In dit vraag- en antwoordgesprek geven de managers van onze Chinese portefeuilles Charlie Awdry en May Ling Wee hun mening over de belangrijkste uitdagingen en kansen die beleggers in China volgend jaar tegemoet kunnen zien, en over hoe 2019 hun verwachtingen voor de activaklasse heeft beïnvloed.

Kernpunten:

  • Proberen om te anticiperen op het resultaat van de Amerikaans-Chinese handelsbesprekingen heeft geen zin; de strategische rivaliteit tussen de twee landen blijft een probleem
  • De consument blijft de hoeksteen van het beleggingsscenario voor China. Het team ziet kansen in internetdiensten, gezondheidszorg en levensverzekeringen
  • 2019 liet zien dat China's toonaangevende bedrijven ondanks een zwakkere, uitdagendere macro-omgeving goed presteerden

Met welke risico’s moeten beleggers in Chinese aandelen in 2020 rekening houden?

Geopolitieke risico's: vergeldingsmaatregelen

Er is geen gemakkelijke oplossing voor de strategische rivaliteit tussen de VS en China. Een nieuwe escalatie van de handels- en technologie-oorlog kan zich op elk moment voordoen. Beleggers kunnen hier moeilijk op inspelen, vooral omdat de VS nog heel wat andere niet-handelsgerelateerde troeven in handen hebben. De handelsoorlog raakt niet alleen China en de VS, maar ook de wereldeconomie en de uitbreiding van beleggingen in Chinese fondsen.

Hongkong en de reactie van de Communistische Partij

Het standpunt van het Staand Comité van het Chinese Politbureau over de schending van hun autoriteit lijkt verhard. Dat suggereert de centrale aansturing van instellingen en geeft tevens aan dat de bedrijvensector in Hongkong nog strikter kan worden. Dat zou de status van Hongkong als speciale administratieve regio volgens de Basiswet1 en de rol van wereldwijd financieel centrum kunnen aantasten. Als de Amerikaanse Senaat de 'Hong Kong Human Rights and Democracy Act' goedkeurt  wordt de Amerikaans-Chinese relatie alleen maar gecompliceerder.

Bankensector – noodsteun aan kleine banken

Kleinere regionale banken in China blijven liquiditeitsproblemen houden, vooral nadat er dit jaar drie regionale banken failliet gingen. De impliciete garantie van eerdere noodsteun kwam daarmee te vervallen. Hoewel China's grootste banken relatief goed gekapitaliseerd zijn, is het mogelijk dat er een beroep op ze wordt gedaan om failliete kleinere regiobanken te redden. We hebben geen Chinese banken in onze portefeuilles.

Wat ligt er in 2020 in het verschiet?

Groei tegen een redelijke prijs van megacap-internetaandelen

Groeiaandelen, vooral in de Chinese gezondheidszorg- en consumentensector, presteerden dit jaar tot nu toe goed nu beleggers op zoek zijn naar stabiele, duurzame groei. Megacap-internetbedrijven zoals Alibaba en Tencent, die blijven innoveren om aan de behoeften van de Chinese consument en bedrijven te voldoen, worden momenteel verhandeld tegen lager dan gemiddelde koers-winstverhoudingen2 sinds de beursgang van de bedrijven.

Sommige populaire sectoren van de Chinese markten worden tegen aantrekkelijke waarderingen verhandeld

article-image_Reading-the-tea-leaves_chart4

Bron: Bloomberg, Janus Henderson Investors per 26 november 2019. Chinese 'A'-aandelen zijn in yuan luidende effecten die genoteerd zijn aan de aandelenbeurzen van Shenzhen en Sjanghai. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

Mogelijk cyclisch dieptepunt bij meer versoepeling

Hoewel de Chinese groei tegen het einde van dit jaar en begin 2020 waarschijnlijk zal vertragen, zal de regering naar verwachting meer versoepelende fiscale en monetaire maatregelen3 nemen om de groei te stabiliseren. Er zijn al renteverlagingen (om de financieringskosten te drukken) doorgevoerd maar deze moeten zich nog vertalen naar een volumestijging van krediet. Als de kredietvolumes terugkeren, zullen investeringen in de infrastructuur toenemen en neemt het bedrijfsvertrouwen toe. Dat zou op korte termijn mogelijk kunnen leiden tot een cyclisch dieptepunt in de economie. Naar onze mening is dat waarschijnlijk een gunstigere omgeving voor bedrijven met betere waarderingen, industriële bedrijven en bedrijven die afhankelijk zijn van de consumptiecyclus (die gevoeliger zijn voor economische schommelingen) in China.

Van welke thema's denkt u het meest te kunnen profiteren als u in China belegt?

Consumptie en diensten

Ons standpunt blijft onveranderd ‒ de Chinese consument vormt de hoeksteen van de Chinese beleggingscasus. Bedrijven die de juiste producten en diensten leveren, kunnen 'het hart en de portemonnee' van de consument winnen. De Chinese consument wordt kritischer en de grote internetproviders moeten innoveren om aan de behoeften van de 850 miljoen Chinese internetburgers te kunnen voldoen.

