Voor financiële professionals in Nederland

De marktimpact van Rusland/Oekraïne - een week later

Ben Lofthouse, CFA

Ben Lofthouse, CFA

Head of Global Equity Income | Portfolio Manager  


4 mrt 2022

Iets meer dan een week na het begin van het conflict, geeft Ben Lofthouse, hoofd Global Equity Income, een toelichting op de reactie van de aandelenbeurzen.

Kernpunten

  • De humanitaire impact van de crisis is verdrietig. De verhoogde marktvolatiliteit zal waarschijnlijk nog enige tijd aanhouden naarmate de gevolgen van het conflict duidelijker worden.
  • De stijgende energieprijzen zullen waarschijnlijk een aanzienlijke impact hebben op zowel de wereldwijde groei als bepaalde sectoren. Ze zouden er ook toe kunnen leiden dat de centrale banken hun verkrapping pauzeren of ingrijpendere maatregelen nemen.
  • Rusland en Oekraïne zijn belangrijke exporteurs van een aantal andere grondstoffen zoals palladium, potas en graan. We moeten daarom de verschuiving tussen vraag en aanbod nauwgezet in de gaten houden.

 

Het conflict tussen Rusland en Oekraïne komt niet geheel onverwacht, in de afgelopen drie maanden liepen de spanningen immers al op. De verhoogde marktvolatiliteit zal waarschijnlijk nog enige tijd aanhouden naarmate de gevolgen van het conflict duidelijker worden. Het aantal beursgenoteerde bedrijven in de portefeuilles van beleggers die direct getroffen worden door de gebeurtenissen is naar alle waarschijnlijkheid echter klein.

Waarom? De meeste aandelenbeleggers hebben directe beleggingen in Rusland op grote schaal vermeden sinds de eerste aanval op Oekraïens grondgebied in 2014, waarna er grote onzekerheid ontstond over de sancties die er werden opgelegd (en die voorzichtigheid werd nog versterkt door de Amerikaanse lijst van verboden beleggingen in Chinese bedrijven). De grafiek hieronder toont dan ook aan dat Rusland slechts 1,5% van de directe omzetblootstelling binnen de MSCI Europe Index voor zijn rekening neemt.

Europa heeft minimale directe omzetblootstelling aan Rusland

Europa heeft minimale directe omzetblootstelling aan Rusland_NLD

Regionale directe omzetblootstelling MSCI Europe. Bron: Factset schattingen per 31 januari 2022.

In de afgelopen week daalden de markten het sterkst in Europa en dan vooral in sectoren als de auto-industrie, financiële dienstverlening en reizen. Andere marktsectoren, die profiteren van hogere prijzen, zoals mijnbouw in energie, presteerden beter. De analyse van eerdere grote geopolitieke gebeurtenissen in de afgelopen decennia laat zien dat aandelenmarkten vaak relatief snel herstellen, binnen een paar weken of maanden. Dit sluit natuurlijk niet uit dat sommige sectoren en bedrijven harder geraakt worden en meer tijd nodig hebben voor hun herstel. Het vermijden van bedrijven die het hardst geraakt worden door sancties is van groot belang, omdat we uit het verleden weten dat sancties jarenlang kunnen blijven gelden.

De economische impact van het conflict zou vanaf nu dan ook een belangrijkere factor zijn voor het bepalen van rendement. Dit zal afhangen van de duur van het conflict, en de sancties en een embargo's die daar het gevolg van kunnen zijn. Op het moment van schrijven, zullen de aangekondigde sancties waarschijnlijk de meeste impact hebben voor bedrijven die op grote schaal actief zijn in of met Rusland of Oekraïne. We weten echter dat het volume van de handel met Rusland en Oekraïne in Europa een relatief klein is, en ongeveer 1% van het Europese bbp voor zijn rekening neemt. Dus zelfs als die halveert, zou dat te overzien zijn.

Aanzienlijk meer impact wordt verwacht van de energieprijzen. Sommige economen schatten dat een verhoging van USD 10 van de olieprijs een impact van 0,1% op de wereldwijde groei zal hebben. In de afgelopen week steeg de olieprijs met meer dan 10%. Opmerkelijk genoeg, is er sprake van een prijsafwijking doordat westerse kopers Russische ruwe olie lijken te vermijden (zie grafiek hieronder), waardoor ruwe Brent-olie uit de Noordzee ten opzichte van olie uit de Russische Oeral in prijs steeg. Energieproducenten profiteerden van de hogere olieprijs terwijl sommige nutsbedrijven hieronder te lijden hadden.

Stijging olieprijs en prijsafwijking

Stijging olieprijs en prijsafwijking

Bron: Refinitiv Datastream, 2 maart 2021 t/m 3 maart 2022. De West Texas Intermediate (WTI) is een benchmark die in de VS geproduceerde olie vertegenwoordigt.

Kopers van aardgas kregen te maken met vergelijkbare prijsstijgingen, zoals u in onderstaande grafiek kunt zien, vooral in Europa, waar diverse landen afhankelijk zijn van Russisch aardgas.

De prijs van aardgas in Europa is sterk gestegen

De prijs van aardgas in Europa is sterk gestegen

 Bron: Bloomberg. Wereldbank grondstoffenprijzen: Europees aardgas USD per miljoen British Thermal Units (MMBTU), van 29 februari 2016 t/m 28 februari 2022.

We zullen de wisselwerking tussen hogere energieprijzen, inflatie, economische groei en centralebankbeleid in de komende maanden scherp in de gaten houden. Zullen de hogere energieprijzen als gevolg van de gebeurtenissen centrale bankiers ertoe aanzetten de verkrapping te pauzeren, of tot ingrijpendere maatregelen? Het is te vroeg om te kunnen voorspellen hoe de centrale banken zullen reageren, maar het kan zijn dat de oplossing voor hoge prijzen, hoge prijzen zijn. Door de hoge kosten zal de vraag afnemen of de groei van de werkgelegenheid afvlakken, waardoor de behoefte aan het verwachte aantal renteverhogingen afneemt. Rusland en Oekraïne zijn daarnaast belangrijke exporteurs van een aantal andere grondstoffen, zoals palladium, potas (als meststof) en graan. Voor het bepalen van onze aandeleninvesteringen zullen we in de komende maanden nauwkeurig analyseren welke bedrijven geraakt zullen worden of zullen profiteren van de veranderingen in vraag en aanbod naar deze stoffen.

Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

 

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Reclame.