Voor financiële professionals in Nederland

Duurzaam beleggen – waarom een lage koolstofuitstoot ertoe doet

Hamish Chamberlayne, CFA

Hamish Chamberlayne, CFA

Hoofd wereldwijde duurzame aandelen | Portefeuillebeheerder


Aaron Scully, CFA

Aaron Scully, CFA

Portefeuillebeheerder29 sep 2021

Klimaatverandering is de grootste ecologische en sociale uitdaging waarmee de wereld ooit te maken heeft gehad.

Er moet dringend worden overgestapt op een economisch model met een lage koolstofuitstoot om de milieuschade die de mens veroorzaakt heeft, terug te draaien. Als we dat niet doen, brengt dat onze gezondheid, leefomstandigheden, voedselveiligheid, watervoorziening, veiligheid en de economische groei in gevaar. Het meest recente exemplaar van het rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), dat op 9 augustus 2021 werd gepubliceerd, laat geen twijfel bestaan over de ernst van de klimaatcrisis en roept op tot directe en gezamenlijke actie om broeikasgassen terug te dringen en de klimaatverandering een halt toe te roepen.

Sinds de lancering van de Global Sustainable Equity-strategie in 1991 hanteren we duidelijk gedefinieerde principes voor de bedrijfstypes waaraan we kapitaal toewijzen. Onze strategie onderscheidt zich door zijn lage-koolstofaanpak. We zijn er niet alleen van overtuigd dat dit de juiste benadering is voor het milieu, maar we vinden het vanuit beleggingsoogpunt ook verstandig om bedrijven te mijden die een grote blootstelling hebben aan klimaatrisico's en om in klimaatgerelateerde kansen te investeren.

De Global Sustainable Equity-strategie heeft een koolstofvoetafdruk die aanzienlijk lager is dan die van zijn referentie-index

TCO2e global sustainable equity portfolio vs benchmark

Om de klimaatproblemen uit het IPCC-rapport aan te pakken, is het volgens ons van groot belang dat de private sector strategieën ontwikkelt die bijdragen aan het behalen van koolstofvrije doelstellingen waarmee een klimaatneutrale economie gerealiseerd kan worden. Beleggers spelen een belangrijke rol bij die transitie.

Jaarlijks Duurzaameids Rapport

Download het nieuwste MVO Jaarverslag van het Global Sustainable Equity Team en lees meer over hoe beleggers verandering kunnen aansturen en voor meer inzicht in de impact die de strategie heeft.

Downloaden

Hoe kunnen beleggers voor verandering zorgen?

Het Global Sustainable Equity-team is mede-initiatiefnemer van de Net Zero Carbon 101 (NZC10) commitment, samen met andere vermogensbeheerders en de universiteit van Oxford. Het initiatief stelt ambitieuze maar haalbare doelen voor het verminderen van de koolstofuitstoot door bedrijven. Hiervoor biedt NZC10 fondsbeheerders een systematisch kader om hun beleggingsbeleid beter af te stemmen op de eisen voor klimaatneutraliteit, in plaats van alleen op uitstootvermindering.

Het Global Sustainable Equity-team heeft er met zijn lage-uitstootbenadering, die met ons hele beleggingsproces verweven is, voor gezorgd dat de strategie de volgende impact heeft gehad:

 • Er werd 33 miljoen ton CO2e (kooldioxide-equivalent) vermeden, wat gelijkstaat aan de besparing van de uitstoot van 8 kolengestookte elektriciteitscentrales of het jaarlijks energieverbruik van 4 miljoen woningen, of aan 7 miljoen minder auto's op de weg.
 • Er werd 213 GWh aan duurzame energie opgewekt, waarmee 20.000 huishoudens in de VS jaarlijks van elektriciteit kunnen worden voorzien.2
GSE carbon impact hexagons

We zijn ervan overtuigd dat we alleen door actief beheer een echt koolstofarme portefeuille kunnen bereiken en specifiek kunnen beleggen in bedrijven die een positieve rol spelen in de transitie naar een koolstofarme economie.

Dit zijn de standpunten van de auteur op het moment van publicatie en kunnen verschillen van de standpunten van andere personen/teams bij Janus Henderson Investors. Verwijzingen naar individuele effecten vormen geen aanbeveling om effecten, beleggingsstrategieën of marktsectoren te kopen, verkopen of aan te houden en mogen niet als winstgevend worden beschouwd. Janus Henderson Investors, zijn gelieerde adviseur of zijn medewerkers kunnen een positie hebben in de genoemde effecten.

 

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Reclame.

 

 

Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Het Janus Henderson Horizon Fund (het 'Fonds') is een Luxemburgse SICAV die op 30 mei 1985 is opgericht en wordt beheerd door Janus Henderson Investors Europe S.A. Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen. Dit is een marketingboodschap Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.
  Specific risks
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Dit Fonds kan een bijzonder geconcentreerde portefeuille hebben in vergelijking met zijn beleggingsuniversum of andere fondsen in zijn sector. Een ongunstige gebeurtenis die een impact heeft op slechts een klein aantal participaties zou tot een aanzienlijke volatiliteit of grote verliezen voor het Fonds kunnen leiden.
 • Het Fonds hanteert een duurzame beleggingsbenadering, waardoor het overwogen en/of onderwogen kan zijn in bepaalde sectoren en dus anders kan presteren dan fondsen die een vergelijkbare doelstelling hebben maar geen duurzame beleggingscriteria hanteren bij de selectie van effecten.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt of 'hedged'), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
Het Janus Henderson Horizon Fund (het 'Fonds') is een Luxemburgse SICAV die op 30 mei 1985 is opgericht en wordt beheerd door Janus Henderson Investors Europe S.A. Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen. Dit is een marketingboodschap Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.
  Specific risks
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Het Fonds hanteert een duurzame beleggingsbenadering, waardoor het overwogen en/of onderwogen kan zijn in bepaalde sectoren en dus anders kan presteren dan fondsen die een vergelijkbare doelstelling hebben maar geen duurzame beleggingscriteria hanteren bij de selectie van effecten.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te verminderen of om de portefeuille efficiënter te beheren. Dit gaat echter gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt of 'hedged'), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.