De twee grootste handelsnaties ter wereld blijven ruziën over handel, maar biedt de binnenlandse economische situatie in China en de Verenigde Staten enige reden tot optimisme? Portefeuillebeheerders Charlie Awdry (Chinese aandelen) en Marc Pinto (de op Amerika gerichte Balanced-strategie van Janus Henderson) vergelijken de risico's en kansen die zij in 2020 voor aandelen zien.

Kernpunten:

  • Chinese aandelenmarkten reageren positief op het vooruitzicht van verdere beleidsmatiging, terwijl de Amerikaanse economie, gesteund door een sterk consumentensentiment, blijft groeien.
  • De handelsoorlog heeft een nieuwe vorm aangenomen: de Verenigde Staten en China zijn nu strategische concurrenten. Toch blijven Amerikaanse aandelen veerkrachtig en zouden schommelingen in de Hang Seng-index en de valutakoers van de Chinese yuan op een verschuiving naar een compromis kunnen duiden.
  • Van de groei van 'kopen in de cloud' tot het benutten van het potentieel dat het Internet of Things (IoT) biedt: de toenemende digitalisering van de economie, aangedreven door technologische innovatie, verandert bedrijfsmodellen wereldwijd.

CA: Charlie Awdry

MP: Marc Pinto

-----

Wat verwacht u voor 2020 van uw beleggingscategorieën?

MP: wij hebben constructieve verwachtingen voor Amerikaanse aandelen in 2020. Hoewel de marktsituatie zeker aan het veranderen is, zien we dat veel van de thema's die in 2019 speelden nog meer vooruitgang zullen boeken. Er zijn ook een aantal risico's waarop we ons blijven richten, zoals de handelsoorlogen die aan de geopolitieke onzekerheid bijdragen en de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

We zijn er van overtuigd dat de kansen blijven opwegen tegen de risico's, maar we moeten oplettend zijn. Als we veranderingen in de politieke situatie zien die van invloed kunnen zijn op onze evenwichtige multi-assetstrategie, dan zouden we overwegen om onze aandelenallocatie te verlagen en onze blootstelling aan obligaties te verhogen om ons vermogen te beschermen of omdat we meer marktvolatiliteit verwachten. De situatie kan immers snel wijzigen. Maar tot nu toe houden we vast aan onze verwachting van economische groei gesteund door stevige consumptie, en mogelijk goede aandelenrendementen.

CA: Een aantal kleine renteverlagingen laat eens te meer zien dat beleidsmatiging de jarenlange vertraging kan compenseren die door verlaging van de schuldenlast werd aangezwengeld. Hoewel de politieke situatie in Hongkong treurig, verontrustend en onvoorspelbaar is, zijn we positiever over de markt nu het beleid verruimender wordt en de voorkeur van beleggers voor kwalitatieve groeiaandelen min of meer gemeengoed is.

Verwacht u wezenlijke voortgang in de Amerikaans-Chinese handelsbesprekingen?

CA: In 2019 kenden de aandelenmarkten flink wat turbulentie, veroorzaakt door het Amerikaans-Chinese handelsconflict. Wat begon als een handelsoorlog mondde uit in iets groters. China en de Verenigde Staten zijn nu in wezen strategische concurrenten. Maar, en nu ben ik een beetje aan het koffiedikkijken, recente signalen lijken op een gedeeltelijke ontdooiing te wijzen en de wens om een soort van compromis te bereiken. Dat gevoel is gebaseerd op het pragmatische antwoord om de meer controversiële vraagstukken naar volgend jaar door te schuiven, en de pogingen om het eens te worden over minder netelige kwesties zoals landbouwproducten. De grote vraag blijft echter hoe de VS de situatie in Hongkong zal inzetten om de verhouding met China te neutraliseren.

