Zorg ervoor dat Javascript is ingeschakeld voor de toegankelijkheid van de website De rol van Amerikaanse gesecuritiseerde activa in de financiële crisis: Deel 3 - Janus Henderson Investors
Voor financiële professionals in Nederland

De rol van Amerikaanse gesecuritiseerde activa in de financiële crisis: Deel 3

In de laatste aflevering van deze driedelige videoserie bespreekt John Kerschner, Head of U.S. Securitized Products, hoe niet-hypotheekgerelateerde gesecuritiseerde sectoren de financiële crisis hebben doorstaan en wat beleggers kunnen leren van deze periode.

John Kerschner, CFA

John Kerschner, CFA

Hoofd van Amerikaanse gesecuritiseerde producten | Portefeuillebeheerder


13 mei 2024
5 minuten kijken

Kernpunten

  • Hoewel door non-agency- en commerciële hypotheken gedekte effecten hard werden geraakt tijdens de financiële crisis, presteerden andere gesecuritiseerde sectoren, zoals door activa gedekte effecten, door agency-hypotheken gedekte effecten en collateralized loan obligations (CLO's) daarentegen relatief goed.
  • Ofschoon er uiteenlopende factoren waren die de omstandigheden creëerden die uiteindelijk tot de crisis leidden, kunnen toezichthouders grotendeels verantwoordelijk worden gehouden voor het feit dat ze de risico's die op dat moment inherent waren aan de financiële markten hebben genegeerd en dat ze geen gebruik hebben gemaakt van hun bevoegdheid om beleid te implementeren dat beleggers zou moeten beschermen.
  • De financiële crisis heeft een aantal positieve gevolgen gehad in de vorm van strengere regelgeving en aangescherpte verzekeringsnormen. Daarnaast is het belangrijk om na te gaan wat de maatschappelijke voordelen zijn van securitisatie in de vorm van eenvoudigere financiering en doordat het beleggers toegang biedt tot markten waarin ze anders niet zouden kunnen beleggen.

Belangrijke informatie

Collateralised Loan Obligations (CLO's) zijn schuldeffecten die in verschillende tranches met verschillende risiconiveaus worden uitgegeven, en die gedekt worden door een onderliggende portefeuille die hoofdzakelijk is opgebouwd uit leningen aan bedrijven onder investment-grade kwaliteit. Terugbetaling van de hoofdsom is niet gegarandeerd en de koersen kunnen dalen als betalingen niet tijdig gedaan worden of wanneer de kredietwaardigheid afneemt. CLO's zijn onderhevig aan het liquiditeitsrisico, het renterisico, het kredietrisico, het callrisico en het risico dat de onderliggende activa in gebreke blijven.

Vastrentende effecten zijn onderhevig aan het rente-, inflatie-, krediet- en wanbetalingsrisico. De obligatiemarkt is volatiel. Als de rentes stijgen, dalen de obligatiekoersen meestal en vice versa. Terugbetaling van de hoofdsom is niet gegarandeerd, en de koersen kunnen dalen als een emittent zijn betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt of wanneer zijn kredietwaardigheid afneemt.

De vastgoedsector is cyclisch en gevoelig voor rentetarieven, nationale en lokale economische omstandigheden, belastingen en andere factoren. Veranderingen in de waarde van onroerend goed of economische tegenwind kunnen een aanzienlijk negatief effect hebben op emittenten in de vastgoedsector.

Gesecuritiseerde producten, zoals door een hypotheek of door activa gedekte effecten, zijn gevoeliger voor rentewijzigingen, hebben een verlengings- en vervroegde-aflossingsrisico, en zijn onderhevig aan meer krediet-, waarderings- en liquiditeitsrisico dan andere vastrentende effecten.

JHI

JHI

 

Hoe verging het de verschillende gesecuritiseerde sectoren tijdens de financiële crisis?

Kerschner: Ssubprimehypotheken kregen de meeste aandacht tijdens de financiële crisis. Een logisch gevolg van hun totale implosie. CMBS deden het eigenlijk ook helemaal niet zo goed, vooral omdat er veel te veel met schulden was gefinancierd. Niemand hield rekening met de mogelijkheid van een crash in commercieel vastgoed.

Toen dat wél gebeurde, bleven veel van deze leningen in gebreke. En toen dat gebeurde, bleven veel van deze leningen in gebreke. Niet in dezelfde mate als we zagen in de subprime-hypothekencrisis, omdat je CMBS niet in deze CDO's stopte, maar nog steeds een groot probleem.

ABS presteerde daarentegen best goed. Er is nog nooit een ABS met auto's als onderpand in gebreke gebleven sinds dit soort effecten bestaan. Auto-ABS, creditcard-ABS en studieleningen-ABS presteerden eigenlijk zoals verwacht tijdens de crisis.

CLO's presteerden eigenlijk ook best goed. Agency-hypotheken deden het ook prima, omdat die geen kredietrisico hadden. De grootste problemen tijdens de financiële speelden bij non-agency-hypotheken, subprimehypotheken en commercieel onroerend goed.

Hadden bepaalde entiteiten schuld?

