Voor financiële professionals in Nederland

Twee kanten van de gezondheidszorg, één sterke beleggingscase

Portefeuillemanager Andy Acker legt uit waarom de gezondheidszorgsector in de huidige markt een aantrekkelijke combinatie van bescherming en groei kan bieden.

Andy Acker, CFA

Andy Acker, CFA

Portefeuillebeheerder


21 april 2023
7 beknopt artikel

Kernpunten

 • De gezondheidszorgsector deed het beter in 2022, wat bijdroeg aan een lange staat van dienst van het minimaliseren van verliezen tijdens aanzienlijke marktdalingen.
 • Tegelijkertijd neemt de wereldwijde vraag naar gezondheidszorg en medische vooruitgang toe, wat bijdraagt aan de omzetgroei voor delen van de sector.
 • Naar onze mening zou deze combinatie van verdediging en aanval een waardevolle bron van gediversifieerde rendementen kunnen zijn voor een aandelenportefeuille.

De gezondheidszorg staat misschien wel het best bekend om zijn veerkracht tijdens marktdalingen, dankzij de gestage vraag naar medische zorg. Dat was zeker het geval in 2022, toen de MSCI World Health Care IndexSM een rendement liet optekenen van -5,4% ten opzichte van de daling met -17,7% voor de MSCI World IndexSM.1 Maar de sector maakt ook steeds meer een snelle groei door, wat een andere potentiële bron van gediversifieerde rendementen voor beleggers biedt.

Ene kant: Snelle innovatie en groei

Vooruitgang in genomische sequencing en andere biomedische hulpmiddelen in de afgelopen twee decennia hebben geleid tot nieuwe methoden voor het aanpakken en behandelen van ziekten. Veel van deze methoden – van geneesmiddelconjugaten van antilichamen en gentherapieën tot glucosemeters op afstand – hebben het potentieel om de zorgstandaard voor patiënten drastisch te verbeteren en, in sommige gevallen, zeldzame ziekten aan te pakken die ooit als onbehandelbaar werden beschouwd. Denk bijvoorbeeld aan spinale musculaire atrofie (SMA), een erfelijke aandoening die zich meestal manifesteert bij jonge kinderen en de afbraak van spierkracht en beweging veroorzaakt. Decennia lang konden behandelingen alleen de symptomen beheersen, met een gemiddelde levensverwachting van minder dan twee jaar voor baby's met ernstige gevallen. Maar in 2016 keurden regelgevers de eerste ziektemodificerende therapie voor SMA goed, gevolgd door een gentherapie in 2019. Beide helpen bij het vervangen van het ontbrekende eiwit dat SMA veroorzaakt, wat leidt tot aanzienlijke verbeteringen in motorische functie en overlevingspercentages voor patiënten.

Om dit soort onderzoek aan te moedigen, hebben regelgevende instanties trajecten gecreëerd die het beoordelingsproces versnellen voor geneesmiddelen die gericht zijn op grote onvervulde medische behoeften. Het resultaat is een dramatische sprong voorwaarts in de goedkeuring van nieuwe geneesmiddelen. Van 2018 tot 2022 heeft de Food and Drug Administration (FDA) groen licht gegeven voor bijna 250 nieuwe medicijnen, een stijging van 100% ten opzichte van 15 jaar geleden (Figuur 1). Evenzo keurde het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in dezelfde periode van vijf jaar meer dan 200 therapieën goed.2

Figuur 1: Door de FDA goedgekeurde nieuwe geneesmiddelen

Bron: U.S. Food and Drug Administration, per 31 december 2021.

Net nu nieuwe therapieën in opkomst zijn, explodeert de vraag naar medische zorg. Het stijgende vermogen van huishoudens en de uitbreiding van de publieke en private verzekeringsdekkingen zijn twee drijfveren. In China bijvoorbeeld is 95% van de bevolking nu gedekt door het basisverzekeringsprogramma van het land, dankzij overheidshervormingen in het afgelopen decennium.3 Ook de vergoedingen voor geneesmiddelen in China nemen toe: sinds 2017 heeft de overheid jaarlijkse updates aangebracht aan de nationale lijst met terugbetaalde geneesmiddelen waaraan meer dan 100 therapieën werden toegevoegd in 2002.4

