Rechtstreeks vanuit huis legt Tom Ross, portefeuillebeheerder Credit, uit hoe het Corporate credit-team tijdens een ongekende crisis vasthoudt aan het proces voor high yield-beleggen, maar ook onder ogen ziet dat sommige dingen anders moeten.

    Kernpunten:

  • Het team houdt vast aan zijn beproefde beleggingsproces maar communiceert veel intensiever zodat portefeuillebeheerders en analisten de veranderende omstandigheden snel kunnen beoordelen.
  • Ze hebben hun manier van handelen aangepast om rekening te houden met de verschuivende liquiditeitspositie door het aantal kleinere posities uit te breiden om het uitvoeringsrisico te spreiden en het gewenste risiconiveau binnen de portefeuilles te handhaven.
  • Hoewel ze momenteel voorzichtig te werk gaan, ziet het team binnen het high yield-segment aanzienlijke kansen opdoemen. Daarnaast is het team ervan overtuigd dat gevallen engelen selectieve kansen kunnen bieden voor zowel high yield- als investment grade-beleggers.

 

Opmerkingen: 

Deze video werd eind maart 2020 opgenomen.

Bèta: De gevoeligheid voor de portefeuille voor marktschommelingen.

DTS: Duration maal marge. Dit is een maatstaf voor de verwachte kredietvolatiliteit binnen portefeuilles.