Kerschner: Het is een vraag die we vaak horen: "Wie was er schuldig?" De banken van Wall Street? De kredietbeoordelaars? De toezichthouders? Alle bovengenoemden? De vermogensbeheerders? Als iemand de film The Big Short nog niet heeft gezien, dan raad ik die ten zeerste aan. Volgens deze film, volgens de voorstelling van Hollywood, lijkt het allemaal voor de hand te liggen dat dit zou gebeuren. Ik zat er destijds middenin. Geloof me als ik zeg dat er maar heel weinig mensen zich echt realiseerden wat er uiteindelijk zou gebeuren. En zelfs de mensen die wisten dat dit kaartenhuis uiteindelijk in elkaar zou storten, konden zich niet voorstellen hoe de timing eruit zou zien.

Ik begrijp waarom mensen boos zijn op bankiers en de banken. Ze verkochten hypotheekproducten die uiteindelijk waardeloos werden. Er waren veel verkopers die zeiden, weet je, dit is rommel, maar we gaan het toch verkopen. Dat is erg frustrerend voor beleggers.

Je zou kunnen zeggen dat de ratingbureaus die effecten niet hadden mogen beoordelen zonder de juiste gegevens, zonder de juiste modellen. Dat is waarschijnlijk ook zo.

Ik denk zelf dat de meeste schuld bij de toezichthouders ligt. Waarom? Denk eens aan Fannie en Freddie. Dat waren destijds particuliere organisaties die veel geld doneerden aan politici en beleidsmakers. De toezichthouders dwongen Fannie en Freddie in feite om veel van die subprimehypotheken te kopen, waardoor ze uiteindelijk failliet gingen. De toezichthouders hadden de macht om dit te veranderen en te zeggen dat Fannie en Freddie deze instrumenten niet zouden moeten kopen. Banken zouden meer kapitaal moeten vereisen als je subprimehypotheken wilde kopen of CDO's wilde maken. En dat deden ze niet. Ze hadden dit moeten zien aankomen, maar iedereen zei dat dit geen probleem zou worden. We weten hoe het is afgelopen.

Wat is er veranderd in de nasleep van de crisis?

Kerschner: Ik denk dat de enige grote verandering is dat de kapitaalvereisten voor hypotheken nu veel strenger zijn als gevolg van Dodd Frank. Subprimehypotheken bestaan niet meer en zullen ook niet meer terugkomen. Dat is dus de grootste verandering.

Wat zijn de voordelen van securitisatie?

Kerschner: Heel eenvoudig. In het kort: je wilt een hypothecaire lening, je wilt een autolening, je wilt een studielening, en die worden goedkoper dankzij securitisatie. Er is onderzoek gedaan naar hoeveel goedkoper. De meest optimistische resultaten wat betreft hypotheken gaan uit van ergens tussen de 50 en 100 basispunten, dus een half procent tot een procent lager.

Dat is goed nieuws voor de mensen, toch? Het maakt huisvesting goedkoper, betaalbaarder. Het maakt het kopen van een auto betaalbaarder. Het belangrijkst is dat de uiteindelijke lener profiteert van een lagere rente.

Kijk, de financiële crisis heeft onze sector gewaarschuwd. Maar er zijn ook... Weet je, mensen zijn WorldCom en Enron al vergeten, toch? Dat was in het begin van de jaren 2000. Dat waren gigantische bedrijven die fraudeerden met hun cijfers en failliet zijn gegaan. Het zijn niet alleen onze markten die fouten maken. En over het algemeen vergeten mensen de miljoenen en miljoenen leningen die wél goed uitpakten en uiteindelijk heel voordelig zijn geweest voor de mensen. Dat mogen we niet vergeten.

Dit zijn de standpunten van de auteur op het moment van publicatie en kunnen verschillen van de standpunten van andere personen/teams bij Janus Henderson Investors. Verwijzingen naar individuele effecten vormen geen aanbeveling om effecten, beleggingsstrategieën of marktsectoren te kopen, verkopen of aan te houden en mogen niet als winstgevend worden beschouwd. Janus Henderson Investors, zijn gelieerde adviseur of zijn medewerkers kunnen een positie hebben in de genoemde effecten.

 

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Reclame.

 

 

John Kerschner, CFA

John Kerschner, CFA

Hoofd van Amerikaanse gesecuritiseerde producten | Portefeuillebeheerder


13 mei 2024
5 minuten kijken

Kernpunten

  • Hoewel door non-agency- en commerciële hypotheken gedekte effecten hard werden geraakt tijdens de financiële crisis, presteerden andere gesecuritiseerde sectoren, zoals door activa gedekte effecten, door agency-hypotheken gedekte effecten en collateralized loan obligations (CLO's) daarentegen relatief goed.
  • Ofschoon er uiteenlopende factoren waren die de omstandigheden creëerden die uiteindelijk tot de crisis leidden, kunnen toezichthouders grotendeels verantwoordelijk worden gehouden voor het feit dat ze de risico's die op dat moment inherent waren aan de financiële markten hebben genegeerd en dat ze geen gebruik hebben gemaakt van hun bevoegdheid om beleid te implementeren dat beleggers zou moeten beschermen.
  • De financiële crisis heeft een aantal positieve gevolgen gehad in de vorm van strengere regelgeving en aangescherpte verzekeringsnormen. Daarnaast is het belangrijk om na te gaan wat de maatschappelijke voordelen zijn van securitisatie in de vorm van eenvoudigere financiering en doordat het beleggers toegang biedt tot markten waarin ze anders niet zouden kunnen beleggen.