Voor financiële professionals in Nederland

Beleggingsoverwegingen Oekraïne: op de markt verslaat de tijd markttiming

Aangezien het conflict tussen Rusland en Oekraïne waarschijnlijk nog wel enige tijd aanhoudt, is het volgens ons zaak om vanuit beleggingsperspectief het hoofd koel te houden. Lara Reinhard en Sabrina Geppert van het Janus Henderson Portfolio Construction and Strategy Team leggen uit wat de geschiedenis ons leert over de mogelijk kostbare effecten van drastische portefeuillewijzigingen in onzekere tijden als deze.

In periodes van aanzienlijke onzekerheid, is het belangrijk om koersvast te blijven, hoe moeilijk dat ook is. De geschiedenis leert ons dat het timen van de markt een vrijwel onmogelijke opgave is, we moeten ons blijven focussen op de langere termijn.

Beleggers werden afgelopen donderdag wakker met het nieuws dat Rusland militaire activiteiten ontplooit in Oekraïne, waarna er een golf van angst over de wereldwijde markten spoelde. Naast de bestaande uitdagingen van stijgende rente en hoge inflatie is het dan ook niet meer dan logisch dat dit tot vragen over de gevolgen voor beleggingsportefeuilles leidt.

Als emoties hoog oplopen en portefeuillerendementen in het rood belanden, kunnen beleggers zich door de angst en de paniek gemakkelijk laten verleiden tot het nemen van drastische beslissingen over hun beleggingen.

Hoewel het natuurlijk belangrijk is om de huidige risico's af te wegen en zo nodig de portefeuille aan te passen, vinden we het belangrijk om eerst te stoppen, een stap terug te doen en een pauze in te lassen om te voorkomen dat we wijzigingen doorvoeren op basis van emotie of uit angst voor verliezen.

Waarde van een hypothetische belegging van USD 10.000 in de S&P 500® Index van 1999 2021

Bron: Bloomberg. Dit toont het hypothetische rendement van een belegging van USD 10.000 in de S&P 500 Total Return Index tussen 1 januari 1999 en 31 december 2021, exclusief belastingen, vergoedingen of kosten. De grafiek is aangepast om de impact op de totale performance te tonen als die belegging uit de markt zou zijn genomen na periodes van aanzienlijke volatiliteit waardoor het daaropvolgende marktherstel werd misgelopen. Opmerking: De hypothetische prestaties die hier zijn getoond, zijn uitsluitend ter illustratie en vertegenwoordigen geen actueel rendement van een van onze klanten. Dit wil ook niet zeggen dat hypothetische rendementen vergelijkbaar zouden kunnen zijn met de actuele rendementen. In het verleden behaalde resultaten voorspellen geen toekomstige rendementen.

In werkelijkheid werkt het timen van de markt nauwelijks en brengt het vaak hoge kosten met beleggers voor zich mee. Bijvoorbeeld: een hypothetische portefeuille waarin op 1 januari 1999 USD 10.000 in de S&P 500® Index zou zijn belegd, zou op 31 december 2021 zijn gestegen tot USD 59.799, een rendement van bijna 600% (exclusief eventuele vergoedingen, belastingen of kosten). Als u de 10 beste dagen van de S&P 500 gedurende die periode weg zou laten, zou u USD 32.401 zijn misgelopen op het samengesteld rendement, een bedrag dat voor velen een groot verschil maakt.

De reden waarom het zo ontzettend moeilijk is om de markt te timen, is dat sommige van de ergste kortdurende marktschommelingen en -verliezen onmiddellijk gevolgd worden door dagen of periodes waarin het beste herstel zich voordoet. Daarmee willen we niet zeggen dat een aanzienlijke daling altijd gevolgd wordt door een snel en scherp herstel. Het herinnert ons er echter wel aan dat markten wispelturig kunnen zijn en de marktbewegingen van voorgaande dagen ongedaan kunnen maken.

Bron: Bloomberg. De getoonde index is de S&P 500® Index. In het verleden behaalde resultaten voorspellen geen toekomstige rendementen.

Aangezien het conflict tussen Rusland en Oekraïne in de komende dagen en weken waarschijnlijk onzeker zal blijven, is het volgens ons zaak om vanuit beleggingsperspectief het hoofd koel te houden. En hoewel het nog veel te vroeg is om de gevolgen op de lange termijn van de Russische militaire interventie in Oekraïne te voorspellen, kunnen we nu lessen trekken uit het verleden en de situatie nauwlettend blijven volgen.

In een jaar dat al volatiel is, blijven we als Portfolio Construction and Strategy team hameren op het belang van een evenwichtige, flexibele en gespreide portefeuille om ons soepel door de volatiliteit te leiden. De recente gebeurtenissen benadrukken deze gedisciplineerde aanpak nog maar eens. Het helpt beleggers, als emotionele personen, om vastberaden belegd te blijven in de komende onzekere tijd en daarbij hun hoofddoel voor ogen te houden: bepaal de tijd die je op de markt wil blijven, maar probeer niet de markt te timen.

Diversificatie garandeert geen winst. Ook neemt diversificatie het risico op beleggingsverliezen niet weg.

 

C-0222-42365 03-15-23

Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

 

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Reclame.