​Wat is uw visie op de resultaten van 2018?

2018 was in grote lijnen een sterk jaar voor Amerikaanse aandelen. Aan het eind van het jaar werd dit ondermijnd door gemengde macrosignalen, politieke onzekerheid en zorgen over een mogelijk agressieve houding van de Amerikaanse Federal Reserve met betrekking tot de rente. Soms kan dit als excuus worden gebruikt om op korte termijn winst te nemen, maar veel beleggers zijn hierdoor aan het begin van 2019 wat voorzichtiger geworden.

Wij zijn van mening dat een gezonde economie en een beter consumenten- en bedrijfsvertrouwen ondersteunend zouden moeten zijn voor een sterke Amerikaanse aandelenmarkt in 2019. Er zijn echter ook risico’s. Consumenten blijven uitgeven, met een focus op reizen, vrije tijd en andere op belevenissen gerichte activiteiten. De consumentenbestedingen vertegenwoordigen een aanzienlijk deel van de Amerikaanse economie. Dus zoals het met de consument gaat, zo gaat het met de economie.

We denken dat het bedrijfsleven het ook vrij goed blijft doen. We hebben een sterke verbetering van de productiviteit gezien qua bedrijfsefficiëntie, wat tot uiting kwam in hogere marges (zie grafiek 1) en een toenemende cashflow. We verwachten dat het algemene optimisme onder CEO's de voortzetting van investeringen in bedrijven en fusie- en overnameactiviteiten zal aanwakkeren. Hoewel we ons bewust zijn van de verschillende neerwaartse risico's, lijkt dit over het geheel genomen een goed kader voor Amerikaanse aandelen.

Grafiek 1: Nettowinstmarges in de VS lijken sterk (%)

Time to go domestic for US equities in 2019? | Janus Henderson Investors
Bron: Thomson Reuters Datastream/Fathom Consulting, 1 januari 1988 tot 1 januari 2019. De rode lijn geeft de gemiddelde nettowinstmarge weer in Amerikaanse bedrijven over 30 jaar.

Naar welke sectoren en thema's kijkt u wat betreft aandelen?

Wij geven de voorkeur aan bedrijven met een grotere voetafdruk in de Verenigde Staten en proberen de exposure naar bedrijven die nadelige gevolgen kunnen ondervinden van de handelsretoriek en de vertragende wereldwijde groei te beperken. We blijven ons richten op bedrijven met een consistente vrije cashflow en op bedrijven die investeringen doen die op termijn waardegroei zouden moeten realiseren.

Thematisch gezien, willen we profiteren van de robuuste wereldwijde reistrends en de behoefte aan belevenissen. De trend richting meer connectiviteit (en het Internet of Things) kan ook kansen creëren, met name voor fabrikanten van halfgeleiders en halfgeleiderapparatuur.

Digitale disruptie is nu ook een belangrijk thema in de markten. We hebben enige exposure naar wat we 'disruptors' noemen, bedrijven die technologie gebruiken om de efficiëntie en de marges te verbeteren. Traditionele aandelen industrie & dienstverlening en transport blijven profiteren van het doorvoeren van technologische verbeteringen voor meer groei en efficiëntie. We zien een enorme kans in het betalingensegment, zowel wat betreft creditcards als wat betreft niet-traditionele betaalmethoden (dus niet contant of per cheque). Dit segment groeit in onze ogen aanzienlijk meer dan de algemene economie.

Disruptieve factoren vormen echter ook een risico. Gezondheidszorg en financiële dienstverlening zijn grote sectoren die te maken krijgen met disruptie. Daarnaast nemen de zorgen over het vermogen van bedrijven om cyberaanvallen tegen te gaan toe. We zijn uiterst voorzichtig als het gaat om retail, omdat dit over het geheel genomen een moeilijk segment is om in te beleggen. Maar ook op dit gebied zijn er bedrijven die een goede balans hebben gevonden tussen e-commerce en de traditionele detailhandel, waardoor de winkelervaring wordt verbeterd om het klanten gemakkelijk te maken. Goede retailers doen meer dan alleen het lanceren van een website; ze integreren hun bestaande fysieke winkels en hun e-commerceplatform.

