Vanwege de implicaties die Covid-19 met zich meebrengt en de minder gunstige internationale handelssituatie stelt Daniel Graña dat beleggers in opkomende markten zich vooral moeten blijven richten op landenanalyse.

Kernpunten:

  • Door hun uitstekende beleid tijdens de pandemie en hun technologische innovaties zou de positie van bepaalde landen in Noord-Azië gunstiger moeten blijven dan andere opkomende markten, hoewel hun voorsprong in 2021 kan afnemen.
  • Gezien de aanhoudende onzekerheden rond globalisering, zullen wereldwijde aanvoerketens waarschijnlijk een andere route kiezen dan via China, en zal China zich blijven afkeren van multinationals.
  • Het nastreven van koolstofneutrale doelstellingen brengt wereldwijd risico's met zich mee voor traditionele olie- en gasexporteurs als Rusland en Saoedi-Arabië en kansen voor de landen in Noord-Azië die van groot belang zijn voor de aanvoerketen van duurzame energie.

De Covid-19-pandemie heeft verstrekkende en ernstige gevolgen voor de financiële markten, waarvoor de ervaringen aanzienlijk verschillen. Alle opkomende markten (Emerging Markets - EM) zaten in dezelfde (Covid-19) storm maar niet in hetzelfde schuitje. Zo bleken landen in Noord-Azië, die eerdere ervaring hebben met pandemieën, in staat en bereid het virus onder controle te houden. In landen waar de informele sector een groot deel van de economie uitmaakt, zoals de Indiase arbeidsmarkt, bleek het virus echter moeilijk te beheersen toen arbeiders vanuit de steden naar hun dorpen terugkeerden, waar de gezondheidszorg veel minder goed is.

Gevolgen voor de middellange termijn

Veel van de worstelende opkomende landen zagen hun begrotingstekorten snel oplopen, experimenteerden op een onconventionele manier met monetair beleid zoals met monetaire versoepeling, en kregen te maken met neerwaartse druk op hun eigen valuta ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Naar onze mening is de combinatie van landenanalyse, governance-overwegingen en fundamentele bedrijfsanalyse de beste manier om opkomende markten te benaderen. Vanwege hun uitstekende beleid tijdens de pandemie gecombineerd met technologische innovaties geven we de voorkeur aan bepaalde landen in Noord-Azië, hoewel hun voorsprong in 2021 kan afnemen. Landen als China, Zuid-Korea, Taiwan en Vietnam kunnen hun economieën stimuleren ter compensatie van een zwakkere groeiprognose voor de VS, maar landen als Brazilië, India, Zuid-Afrika en Turkije zullen daar niet toe in staat zijn. Het netto resultaat is dat we 2021 ingaan met grote verschillen tussen de macro-economische situaties per land, wat aanzienlijke gevolgen zal hebben voor de bedrijven die daar actief zijn.

China's duale circulatie-economie

China neigt steeds meer naar het volgen van zijn eigen economische weg. President Xi Jinping praat nu over een duale circulatie-economie en wil volledig binnenlandse aanvoerketens creëren (lokalisatie). Nu de internationale handelsomgeving (globalisering) minder gunstig wordt, zal China daardoor afhankelijker worden van binnenlandse consumptie en een door innovatie aangestuurde economie in plaats van buitenlandse eindmarkten. Tegelijkertijd wil het land graag buitenlandse investeringen aantrekken voor gebieden waarover China zelf onvoldoende kennis in huis heeft.

De regering van het land denkt en handelt met de lange termijn voor ogen, en zet in op innovatie waarbij ze met name geholpen wordt door een groot aantal technisch opgeleide mensen en early adopters van technologie. De sociale ongelijkheid die in het Westen steeds duidelijker zichtbaar wordt, is in China onbekend en de Chinese bevolking is ambitieus. Bovendien is de binnenlandse markt enorm, wat van groot belang is nu de exportvraag waarschijnlijk zal inzakken. Gezien de aanhoudende onzekerheden rond de globalisering - de politieke steun voor vrijhandel neemt wereldwijd af - verwachten we dat aanvoerketens wereldwijd via andere routes zullen gaan lopen dan via China. China zal op zijn beurt het aanbod van multinationals zoveel mogelijk in eigen land gaan produceren.

De leverage (schuldenlast) van het Chinese economische stelsel en de technologische afhankelijkheid van het Westen kunnen echter voor problemen zorgen. Over het algemeen denken we echter dat China een aantrekkelijke locatie voor mogelijke beleggingskansen voor de lange termijn blijft.