Vergrijzing is een andere belangrijke factor. Tegen 2050 zal ongeveer 16% van de wereldbevolking ouder zijn dan 65 jaar, een cohort dat doorgaans ongeveer 3x meer uitgeeft aan gezondheidszorg dan jongere leeftijdsgroepen.5 In veel regio's met hoge inkomens is de "vergrijzing" van de bevolking zelfs nog acuter. In Japan was in 2020 28% van de bevolking 65 jaar of ouder; dat percentage zal naar verwachting groeien tot 38% in 2060.6 In Europa wordt voorspeld dat senioren tegen 2050 28,5% van de bevolking van het continent zullen uitmaken.7 Hoewel technologie en andere hulpmiddelen kunnen helpen de kosten te beheersen, ligt het traject voor medische uitgaven ongetwijfeld hoger. In Europa bijvoorbeeld stegen de totale uitgaven voor gezondheidszorg tussen 2012 en 2020 met 24%.8

Deze combinatie van innovatie en stijgende vraag heeft geholpen om de inkomsten voor de sector te verhogen. De verkoop van succesvolle biotechgeneesmiddelen bedroeg in 2021 meer dan $ 400 miljard, 70 keer zoveel als ongeveer twintig jaar geleden. 4Een 'blockbuster' geneesmiddel wordt gedefinieerd als een middel met een jaaromzet van 1 miljard Amerikaanse dollar of meer. Covidproducten – een markt die drie jaar geleden nog niet bestond – droegen $ 75 miljard bij aan de totale omzet van het jaar (Figuur 2).

Figuur 2: Drugsinkomsten stapelen zich op

Bron: Janus Henderson, ISI Research. Per 31 december 2021.

Covid is niet de enige nieuwe markt die zich de laatste tijd in de gezondheidszorg heeft ontwikkeld. In de VS is Medicare Advantage – een privéalternatief voor Medicare, het openbare verzekeringsprogramma voor ouderen – is een van de snelst groeiende segmenten van verzekeringen, waarbij het aantal inschrijvingen naar verwachting zal stijgen van 48% van alle Medicare-deelnemers in 2022 tot 61% in het komende decennium.9 Bedrijven die op waarde gebaseerde systemen en op technologie gebaseerde tools ontwikkelen, zijn ook in opkomst. Vorig jaar haalden Europese gezondheidstechnologiebedrijven bijna € 5 miljard aan durfkapitaal op, slechts iets minder dan het record in 2021 (€ 5,2 miljard) – een indrukwekkende prestatie gezien de stagnatie van de kapitaalmarkten in 2022.10

Geneesmiddelenonderzoek breidt zich ook uit van kanker (dat jarenlang het grootste deel van de O&O-uitgaven in de biofarmaceutische sector uitmaakte) naar andere grote ziektecategorieën. Vorig jaar zorgde een behandeling voor obesitas in klinische onderzoeken voor een gewichtsverlies tot 22,5%, een niveau dat voorheen alleen met een operatie werd bereikt. Indien goedgekeurd, zou het medicijn een aanzienlijke totale eindmarkt kunnen hebben: naar schatting 770 miljoen volwassenen wereldwijd hadden overgewicht of obesitas in 2020, een aantal dat in 2030 meer dan een miljard zou kunnen bedragen.11

Bij de ziekte van Alzheimer heeft een nieuw medicijn, Leqembi, duidelijk bewijs geleverd dat het de snelheid van cognitieve achteruitgang in de vroege stadia van de ziekte kan vertragen. (Het medicijn werd in januari 2023 goedgekeurd door de FDA en wordt beoordeeld door de EMA.) Leqembi maakt deel uit van een nieuwe klasse geneesmiddelen die wordt ontwikkeld die zich richten op de pathofysiologie van de ziekte van Alzheimer en hoop geeft aan de ongeveer 55 miljoen mensen die wereldwijd aan dementie lijden .12 Het was een van de tientallen klinische successen in 2022, waarmee de weg werd geëffend voor een mogelijke golf van medicijnlanceringen in 2023: in totaal staan 75 verbindingen op het punt om het komende jaar door de FDA te worden beoordeeld.13

De andere kant: Defensie

Deze groeimotoren zijn niet zonder risico's. Onderzoek toont aan dat 90% van de samenstellingen die worden getest in klinische proeven bij mensen nooit op de markt komen.14 Van degenen die wel op de markt worden verkocht, hebben we ontdekt dat beleggers het commerciële potentieel van een product in 90% van de gevallen over- of onderschatten. Dergelijke cijfers kunnen resulteren in scherpe aandelenbewegingen. In feite was het verschil tussen de best en slechtst presterende aandelen in de gezondheidszorg de afgelopen tien jaar het grootste van alle sectoren (Figuur 3).

Figuur 3: Prestatiekloof in de gezondheidszorg

10-jaars gemiddelde rendementsverschil voor de beste vijf en de slechtste vijf aandelen van elke sector (31/12/12 – 31/12/22)

Bron: Janus Henderson Analytics, per 31 december 2022.

