Voor financiële professionals in Nederland

Metaverse: de volgende grote digitale revolutie

Alison Porter

Alison Porter

Portefeuillebeheerder


16 mei 2022

Portefeuillebeheerder Alison Porter bespreekt het concept van de metaverse, de ontwikkeling en revolutie van de metaverse en de betekenis ervan voor belegger

  Kernpunten

 • De metaverse heeft een aantal sterk disruptieve kenmerken, maar blijft evolutionair, met op termijn waarschijnlijk een revolutie
 • De voordelen voor grote platforms moeten als belangrijke katalysator dienen in de verschuiving naar de metaverse, maar kunnen op lange termijn ook een uitdaging vormen voor deze bedrijven
 • Hoewel we op onze hoede zijn voor de kortetermijnhype, zal de metaverse resulteren in meer kansen voor techbeleggers
 • Digitalisering, evenals virtuele en niet fysieke consumptie, kunnen een krachtige stimulans voor de decarbonisatie worden

Iedereen heeft het over de metaverse. Wij krijgen hier een déjà vu-gevoel bij omdat we in de loop der jaren hebben gezien hoe bedrijven en beleggers zich lieten lokken door het nieuwste thema dat een beleggingsverhaal helpt verkopen.n Maar wat is er dit keer anders? ‘Metaverse’ is een vage term; beleggers hebben allerlei definities bedacht en hebben verklaard wie de ‘winnaars en verliezers’ worden. In feite zien we veel ruimte voor groei en enkele zeer disruptieve kenmerken, maar we moeten er wel op wijzen dat de metaverse op de korte termijn evolutionair is, en waarschijnlijk op de langere termijn in een revolutie kan uitmonden.

Definiëren van de metaverse

Technologie wordt in een hoog tempo op steeds meer plaatsen ingezet, aangejaagd door de samenkomst van meerdere seculiere groeithema’s. De metaverse is de ultieme manifestatie van deze convergentie van diverse internettransformatiethema's, vooral augmented reality (AR), virtual reality (VR) en een steeds groter aantal platforms. Een gevirtualiseerde digitale wereld, parallel aan maar ook in interactie met de fysieke wereld, met veilige leef- en werkervaringen.

Metaverse versus het internet: de grootste verschillen

 • Blijvend
 • Synchroon en live
 • Gedecentraliseerd: ongelimiteerd voor gelijktijdige gebruikers
 • Elke gebruiker heeft een individueel gevoel van aanwezigheid
 • Volledig functionerende economie
 • Virtueel of augmented, een ervaring die zowel de digitale als de fysieke wereld omvat, evenals particuliere en publieke netwerken en open en gesloten platforms
 • Ongekende interoperabiliteit van data, digitale items/activa en content

Figuur 1: De metaverse-ervaring

de metaverse-ervaring

Bron: Janus Henderson Investors, Getty Images. 

Essentiële achtergrondkennis

De rebranding van Facebook naar Meta Platforms was een katalysator voor de opkomst van de metaverse als thema. We hebben het vaak gehad over de golven van techinnovatie (figuur 2), van het mainframe tot PC-internet en de huidige mobiele cloud. Kunstmatige intelligentie (AI) en het Internet der Dingen (IoT) zijn lang de vierde golf genoemd, maar AI is meer een verlengstuk geworden van big data, dat exponentieel leren mogelijk maakt met behulp van bestaande infrastructuur en dat de manier waarop we in de fysieke wereld actief zijn wil verbeteren. De wereldwijde pandemie heeft echter een nieuwe dynamiek en denkrichting gecreëerd. Wat als de volgende innovatiegolf in feite binnen de digitale wereld zelf plaatsvindt en niet alleen de convergentie van technologische thema’s is, maar ook de samenkomst van fysieke en digitale aanwezigheid?

Figuur 2: De golven van technologische innovatie

de golven van technologische innovatie

 

Bron: Janus Henderson Investors, Citi Research, per 31 december 2016.

Evolutie en revolutie

Wij zien de metaverse als evolutionair, net als de eerdere verschuivingen naar het internet, mobiel en cloud. De verschuiving naar de metaverse zal ook een revolutie betekenen voor bepaalde sectoren, met veel potentiële slachtoffers binnen en buiten de techsector. De koppeling van de metaverse met de blockchain en het feit dat de metaverse de volgende stap van het internet wordt (Internet 3.0), met minder gecentraliseerde netwerken, kan zeer disruptief zijn voor bestaande platformbedrijven. Bovendien ontsluit de metaverse omvangrijke en interessante markten die de komende 20 jaar door technologie ontwricht kunnen worden. De beschikbare markt voor de metaverse heeft geen structureel plafond. Deze markt wordt alleen beperkt door de voorkeur voor digitale versus fysieke ervaringen en zou biljoenen dollars waard kunnen worden.