Openstelling financiële markten

China wil buitenlandse investeringen in zijn aandelen- en obligatiemarkten aanmoedigen. Na de opname vorig jaar van Chinese 'A'-aandelen in de MSCI Emerging Markets Index, zullen wereldwijde allocaties naar de Chinese vermogenscategorie waarschijnlijk blijven toenemen. Via de Shanghai/Shenzhen Stock and Bond Connect4 biedt de Hong Kong Stock Exchange (HKEx) gemakkelijke toegang tot lokale effectenbeurzen. De HKEx zou er ook van profiteren als meer Chinese bedrijven voor een dubbele notering kiezen (in zowel het vasteland van China als in Hongkong). Een notering aan de HKEx is dan een gunstig alternatief voor Amerikaanse 'depositary receipts' (ADR's)5 als er voldaan moet worden aan Amerikaanse wetgeving en effectenvoorschriften. De HKEx zou dan de standaard buitenlandse markt worden, waar de wereldwijde kapitaalvijver voor Chinese bedrijven diep genoeg is om kapitaal aan te trekken. Alibaba's besluit om een tweede beursnotering in Hongkong te verwerven, is daar een goed voorbeeld van.

Verouderende bevolking: levensverzekeringen en gezondheidszorg

De gezamenlijke rijkdom van China's verouderende bevolking schept kansen in dienstverlenende sectoren zoals levensverzekeringen en vermogensbeheer. De penetratiegraad van verzekeringen is laag in China. Nu de verouderende beroepsbevolking en China's steeds rijkere ondernemers hun rijkdom willen overdragen en op zoek gaan naar pensioenvoorzieningen, neemt de behoefte aan vermogensbescherming en -groei toe. Ook zullen deze groepen steeds meer uitgeven aan gezondheidsproducten en -diensten.

Welke lessen hebt u van 2019 geleerd en hoe heeft het afgelopen jaar uw verwachtingen voor het komende jaar gevormd?

2019 heeft duidelijk gemaakt dat raden naar, of anticiperen op de uitkomst van de handelsbespreking nutteloos is. De markt is dit jaar een paar keer teleurgesteld.

In onze ervaring heb je bij beleggen in China altijd te maken met een samenloop van macro-economische en micro-economische factoren. Sinds begin dit jaar is de CSI300 Index 28% gestegen (tot 4 december 2019) terwijl de MSCI China Index over dezelfde periode met 11% steeg6. Dit gebeurde ondanks de aanhoudende neerwaartse trend in de macro-economie. Het marktsentiment wordt bepaald door de verwachtingen over de houding van de regering en de bereidheid om de economie te steunen.

Dit jaar lijken macro en micro weer van elkaar te zijn losgekoppeld. Het benadrukt daarnaast dat China's toonaangevende bedrijven het goed hebben gedaan, zowel operationeel als in termen van beursprestaties, ondanks een zwakke en uitdagende macro-omgeving.

Hoewel we onderkennen dat China's groei na 30 jaar snelle ontwikkeling zal vertragen, zullen we kansen blijven vinden in China's private sector omdat de beste bedrijven er nog steeds innoveren, nieuwe marktkansen creëren en betere producten en diensten aanbieden aan hun klanten.

Opmerkingen:

1Basiswet: het principe "een land, twee systemen" is vastgelegd in de Basiswet, die tot 2047 op Hongkong van toepassing zal zijn. De wet beschermt rechten zoals de vrijheid van vergadering en meningsuiting en regelt de bestuursstructuur van de regio.

2K/W-verhouding: de koers-winstverhouding is de prijs van een aandeel van een bedrijf gedeeld door de winst die het per aandeel maakt (winst per aandeel) over een periode van 12 maanden. De K/W-verhouding wordt uitgedrukt als een getal of als een veelvoud van de winst per aandeel en is voor beleggers een belangrijke indicator voor het vergelijken van bedrijven.

3 Fiscale en monetaire versoepeling: heeft betrekking op beleid dat gericht is op het stimuleren van de economie. Dat kan fiscaal zijn, wanneer een overheid meer uitgeeft of minder belastingen heft, of monetair, waarbij de centrale banken maatregelen treffen als het verlagen van de rente of het inkopen van activa.

4Shanghai/Shenzhen Stock and Bond Connect: een samenwerkingsverband tussen de effectenbeurzen van Hongkong, Sjanghai en Shenzen en China's interbancaire obligatiemarkt. Stock Connect maakt het voor internationale en binnenlandse Chinese beleggers mogelijk te handelen in effecten op elkaars markten via de faciliteiten voor handel en clearing van hun eigen beurs.

5ADR: een certificaat dat aandelen in een buitenlands kapitaal vertegenwoordigt dat in bezit is van, en uitgegeven wordt door een Amerikaanse bank. ADR's maken de handel in de aandelen van buitenlandse bedrijven op Amerikaanse beurzen mogelijk.

6Bron: Bloomberg, g, index koersrendementen van 31 december 2018 tot 4 december 2019. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.