Toch presteerde de gezondheidszorg in 2022, toen de stijgende rentetarieven de markten teisterden, beter dan de brede aandelenindices. Dit was geen anomalie. Sinds 2000 heeft de sector van de gezondheidszorg gemiddeld slechts ingespeeld op 47% van de marktdalingen van 15% of meer (Figuur 4). Dit is grotendeels te danken aan large-cap ziektekostenverzekeraars en farmaceutische bedrijven aangezien deze bedrijven over het algemeen een constante vraag en prijszettingsvermogen hebben, ongeacht de economische achtergrond.

Figuur 4: Bij eerdere dalingen presteerde de gezondheidszorg sterk

Bron: Janus Henderson, FactSet. Per 31 december 2022. Opmerking: Grafiek geeft marktdalingen van 15% of meer weer in de MSCI World Index sinds 2000. De indexprestaties weerspiegelen niet de beheerkosten van een portefeuille, aangezien een index niet wordt beheerd en er niet rechtstreeks in belegd kan worden. Rendementen uit het verleden garanderen niets over toekomstige resultaten. Beleggen gaat gepaard met risico's, waaronder het mogelijke verlies van vermogen en waardeschommelingen.

Groei + defensief + aantrekkelijke waarderingen

Tegelijkertijd hebben beleggers de afgelopen maanden een grotere bereidheid getoond om innovatie te belonen, waarbij sommige aandelen aanzienlijke winsten boekten (100% of meer15) bij positief nieuws. Aantrekkelijke waarderingen helpen dergelijke rendementen mogelijk te maken. De toekomstige koers-winstverhouding (K/W) van de gezondheidszorgsector ligt onder het langetermijngemiddelde (Figuur 5), terwijl honderden biotechbedrijven verhandeld worden voor minder dan de waarde van het contant geld op hun balans.16 De lage waarderingen hebben ook de interesse gewekt van large-cap biofarmaceutische bedrijven, met verschillende fusies en overnames die vorig jaar werden aangekondigd tegen premies van meer dan 100%. Nu sommige biofarmaceutische bedrijven dit decennium met aanzienlijke patentkliffen worden geconfronteerd, denken we dat er in 2023 meer deals kunnen volgen.

Figuur 5: Waarderingen in de zorg zijn gedaald tot benedengemiddelde niveaus

Bron: Bloomberg. Gegevens van 31 maart 1992 tot 31 december 2022. K/W-ratio's gebaseerd op toekomstige, geschatte inkomsten over 12 maanden. De koers-winstverhouding (K/W) meet de aandelenkoers in verhouding tot de winst per aandeel voor een of meer aandelen in een portefeuille.

De gezondheidszorgsector is niet zonder uitdagingen. Een tekort aan arbeidskrachten, de regelgeving en de afnemende covidgerelateerde verkopen kunnen op sommige aandelen drukken. Maar volgens ons maken de langetermijnvooruitzichten van de sector de eventuele tegenwind op korte termijn ruimschoots goed, en de mogelijkheid om niet-gecorreleerde rendementen te genereren – en tegelijkertijd voordelen te bieden voor patiënten – wordt alleen maar groter.

1 Janus Henderson Investors, per 31 december 2022.
2 Europees Geneesmiddelenbureau, per 31 december 2022. Totaal is voor nieuwe werkzame stoffen.
3 Wereldgezondheidsorganisatie, februari 2023.
4 National Healthcare Security Administration, 18 januari 2023.
5 Bevolking: Verenigde Naties, december 2019. Uitgaven voor gezondheidszorg: JAMA-netwerk, "Comparison of Health Care Spending by Age in 8 High-Income Countries", 6 augustus 2020. Gegevens weerspiegelen cijfers uit 2015 voor Australië, Canada, Duitsland, Japan, Nederland, Zwitserland, het VK en de VS
6 Wereldgezondheidsorganisatie, "How will population ageing affect health expenditure trends in Japan and what are the implications if people age in good health?" 2020.
7 McKinsey & Company, "European insurance and the future of senior protection and well-being", 11 november 2021.
8 Eurostat, november 2022.
9 Kaiser Family Foundation, "Medicare Advantage in 2022: Enrollment Update and Key Trends", 25 augustus 2022.
10 PitchBook, "Startup Radar: Europe's healthtech startups to watch", 8 februari 2023.
11 World Obesity Federation, februari 2023.
12 Wereldgezondheidsorganisatie, 20 september 2022.
13 Food and Drug Administration, 31 december 2022.
1American Society for Clinical Pharmacology & Therapeutics, “Probability of Success in Drug Development,” van der Graaf, Piet H., 19 april 2022.
15 Bloomberg, 13 september 2022. De aandelen van Akero Therapeutics stegen met 136,76% tijdens markturen op 13 september nadat het bedrijf positieve omzetgegevens bekendmaakte van zijn fase 2B HARMONY-studie. Bloomberg, 24 oktober 2022 tot 28 oktober 2022. De aandelen van Vaxcyte zijn tijdens de beursweek meer dan verdubbeld nadat het bedrijf positieve resultaten bekendmaakte van een fase 1/2-studie voor zijn kandidaatvaccin tegen longontsteking.
16 Rapport Biotech Insight & Opinion, "Semper Maior: Time to Reboot Biotech", januari 2023.

