Jeremiah Buckley, medebeheerder van het Janus Henderson Balanced Fund, en Doug Rao, medebeheerder van het Janus Henderson US Forty Fund, bespreken hoe de volgende technologische disruptiefase er kan uitzien en welke gevolgen dat kan hebben op beleggingsvlak.

Disruptie leidt tot winnaars en verliezers

Zoals we eerder al zeiden, zien we een heel algemene technologische disruptie: de implementatie van nieuwe technologie in de wereldeconomie en de gelijktijdige vervanging van de oude technologie. Deze ontwikkeling is ofwel een bedreiging ofwel een opportuniteit, naargelang de kant van de digitale kloof waaraan een bedrijf zich bevindt. Disruptie schept een duidelijke scheidslijn tussen ondernemingen 'met' en ondernemingen 'zonder'. Sommige bedrijven passen zich aan door hun intellectuele eigendom te gebruiken of te investeren om hun bedrijf te transformeren, terwijl andere opgezadeld zitten met oude activa. Veel bedrijven staan naar onze mening aan de verkeerde kant van de trendlijn en zullen ofwel achterop hinken, ofwel meer en zwaarder moeten investeren om de rest bij te benen.

De volgende fase van de disruptie

De volgende fase van de disruptie zal naar onze verwachting worden ingezet door ondernemingen die in de eerste fase een voorsprong hebben uitgebouwd. Grote aanbieders van digitale platformen gebruiken hun schaal en hun enorme verzameling data om kunstmatige intelligentie en machinaal leren te ontwikkelen, die naar onze mening tot de fundamentele technologieën zullen behoren die de groei in de toekomst zullen aansturen. Dat gezegd zijnde, zou een ingreep van de overheid die verstorende factoren kunnen afremmen.

Paradoxaal genoeg zien we een deel van de volgende fase als een democratisering van de technologie. Geavanceerde technologieën komen binnen het bereik van ondernemingen van elke grootte. Deze nivellering van het speelveld is een van de redenen waarom de technologische revolutie zich volgens ons over een langere periode zou kunnen voltrekken.

Bedrijven die hebben geïnvesteerd in directe, digitale connecties met hun klanten, zullen zich daar volgens ons hun voordeel mee doen. Om organisch te kunnen blijven groeien, moeten bedrijven ons inziens steeds meer inzetten op een directe relatie met hun klanten en een krachtige feedbackloop, en dat is iets wat technologie mogelijk heeft gemaakt. We zien ook kansen voor bedrijven die strategisch hebben geïnvesteerd in clouddiensten zoals infrastructuur en 'software as a service' (SaaS) en zo de innovatiecycli helpen te versnellen. Die tools maken bedrijven flexibeler en aanpasbaarder. Ze bieden bedrijven ook de mogelijkheid om dure interne netwerken minder te belasten, makkelijker gegevens te delen binnen hun organisaties en software efficiënter in te zetten.

Wij zien mogelijke groei in onverwachte domeinen, aangezien traditionelere sectoren technologie op innovatieve wijze inzetten. In de transportsector hebben we bedrijven gezien die investeren in sensoren en die data-analyse gebruiken om te weten waar hun activa precies worden ingezet in netwerken, hoe ze efficiënter kunnen werken en hoe ze een betere klantenservice kunnen bieden. Zo heeft een grote machinefabrikant de groei van precisielandbouw tot een prioriteit gemaakt. Daardoor kunnen landbouwmachines nu worden uitgerust met sensoren en systemen die data verzamelen en analyseren om de bodemgesteldheid te verbeteren, op de juiste plaats en met de juiste tussenafstand te zaaien, efficiënter te bemesten en de oogst te verbeteren. Technologische vooruitgang zoals deze, die voor de boeren heel waardevol is, kan tot een upgradecyclus leiden in de sector die zo de groei kan stimuleren.

De retailsector wordt bijzonder hard getroffen doordat consumenten steeds meer online kopen, maar we zien ook dat sommige retailers technologie zijn gaan gebruiken om hun concurrentiepositie te verbeteren. Bedrijven hebben nu de mogelijkheid om artificiële intelligentie te gebruiken om gegevens te analyseren op basis van de online voorkeuren van hun klanten. Met die gegevens kunnen zij hun klanten dan betere aanbiedingen doen in de hoop hun verkoop zo te verhogen.

Wij denken dat ondernemingen die zich aanpassen aan nieuwe technologie de groei kunnen blijven stimuleren, maar voor elke onderneming die technologie op een nieuwe manier inzet, zijn er bedrijven die risico's lopen doordat ze zich niet aanpassen.

Gevolgen voor beleggingen

Ondanks de snelle groei zien we nog steeds mogelijkheden, met name in onze focusmarkt, de Amerikaanse largecapaandelen. Een groot deel van de grootste technologiebedrijven van de wereld zijn in de VS gevestigd en dat land behoort dan ook tot de grote groei- en innovatiemotoren van de wereld. Dat zal in de nabije toekomst waarschijnlijk niet anders zijn. Gezien de innovaties zijn er ondanks de macro-economische en geopolitieke onzekerheden volgens ons nog altijd heel wat individuele groeimogelijkheden.

De technologische disruptie heeft invloed gehad op elke onderneming die wij analyseren. Alleen al de schaal waarop de technologie potentieel kan worden ingezet, is enorm. Hoewel er opmerkelijke toepassingen zijn, zit technologie ook gewoon verweven in ons dagelijkse leven. Technologie heeft bedrijven in de hele economie radicaal veranderd en toont ons ook op welke manier beleggers die ondernemingen inschatten. Beleggers moeten begrijpen wat bedrijven doen om zich aan te passen aan die enorme technologische verandering, want naar onze mening heeft de digitale disruptie veruit de grootste invloed op de grondslagen van een onderneming. Steve Schwarzman, de oprichter en al jarenlang de CEO van Blackstone, de grootste private-equityfirma ter wereld, heeft die visie onlangs bevestigd:

“Technologie is de diepste kracht in de huidige beleggingswereld, omdat ze zo disruptief is dat maar weinig niet-technologiebedrijven een bedrijfsmodel hebben dat bestand zal zijn tegen de veranderingen die de technologie met zich meebrengt. Dus wanneer je vandaag naar de beleggingswereld kijkt, kun je naar de technologie zelf kijken. En die is echt boeiend en groeit razendsnel. Maar je moet ook naar alle andere bedrijven kijken en je de vraag stellen of die van al die ingrijpende veranderingen zullen profiteren of eronder zullen lijden. Kortom, de manier waarop een geïnformeerd belegger tegen beleggingen aankijkt, is er ingrijpend door veranderd." Steve Schwarzman