Wat zijn de belangrijkste punten wat betreft obligaties?

De omslag in de kredietcyclus vindt niet plaats op een bepaald moment; dit gebeurt gefaseerd, en 2018 bevestigde ons standpunt dat de cyclus vordert. We bevinden ons misschien op onbekend terrein wat betreft de lengte van deze specifieke cyclus, maar de kenmerkende scheuren zijn zichtbaar: een hoog schuldniveau, strengere financiële voorwaarden en afnemende liquiditeit. We willen echter benadrukken dat we geen op handen zijnde versnelling naar het einde van de cyclus verwachten. Hoewel een groeivertraging over de hele wereld voor ons een aanleiding is om een pauze te nemen en moet worden gemonitord, vertraagt de economische groei in de VS, maar blijft deze constructief. Gezien de economie en behoorlijke bedrijfsfundamentals zijn we van mening dat een omgeving met een positief rendement haalbaar is voor bedrijfsobligaties in 2019. We houden de economische cijfers in de VS, met name met betrekking tot inflatie, en de retoriek van de Amerikaanse Federal Reserve nauwlettend in de gaten.

Wat is de beste strategie om het rendement van een gebalanceerde portefeuille te optimaliseren?

Onze gemengde beleggingsstrategie biedt ons de flexibiliteit om onze exposure naar aandelen en obligaties in evenwicht te brengen als weerspiegeling van de kansen en risico's die we voor beide zien. Als we vooruitkijken naar wat beleggers nodig hebben om hun specifieke doelstellingen te bereiken, bijvoorbeeld pensioen opbouwen, het opzijzetten van geld voor de opleiding van hun kinderen, het betalen van zorgkosten, denken we dat aandelen het over het geheel genomen beter zullen doen. Maar we blijven het obligatiedeel van de portefeuille gebruiken om ietwat defensiever in te zetten als we denken dat de aandelenmarkten met risico's worden geconfronteerd.

Wat is de beste manier om de volatiliteit te beheersen in 2019?

We zijn ons altijd bewust van de risico's en het vierde kwartaal van 2018 onderstreepte het belang hiervan voor aandelenbeleggers. Als we vooruitkijken, kan een toename van de handelsgeschillen een aanzienlijke impact hebben op Amerikaanse largecapaandelen, het consumenten- en bedrijfsvertrouwen. Belastende heffingen zijn inflatoir voor de VS, en stijgende importkosten kunnen de winstmarge verkleinen, waardoor Amerikaanse exporteurs minder goed in staat zijn om te kunnen concurreren op de wereldmarkt. Maar als de overheid de vrije markt normaal laat functioneren of mogelijk enkele concessies krijgt in het handelsgeschil met China, dan kan dat geweldig zijn. De Amerikaanse Federal Reserve zelf vormt ook een risico. Daarom monitoren we de ontwikkelingen daar mocht de centrale bank agressiever bewegen dan nodig is en de Amerikaanse economie stagneren.

Gezien de mogelijke impact van deze onzekerheden is onze gebalanceerde strategie aan het begin van 2019 defensiever gepositioneerd dan in 2018. Een verstandige positiebepaling en de discipline om winst te nemen in economisch gezien meer gevoelige namen, zijn een belangrijk onderdeel van onze benadering. We houden de exposure van onze portefeuille in de gaten, met name in de sector industrie & dienstverlening, voor bedrijven die zijn blootgesteld aan handelsrisico. Mochten de omstandigheden verslechteren, dan zullen we onze exposure naar industrie & dienstverlening verder verkleinen en meer aandacht besteden aan bedrijven binnen de sector consument defensief met sterke fundamentals.