Portefeuillebeheerder Luke Newman bespreekt hoe beleggersgedrag in reactie op de verspreiding van het coronavirus is veranderd, en geeft zijn redenen waarom hij zich blijft richten op kapitaalbehoud terwijl hij economisch herstel verwacht.

  Hoofdpunten:

  • In een zeer uitdagend jaar voor de beleggingsmarkten kunnen we voor absoluut rendement-beleggen diverse fases onderscheiden: kapitaalbehoud, het aantrekken van vreemd vermogen en positionering voor herstel.
  • Ervaring met eerdere pandemieën, zelfs ver weg, heeft waardevolle inzichten opgeleverd over de mogelijke vorm van lockdowns en de moeilijke politieke besluiten die er genomen moesten worden toen het virus zich over de wereld verspreidde.
  • De toekomst is geen recht of duidelijk pad, noch op beleggingsgebied, noch in onze persoonlijke levens. In deze situatie lijkt een voorzichtige houding verstandig, en moeten we ook wat apart zetten om te kunnen profiteren van kansen op de langere termijn, als en wanneer die zich voordoen.