Voor financiële professionals in Nederland

Snelle blik: Welke gevolgen heeft de val van SVB voor technologieaandelen?

Portefeuillebeheerder Richard Clode bespreekt de instorting van de SVB en de waarschijnlijke gevolgen voor de technologiesector.

Richard Clode, CFA

Richard Clode, CFA

Portefeuillebeheerder


14 mrt 2023
3 beknopt artikel

Kernpunten

 • De Amerikaanse zakenbank SVB, die sterk vertrouwde op private equity-/durfkapitaal en cryptodeposito's, stortte in toen de activa ervan - voornamelijk langer lopende derivaten zoals MBS - sterk in waarde daalden door de agressieve renteverhogingen van de Fed.
 • Beursgenoteerde techbedrijven zullen waarschijnlijk minder hard getroffen worden door de val van de SVB dan particuliere bedrijven, waarvan sommige een groot deel van hun financiering bij de SVB hadden ondergebracht.
 • We volgen de impact van de grote blootstelling van de SVB aan de financiering van zonne-energie en geloven nog altijd dat beursgenoteerde technologiebedrijven aantrekkelijker waarderingen hebben dan hun particuliere tegenhangers.

De val van de Silicon Valley Bank (SVB) brengt individuele en systemische problemen aan het licht. Systemisch bezien heeft ruim tien jaar van een zeer lage rente, gevolgd door een erg steile renteverhogingscyclus, een aantal werkwijzen laten zien die financiële-marktdeelnemers gebruikten om rendementen te op te peppen, of het nu de Britse pensioenfondsen eind vorig jaar waren, of de SVB. Ongetwijfeld zullen er nog meer werkwijzen aan het licht komen, maar het is geruststellend dat regelgevers en overheden van de wereldwijde financiële crisis hebben geleerd en nu snel en kordaat handelen om markten en spaarders gerust te stellen.

Op individueel niveau hadden banken zoals SVB, Silvergate en Signature allemaal zeer geconcentreerde en snelgroeiende deposito's, opgestuwd door respectievelijk private equity-/durfkapitaal en cryptovaluta. Deze banken zijn blootgesteld doordat die deposito's nu worden afgebouwd. Bovendien hebben ze door de mismatch met hun blootstelling aan mortgage-backed securities (MBS) een flinke klap gekregen tijdens de renteverhogingscyclus van de Amerikaanse Federal Reserve. Dit is een heel ander scenario dan dat van de grote financiële crisis en de grote banken worden beschermd door sommige van de daarna ingevoerde hervormingen. Het is zorgwekkend dat we deze problemen zo vroeg in de renteverhogingscyclus zien, nog voordat een recessie toeslaat, en we zouden als gevolg van deze reddingsoperatie strengere financiële voorwaarden verwachten.

Gevolgen voor de techsector

Hoewel de SVB een betrekkelijk kleine bank was, kan een deel van haar overmatige blootstelling aan de financiering van zonne-energie, met Californië als belangrijke markt, gevolgen hebben; we houden dit in de gaten.

Binnen de techsector zal de impact waarschijnlijk beperkt blijven tot beursgenoteerde bedrijven, maar kan mogelijk grote gevolgen hebben voor particuliere bedrijven, waarvan veel een groot deel van hun financiering bij SVB hadden ondergebracht. Dit zou de focus op winst en een positieve cashflow kunnen versnellen na een periode van meer dan tien jaar waarin bedrijven zich richtten op 'groei, koste wat het kost', met cash burn en verliezen tot gevolg. Wij verwachten in de volgende marktcyclus een terugkeer naar de kerncijfers en een afbakening tussen de 'haves' en de 'have nots'.

We blijven wijzen op de discrepantie tussen de reset van de waarderingen van publieke en private technologie, waarbij de laatste de vereiste afschrijvingen veel langzamer verwerkte. De teloorgang van de SVB versnelt dat proces waarschijnlijk en wij vinden beursgenoteerde technologiebedrijven qua waardering nog altijd veel aantrekkelijker dan niet-beursgenoteerde bedrijven. Beleggers moeten beseffen dat veel technologiefondsen een private blootstelling hebben die nog niet op de juiste marktwaarde is gewaardeerd, wat van invloed kan zijn op hun waarderingen.

Belangrijke informatie

De technologiesector kan een sterke negatieve impact ondervinden van veroudering van bestaande technologie, korte productcycli, prijs- en winstdalingen, concurrentie van nieuwe marktspelers, en algemene economische omstandigheden. Geconcentreerd beleggen in één enkele sector zou gepaard kunnen gaan met een hogere volatiliteit dan de prestaties van minder geconcentreerde beleggingen en de markt.

Dit zijn de standpunten van de auteur op het moment van publicatie en kunnen verschillen van de standpunten van andere personen/teams bij Janus Henderson Investors. Verwijzingen naar individuele effecten vormen geen aanbeveling om effecten, beleggingsstrategieën of marktsectoren te kopen, verkopen of aan te houden en mogen niet als winstgevend worden beschouwd. Janus Henderson Investors, zijn gelieerde adviseur of zijn medewerkers kunnen een positie hebben in de genoemde effecten.

 

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Reclame.

 

 

Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Het Janus Henderson Horizon Fund (het 'Fonds') is een Luxemburgse SICAV die op 30 mei 1985 is opgericht en wordt beheerd door Janus Henderson Investors Europe S.A. Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen. Dit is een marketingboodschap Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.
  Specific risks
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds focust op bepaalde sectoren of beleggingsthema's en kan sterk worden beïnvloed door factoren zoals wijzigingen in overheidsregulering, hogere prijsconcurrentie, technologische vooruitgang en andere ongunstige gebeurtenissen.
 • Het Fonds hanteert een duurzame beleggingsbenadering, waardoor het overwogen en/of onderwogen kan zijn in bepaalde sectoren en dus anders kan presteren dan fondsen die een vergelijkbare doelstelling hebben maar geen duurzame beleggingscriteria hanteren bij de selectie van effecten.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt of 'hedged'), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
Het Janus Henderson Horizon Fund (het 'Fonds') is een Luxemburgse SICAV die op 30 mei 1985 is opgericht en wordt beheerd door Janus Henderson Investors Europe S.A. Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen. Dit is een marketingboodschap Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.
  Specific risks
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds focust op bepaalde sectoren of beleggingsthema's en kan sterk worden beïnvloed door factoren zoals wijzigingen in overheidsregulering, hogere prijsconcurrentie, technologische vooruitgang en andere ongunstige gebeurtenissen.
 • Dit Fonds kan een bijzonder geconcentreerde portefeuille hebben in vergelijking met zijn beleggingsuniversum of andere fondsen in zijn sector. Een ongunstige gebeurtenis die een impact heeft op slechts een klein aantal participaties zou tot een aanzienlijke volatiliteit of grote verliezen voor het Fonds kunnen leiden.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt of 'hedged'), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.