Zorg ervoor dat Javascript is ingeschakeld voor de toegankelijkheid van de website Het belang van thematisch beleggen voor uw portefeuille - Janus Henderson Investors
Voor financiële professionals in Nederland

Het belang van thematisch beleggen voor uw portefeuille

In de eerste van onze vijfdelige videoserie legt Matthew Bullock, EMEA Head of Portfolio Construction and Strategy, uit hoe thematisch beleggen een steeds belangrijkere rol kan spelen bij het samenstellen van een portefeuille en het genereren van outperformance.

Matthew Bullock

Matthew Bullock

EMEA hoofd Portefeuilleopbouw en Strategie


Sabrina Denis

Sabrina Denis

Senior portefeuillestrateeg


Mario Aguilar De Irmay, CFA

Mario Aguilar De Irmay, CFA

Senior portefeuillestrateeg


9 Jan 2024
3 minuten kijken

Kernpunten

  • De verwachting is dat de komende tien jaar het rendement op de aandelenmarkt waarschijnlijk uitdagender zal zijn dan in het vorige decennium het geval was.
  • Wij geloven dat het identificeren van de thema's die de manier waarop de maatschappij opereert veranderen - binnen gezondheidszorg, technologie, vastgoed en duurzaam beleggen - ons in staat kan stellen om de bedrijven te vinden die in de toekomst toonaangevend zullen zijn.
  • Vanuit het oogpunt van portefeuilleconstructie kunnen thematische strategieën meer alfapotentieel en diversificatievoordelen bieden.

Alfa is het verschil tussen het rendement van een portefeuille en de benchmarkindex na correctie voor het genomen risiconiveau. De maatstaf wordt gebruikt om te bepalen of een actief beheerde portefeuille toegevoegde waarde heeft ten opzichte van een benchmarkindex, rekening houdend met het genomen risico. Een positieve alfa geeft aan dat een beheerder waarde toevoegt.

Concentratie van een portefeuille kan plaatsvinden wanneer er in een klein aantal activa wordt belegd of als beleggingen vergelijkbaar van aard zijn.

Diversificatie is een manier om risico's te spreiden door verschillende soorten activa/activaklassen in een portefeuille te combineren, in de veronderstelling dat deze activa zich in een bepaald scenario anders zullen gedragen. Activa met een lage correlatie zouden de meeste diversificatie moeten bieden.

Liquiditeit is een maatstaf voor hoe eenvoudig een actief op de markt kan worden gekocht of verkocht. Activa die gemakkelijk in grote volumes op de markt kunnen worden verhandeld (zonder grote koersbewegingen te veroorzaken) worden 'liquide' genoemd en hebben een laag liquiditeitsrisico. Activa die niet eenvoudig verhandeld kunnen worden, hebben een hoog liquiditeitsrisico.

 


Portefeuilleopbouw en -strategie

Meer dan 20.000 portefeuilles geanalyseerd

Ontdek hoe ons PCS-team 4.900 klanten heeft geholpen bij het optimaliseren van hun assetallocatie

Dit zijn de standpunten van de auteur op het moment van publicatie en kunnen verschillen van de standpunten van andere personen/teams bij Janus Henderson Investors. Verwijzingen naar individuele effecten vormen geen aanbeveling om effecten, beleggingsstrategieën of marktsectoren te kopen, verkopen of aan te houden en mogen niet als winstgevend worden beschouwd. Janus Henderson Investors, zijn gelieerde adviseur of zijn medewerkers kunnen een positie hebben in de genoemde effecten.

 

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Reclame.

 

 

Matthew Bullock

Matthew Bullock

EMEA hoofd Portefeuilleopbouw en Strategie


Sabrina Denis

Sabrina Denis

Senior portefeuillestrateeg


Mario Aguilar De Irmay, CFA

Mario Aguilar De Irmay, CFA

Senior portefeuillestrateeg


9 Jan 2024
3 minuten kijken

Kernpunten

  • De verwachting is dat de komende tien jaar het rendement op de aandelenmarkt waarschijnlijk uitdagender zal zijn dan in het vorige decennium het geval was.
  • Wij geloven dat het identificeren van de thema's die de manier waarop de maatschappij opereert veranderen - binnen gezondheidszorg, technologie, vastgoed en duurzaam beleggen - ons in staat kan stellen om de bedrijven te vinden die in de toekomst toonaangevend zullen zijn.
  • Vanuit het oogpunt van portefeuilleconstructie kunnen thematische strategieën meer alfapotentieel en diversificatievoordelen bieden.