De koers van de Verenigde Staten en de gevolgen daarvan voor opkomende markten

Nu Joe Biden de presidentsverkiezingen heeft gewonnen, zal het Amerikaanse handelsbeleid waarschijnlijk verschuiven van het unilateralisme van Trump naar het multilateralisme van Biden. Het gevolg daarvan is dat er waarschijnlijk minder sprake zal zijn van retorisch 'vuurwerk', maar dat de onderhandelingen met China over handelskwesties trager zullen verlopen omdat Biden eerder neigt naar samenwerking met bondgenoten van de Verenigde Staten.

Door de mogelijk verdeelde regering zal het Amerikaanse fiscale beleid - overheidsuitgaven en belastingmaatregelen - onder Biden de gevolgen van de coronacrisis waarschijnlijk veel minder adequaat compenseren. Het Amerikaanse groeitraject zal daardoor naar verwachtingen bescheidener zijn dan gehoopt.

Een bescheidener Amerikaans economisch groeitraject pakt over het algemeen negatief uit voor opkomende markten omdat de Verenigde Staten een belangrijke bron voor de wereldwijde vraag zijn en handel een belangrijke groeifactor vormt voor opkomende markten. Als gevolg hiervan lijken opkomende landen die meer binnenlandse vraag kunnen genereren beter gepositioneerd te zijn, wat in lijn ligt met onze hierboven beschreven positieve kijk op China.

De opkomst van e-commerce

Covid-19 heeft zowel in opkomende als ontwikkelde markten voor een toename van het gebruik van e-commerce en digitale platforms gezorgd. Zoals we al eerder zeiden, denken we dat investeringen in digitale infrastructuur in de financiële sector, de industrie en andere sectoren nationale prioriteit zullen worden. China is toonaangevend op het gebied van e-commerce en sociale media, maar nu het land inzet op de verdere ontwikkeling van cloud computing en kunstmatige intelligentie verwachten we dat toekomstige innovatie voort zal komen uit intellectuele eigendom met een grotere meerwaarde. Er vinden steeds minder contante betalingen plaats doordat digitaal betalen populairder wordt. Dit is niet alleen het geval in China maar ook in andere opkomende markten.

Verwachte vertraging van de Latijns-Amerikaanse economie

Het sentiment over de vooruitzichten voor de economie van Latijns-Amerika was jaren geleden constructief. De regio kampt echter met steeds meer problemen, waardoor de situatie is veranderd. Wij zijn van mening dat de regio niet goed is omgegaan met de transitie na de grondstoffenboom die voorafging aan de wereldwijde financiële crisis, en dat de reactie op de Covid-19-pandemie de plank volledig missloeg.

Er zijn een aantal verrassende verstorende bedrijven, vooral in de detailhandel en financiële sector, die om een reactie en innovatie vragen. Naar onze verwachting zullen Latijns-Amerikaanse landen over het algemeen onder hun vermogen presteren. De landen die zich inzetten voor structurele hervormingen kunnen zichzelf onderscheiden, terwijl regeringen die dat niet doen waarschijnlijk geconfronteerd zullen worden met een ontevreden electoraat.

De risico's en kansen van een koolstofneutrale wereld

De verklaringen over de streefdata voor koolstofneutraliteit volgen elkaar in de ontwikkelde en opkomende wereld snel op. Zo hoopt China voor 2060 koolstofneutraal te zijn. Dit brengt risico's met zich mee voor de traditionele exporteurs van gas en olie als Rusland en Saoedi-Arabië nu de piek van de olievraag binnen onze beleggingshorizon lijkt te liggen. Daarnaast zorgen de door menselijke innovaties aangedreven verandering voor kansen. Grotere milieu-investeringen zijn over het algemeen zeer gunstig voor Noord-Azië omdat de regio veel aanvoerketens herbergt voor duurzame energiebronnen als zonne-energie, windenenergie en accu's voor elektrische voertuigen.

Volgens ons heeft 2020 de veranderingen in de vooruitzichten voor opkomende markten versneld. Er blijft onzekerheid bestaan over de snelheid van verdere veranderingen maar we zien duidelijke thema's postvatten waardoor selectiviteit nog belangrijker bij het beoordelen van kansen wordt. Grotere verschillen en de snelheid van veranderingen heeft een grote weerslag op de bedrijven die daar actief zijn.

Begrippenlijst:

Monetaire versoepeling: een onconventionele monetaire maatregel die centrale banken inzetten om de economie te stimuleren door de totale geldhoeveelheid in het bancaire systeem te verhogen.