Door de opkomst van meervoudige gebruiksscenario's, apparaten en platforms zullen veel nieuwe en interessante bedrijven leider in de metaverse worden, maar ook zullen bestaande tech-‘winnaars’ een nieuwe rol gaan spelen. Door de sterke groei van nieuwe draagbare technologieën en het IoT zal het aantal gebruikers toenemen. Het toenemend gebruik van blockchains, digitale tweelingen en digitale identiteiten zal de disruptie op het gebied van sociale communicatie, entertainment, onderwijs, bouw en vastgoed, evenals financiën alleen maar doen toenemen. We zien nu al een groeiende vraag naar technologieën zoals de inventarisering en tracering van activa, die de interactie tussen de digitale en de reële wereld beheren, winkelen via meerdere kanalen mogelijk maken en de levenscyclus van goederen beheren. In feite leven veel millennials en de Generatie Z (Gen Z) al in een deels parallel digitaal universum.

Gekoppeld aan duurzaamheid

Er bestaat ook een zeer interessant verband tussen de evolutie naar de metaverse en duurzaamheid. In een inflatoire wereld met beperkte hulpbronnen kan virtuele consumptie een krachtiger stimulans voor de decarbonisatie worden dan fysieke consumptie. Digitale consumptie, vooral als deze plaatsvindt op platforms met netto nul-uitstoot van hyperscale bedrijven zoals Microsoft en Alphabet (Google), kan aanzienlijke milieuvoordelen opleveren. Een dergelijke groei van de digitale consumptie en minder behoefte aan fysieke goederen en ervaringen kan echter forse maatschappelijke gevolgen hebben die nauwlettend in het oog moeten worden gehouden.

Wat de metaverse voor beleggers betekent

Op de lange termijn kunnen de voordelen die grote platforms zoals Apple en Alphabet hebben afnemen, maar op de korte tot middellange termijn zullen ze waarschijnlijk als belangrijke aanjager in de verschuiving naar de metaverse dienen. De concurrentie om een plaats in de metaverse tussen de technologiegiganten zal hevig zijn, waarbij hun financiële kracht gebruikt wordt om te beleggen in de kansen die de metaverse biedt. Wij denken dat dit in de komende anderhalf tot twee jaar duidelijker zal worden. Meta Platforms investeert zwaar in de ontwikkeling van een nieuw platform dat in tegenstelling tot Facebook, Instagram of WhatsApp niet op apparaten en besturingssystemen hoeft te draaien die gecontroleerd worden door Apple (iOS) of Google (Android). De belegging is zowel offensief als defensief voor zijn kernactiviteiten (zoals de eerdere overnames van WhatsApp en Instagram door Meta).

Verder heeft de metaverse mogelijk geen gesloten besturingssysteem nodig en wil misschien geen gecontroleerde app-omgeving (ironisch genoeg kunnen veiligheids- en privacymaatregelen voor Facebook een voordeel bij hun toekomstplannen zijn). Microsoft lijkt goed gepositioneerd voor de verschuiving van de werkplek en de industrie naar de metaverse, terwijl Apple, Google en Facebook voor consumenten een voordeel bieden. Zo was Apple al eerder koploper bij technologische verschuivingen en het integreren van zijn hardware- en software-expertise, en kijken consumenten en ontwikkelaars reikhalzend uit naar de introductie van AR/VR-wearables.

De voorspellingen van biljoenen dollars aan bereikbare markt zullen onweerstaanbaar zijn voor startups en nieuwe platforms zoals Unity, EPIC en Roblox. Hoewel we enthousiast zijn over de langetermijnkansen, gingen alle eerdere innovatiegolven gepaard met hypecycli die tot uitbundige waarderingen leidden, van de dotcom-boom tot robotica. We verwachten dat het bij de metaverse weinig anders zal zijn.

Figuur 3: door de technologiehypecyclus navigeren

door de technologiehypecyclus navigeren

Bron: Janus Henderson Investors. De zwarte lijn geeft de curve van de hypecyclus weer. De blauwe stippellijn toont de snelheid waarmee een innovatie in de loop van de tijd breed wordt geaccepteerd. Uitsluitend bedoeld ter illustratie.

Hoewel de metaverse significante nieuwe beleggingsmogelijkheden biedt, denken wij dat beleggers te hoge verwachtingen zullen hebben over het tempo van de acceptatie (zie figuur 3, ononderbroken zwarte lijn), terwijl de aanvaarding van de metaverse door de consument veel consistenter zal zijn (blauwe stippellijn). Hoewel we op de korte termijn op onze hoede zijn voor de hype rond de metaverse, zien we deze op de langere termijn als verschuiving naar de digitalisering van alles, wat techbeleggers steeds meer mogelijkheden zal bieden.

