Tom Ross, corporate credit portefeuillebeheerder, bekijkt de verwachtingen voor high yield-obligaties in 2020.

Kernpunten

  • Kredietspreads worden waarschijnlijk bepaald door de richting van wereldwijde groei. Op dit moment denken we niet dat de groei zal herstellen maar als de tekenen van hernieuwde vitaliteit in de economie duidelijker worden, zouden we ons standpunt kunnen afzwakken.
  • Het politieke risico blijft in 2020 hoog vanwege de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Afhankelijk van degene die de verkiezingen wint, kunnen die grote gevolgen hebben voor bepaalde sectoren.
  • De zoektocht naar rendement zou de vraag naar high-yield obligaties moeten blijven aanzwengelen.

Wat is de belangrijkste factor waar u in 2020 op let?

Het is voor ons een belangrijke vraag of de spreads in 2020 zullen verkrappen. Dat zou ertoe kunnen leiden dat high-yield obligaties met ruimere spreads boven verwachting presteren. We zijn momenteel gepositioneerd met een neutrale bèta-positie, samengesteld uit een kleine overweging in obligaties 'met een hoger rendementspotentieel' en een onderweging in 'kernposities voor stabiel inkomen'. Als de wereldwijde groeicijfers verbeteren of de geopolitieke onzekerheden die de markt momenteel teisteren, afnemen, dan zouden we de overweging in posities met een hoger rendementspotentieel kunnen verhogen. Daarnaast kunnen we dan opportunistische voorkeursideeën inkopen, bij voorkeur van emittenten waarvan de kredietspreads in 2019 verruimden. Daarbij tekenen we wel aan dat elk risico dat we toevoegen selectief zal zijn en dat we een te grote blootstelling aan cyclische sectoren willen voorkomen gezien de kwetsbaarheid van de wereldeconomie en de risico's die inherent zijn aan obligaties met een hogere hefboomwerking, zoals de Amerikaanse energiesector, die de grootst spreads van dit moment kent. We hebben een sprankje hoop dat de vertraging van de economische groei op zijn laagste punt zit, maar zullen de komende maanden we meer gegevens nodig hebben om te bepalen of de wereldeconomie een omslagpunt heeft bereikt.

Wat is het grootste risico voor high yield?

De markt zal in 2020 heel wat hordes moeten nemen, en de grootste daarvan zijn waarschijnlijk van politieke aard. Terwijl het verkiezingsresultaat in het VK een meer marktvriendelijke regering voortbracht en de onzekerheid liet afnemen, hangt de vraag over hoe een toekomstig handelsakkoord tussen het VK en de Europese Unie eruitziet nog steeds in de lucht. Dat zou later in 2020 voor volatiliteit kunnen zorgen.

In de VS is de aanloop naar de presidentsverkiezingen ook een potentieel risico nu de Democraten met kandidaten komen die een beleid voorstaan dat grote gevolgen voor bepaalde sectoren kan hebben, zoals het verbieden van fracking op federaal grondgebied in de VS (rond 11% van de wereldwijde hoogrentende sector bestaat uit energiegerelateerde emittenten1), of wijzigingen in de gezondheidszorg of het prijsstellingssysteem voor geneesmiddelen, die gevolgen kunnen hebben voor bedrijven in de zorgsector en de farmaceutische industrie. We zijn blij met de eerste fase van een handelsovereenkomst die er tussen de VS en China werd bereikt, en die waarschijnlijk in januari wordt getekend. We zijn ons er echter ook van bewust dat president Trump vastbesloten is een politiek slaatje te slaan uit handel, en we verwachten dan ook dat er tijdens de verkiezingscampagne waarschijnlijk meer volatiliteit rond dit onderwerp zal ontstaan.

Waar ziet u kansen in 2020?

We denken dat beleggers in 2020 naar rendement zullen blijven zoeken aangezien we verwachten dat de meeste grote centrale banken hun rentes laag zullen houden en sommige een versoepelend beleid zullen voeren. De Europese Centrale Bank houdt vast aan haar inkoopprogramma van bedrijfsobligaties, en fungeert in feite als een inkoper van investment-grade bedrijfsobligaties die ongevoelig is voor prijs, een effect dat waarschijnlijk ook doorsijpelt naar de vraag naar high-yield. Nu de rentes laag blijven, kunnen bedrijven hun schulden tegen lage kosten herfinancieren. We gaan er dan ook vanuit dat het aantal wanbetalingen historisch laag zal blijven, maar iets kan stijgen door de achterblijvende wereldwijde groei.

Regionaal gezien ziet Europa er op een voor risico gecorrigeerd niveau het meest aantrekkelijk uit, en de regio zal waarschijnlijk technisch ondersteund worden met het inkoopprogramma voor bedrijfsobligaties van de Europese Centrale Bank. In sectortermen geven we de voorkeur aan vastgoed aangezien de obligaties gedekt worden door materiële activa, en het relatief solide inkomen en de fundamentals van de sector zich blijven verbeteren. De relatieve zwakte van bedrijfsobligaties uit opkomende markten in 2019 heeft ook een kans opgeleverd om risico in die regio toe te voegen.

De wereldwijde spreads op hoogrentende obligaties2 sloten 2019 af rond hun driejaarsgemiddelden dus er is wat ruimte voor verkrapping, hoewel ze op vijfjaars- of tienjaarsbasis krapper dan gemiddeld zijn. Als de wereldeconomie verbetert en de markt meer vertrouwen krijgt in winsten en cashflows, kunnen de spreads verder verkrappen.

 

 

 

1Bron: Bloomberg, ICE BofAML Global High Yield Index, wegingen van de componenten per 31 december 2019.

2Bron: Bloomberg, ICE BofAML Global High Yield Index, wegingen van de spread to worst ten opzichte van staatsobligaties per 31 december 2019. Resultaten in het verleden vormen geen leidraad voor toekomstige resultaten.