MP: De onzekerheid die de handelsoorlog met China met zich meebrengt treft Amerikaanse bedrijven op verschillende fronten, zoals hogere productiekosten en mogelijke sluiting van exportmarkten binnen China (vooral op technologisch gebied). In het algemeen hebben bedrijven uit de zware industrie het het zwaarst te verduren. Het mag duidelijk zijn dat de markt erg gevoelig is voor tekenen van vooruitgang in of verslechtering van de onderhandelingen. Het kan alle kanten uitgaan, maar zeker is dat de markt op elk nieuwsbericht zal reageren. Desondanks is de markt ongelofelijk veerkrachtig gebleken, geholpen door de zeer voordelige rente-omstandigheden van de Amerikaanse Federal Reserve, waardoor een zeer gunstig risico-rendementsniveau ontstond voor aandelen ten opzichte van obligaties.

Wat zijn volgens u de belangrijkste trends in uw primaire markt?

MP: Veel van de grootste technologiebedrijven van de wereld zijn in de VS gevestigd en dat land behoort dan ook tot de grote groei- en innovatiemotoren van de wereld. De toenemende digitalisering van de economie, aangedreven door technologische innovatie, zorgt vrijwel overal voor de transformatie van bedrijfsmodellen. Volgens ons zal de groei van 'kopen in de cloud' aanhouden, net als die van 'Software as a Service' (SaaS); en 'Content as a Service' door media streaming. Het aantal elektronische betalingen zal blijven toenemen omdat er wereldwijd wordt overgegaan op betalen met een kaart in plaats van contanten. Disruptie treft ook traditionele sectoren waarin veel bedrijven technologie op een nieuwe, innovatieve manier gebruiken.

Een les die we in de afgelopen paar jaar hebben geleerd is het belang van merk- en consumentenbewustheid. Bedrijven met sterke merken bleken de echte winnaars. Zij zetten technologie in om de consument direct te bereiken, zonder tussenkomst van het retailkanaal. Beleggers moeten begrijpen wat bedrijven doen om zich aan te passen aan die enorme technologische verandering, want naar onze mening heeft de digitale disruptie veruit de grootste invloed op de grondslagen van een onderneming.

CA: In diverse sectoren in China zien we dat veel van dezelfde thema's kansen voor beleggers creëren. Met de technologiesector als meest voor de hand liggende voorbeeld zien we dat de digitale mogelijkheden van grote, krachtige online platforms hele sectoren transformeren. Bedrijven zoals de lokale supermarkt kunnen realtime aankoopdata in hun voorraadbeheer integreren, als ondersteuning bij hun beslissingen over de producten die ze op voorraad moeten houden. China loopt voorop bij het toepassen van het Internet of Things (IoT). Alledaags witgoed zoals wasmachines registreren gebruikersgegevens om producten te kunnen verbeteren. We zien ook een explosie in de gamesindustrie waarin het fenomeen e-sports miljoenen kijkers trekt, en miljoenen anderen online spelen of content van hun favoriete gamers streamen. Wereldwijd zijn er meer dan tweeënhalf miljard gamers. Deze markt zal naar verwachting in 2019 alleen al aan productverkopen meer dan $ 152 miljard genereren.

China's bevolking veroudert snel als gevolg van de eenkindpolitiek die onlangs werd afgeschaft. De nasleep van dit beleid zorgt voor problemen als een hogere afhankelijkheid van sociale voorzieningen of hogere loonkosten omdat de beroepsbevolking krimpt. De vergrijzing biedt echter ook investeringskansen, vooral voor bedrijven uit de gezondheidszorg en de farmaceutische sector, of bedrijven die levensverzekeringen en andere financiële dienstverlening aanbieden.

Voor de zeer korte termijn zien we nog een interessante ontwikkeling op de Chinese aandelenmarkten, namelijk de relatief goedkope, rentegevoelige en meer cyclische aandelen die positief reageren op het vooruitzicht van verdere beleidsmatiging en verbeterende PMI's voor de verwerkende industrie. Daar staat tegenover dat veel van de favoriete, minder economisch gevoelige groeifondsen, met name op de binnenlandse markten voor klasse A-aandelen, nogal duur zijn na een lange periode van sterke prestaties. We zouden wel eens aan de vooravond van een grote ommekeer op de markt kunnen staan.