Opmerkingen:

Internet 3.0/Web 3.0, ook wel bekend als derdegeneratie-internet, is de volgende ontwikkeling van het wereldwijde web. Het is een datagestuurd semantisch web dat machinaal begrip van data gebruikt voor de ontwikkeling van een intelligentere en meer verbonden webgebruikerservaring.

Het Internet der Dingen (IoT) is het netwerk van fysieke voorwerpen die voorzien zijn van sensoren, software en andere technologieën om de verbinding en uitwisseling van data met andere apparaten en systemen via internet mogelijk te maken.

Digitale identiteit is het geheel van informatie over een persoon, organisatie of elektronisch apparaat dat online bestaat. Deze informatie wordt vaak door website-eigenaren en adverteerders gebruikt om gebruikers te identificeren en te volgen, teneinde hen gepersonaliseerde en gerichte content en reclame aan te bieden. Een digitale tweeling is een virtuele weergave van een object of systeem dat de gehele levenscyclus bevat. Deze wordt geactualiseerd op basis van realtimegegevens en maakt gebruik van simulatie, machinaal leren en redeneren om de besluitvorming te ondersteunen.

Hyperscale is het vermogen van een technologiearchitectuur om waar nodig te verbeteren en op te schalen naarmate de vraag toeneemt, d.w.z. efficiënt op te schalen van een paar servers naar duizenden servers. Hyperscale computing wordt meestal gebruikt in omgevingen zoals big data en cloud computing.

Netto nul-uitstoot betekent dat de totale uitstoot van broeikasgassen lager is dan of gelijk is aan de uitstoot die ze uit de atmosfeer verwijdert.

De ‘hype cycle’ staat voor de verschillende ontwikkelingsfasen van een technologie, van concept tot brede acceptatie, ook het beleggerssentiment ten aanzien van die technologie en verwante aandelen tijdens die cyclus.

De technologiesector kan een sterke negatieve impact ondervinden van veroudering van bestaande technologie, korte productcycli, prijs- en winstdalingen, concurrentie van nieuwe marktspelers en algemene economische omstandigheden. Geconcentreerd beleggen in één enkele sector zou gepaard kunnen gaan met een hogere volatiliteit dan de prestaties van minder geconcentreerde beleggingen en de markt als geheel.

Buitenlandse effecten zijn vatbaar voor bijkomende risico's, zoals valutaschommelingen, politieke en economische onzekerheid, hogere volatiliteit, lagere liquiditeit en afwijkende financiële en informatiegerelateerde rapporteringsstandaarden. Al die werkingen worden versterkt in groeimarkten.

Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

 

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Reclame.

 

 

Belangrijke informatie

Please read the following important information regarding funds related to this article.

Het Janus Henderson Horizon Fund (het 'Fonds') is een Luxemburgse SICAV die op 30 mei 1985 is opgericht en wordt beheerd door Janus Henderson Investors Europe S.A. Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen. Dit is een marketingboodschap Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.
  Specific risks
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds focust op bepaalde sectoren of beleggingsthema's en kan sterk worden beïnvloed door factoren zoals wijzigingen in overheidsregulering, hogere prijsconcurrentie, technologische vooruitgang en andere ongunstige gebeurtenissen.
 • Het Fonds hanteert een duurzame beleggingsbenadering, waardoor het overwogen en/of onderwogen kan zijn in bepaalde sectoren en dus anders kan presteren dan fondsen die een vergelijkbare doelstelling hebben maar geen duurzame beleggingscriteria hanteren bij de selectie van effecten.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt of 'hedged'), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • De volledige lopende kosten of een deel daarvan kunnen aan het kapitaal worden onttrokken, wat het kapitaal kan uithollen of het potentieel voor kapitaalgroei kan verminderen.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
Het Janus Henderson Horizon Fund (het 'Fonds') is een Luxemburgse SICAV die op 30 mei 1985 is opgericht en wordt beheerd door Janus Henderson Investors Europe S.A. Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen. Dit is een marketingboodschap Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.
  Specific risks
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds focust op bepaalde sectoren of beleggingsthema's en kan sterk worden beïnvloed door factoren zoals wijzigingen in overheidsregulering, hogere prijsconcurrentie, technologische vooruitgang en andere ongunstige gebeurtenissen.
 • Dit Fonds kan een bijzonder geconcentreerde portefeuille hebben in vergelijking met zijn beleggingsuniversum of andere fondsen in zijn sector. Een ongunstige gebeurtenis die een impact heeft op slechts een klein aantal participaties zou tot een aanzienlijke volatiliteit of grote verliezen voor het Fonds kunnen leiden.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt of 'hedged'), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • De volledige lopende kosten of een deel daarvan kunnen aan het kapitaal worden onttrokken, wat het kapitaal kan uithollen of het potentieel voor kapitaalgroei kan verminderen.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.