Belangrijke informatie

De gezondheidszorg heeft wereldwijd te maken met verschillen in overheidsvoorschriften en vergoedingen, naast verschillen in goedkeuring van de autoriteiten voor producten en diensten die een aanzienlijk effect kunnen hebben op de prijs en de beschikbaarheid, en kan sterk nadelig beïnvloed worden door snelle veroudering en aflopende patenten.

Initial Public Offerings (IPO's) zijn zeer speculatieve beleggingen en kunnen onderhevig zijn aan lagere liquiditeit en grotere volatiliteit. Bijzondere risico's in verband met IPO's zijn onder meer een beperkte bedrijfsgeschiedenis, handel in effecten zonder gevestigde reputatie, hoge omzet en niet-herhaalbare prestaties.

Dit zijn de standpunten van de auteur op het moment van publicatie en kunnen verschillen van de standpunten van andere personen/teams bij Janus Henderson Investors. Verwijzingen naar individuele effecten vormen geen aanbeveling om effecten, beleggingsstrategieën of marktsectoren te kopen, verkopen of aan te houden en mogen niet als winstgevend worden beschouwd. Janus Henderson Investors, zijn gelieerde adviseur of zijn medewerkers kunnen een positie hebben in de genoemde effecten.

 

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Reclame.

 

 

Belangrijke informatie

Lees de volgende belangrijke informatie over fondsen die vermeld worden in dit artikel.

Janus Henderson Capital Funds Plc is a UCITS established under Irish law, with segregated liability between funds. Investors are warned that they should only make their investments based on the most recent Prospectus which contains information about fees, expenses and risks, which is available from all distributors and paying/facilities agent, it should be read carefully. The rate of return may vary and the principal value of an investment will fluctuate due to market and foreign exchange movements. This is a marketing communication. Please refer to the prospectus of the UCITS and to the KIID before making any final investment decisions. Shares, if redeemed, may be worth more or less than their original cost. This is not a solicitation for the sale of shares and nothing herein is intended to amount to investment advice. Janus Henderson Investors Europe S.A. may decide to terminate the marketing arrangements of this Collective Investment Scheme in accordance with the appropriate regulation.
  Specific risks
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds focust op bepaalde sectoren of beleggingsthema's en kan sterk worden beïnvloed door factoren zoals wijzigingen in overheidsregulering, hogere prijsconcurrentie, technologische vooruitgang en andere ongunstige gebeurtenissen.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking, wat de resultaten van een belegging kan uitvergroten en waardoor de winsten of verliezen van het Fonds groter kunnen zijn dan de kosten van het derivaat. Het gebruik van derivaten gaat ook gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt of 'hedged'), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
Het Janus Henderson Horizon Fund (het 'Fonds') is een Luxemburgse SICAV die op 30 mei 1985 is opgericht en wordt beheerd door Janus Henderson Investors Europe S.A. Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen. Dit is een marketingboodschap Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.
  Specific risks
 • Aandelen/klasse van deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
 • Aandelen van kleine en middelgrote bedrijven kunnen volatieler zijn dan aandelen van grotere bedrijven en kunnen soms moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs, wat het risico op verlies vergroot.
 • Als een Fonds een hoge blootstelling heeft aan een bepaald land of een bepaalde geografische regio, loopt het een hoger risico dan een Fonds dat meer gediversifieerd is.
 • Het Fonds focust op bepaalde sectoren of beleggingsthema's en kan sterk worden beïnvloed door factoren zoals wijzigingen in overheidsregulering, hogere prijsconcurrentie, technologische vooruitgang en andere ongunstige gebeurtenissen.
 • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking, wat de resultaten van een belegging kan uitvergroten en waardoor de winsten of verliezen van het Fonds groter kunnen zijn dan de kosten van het derivaat. Het gebruik van derivaten gaat ook gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
 • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt of 'hedged'), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
 • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
 • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
 • Het Fonds kan een hoger niveau van transactiekosten oplopen als gevolg van beleggingen in minder actieve markten of minder ontwikkelde markten in vergelijking met een fonds dat in actievere of meer ontwikkelde markten belegt.
 • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.