De verrassende renteverlaging door de Amerikaanse centrale bank toont aan met welke onzekerheid de Amerikaanse economie en de beleggers momenteel kampen. Jim Cielinski, Global Head of Fixed Income, geeft zijn visie op de bijzonder ongebruikelijke ingreep, wat die betekent voor de markten en waarom beleggers volgens hem voorzichtig moeten blijven.

Belangrijkste punten:

  • De Amerikaanse Federal Reserve (Fed) verraste de markten op dinsdag 3 maart met het bericht dat ze haar belangrijkste rentevoet met 50 basispunten zou verlagen wegens de grotere onzekerheid over de COVID-19-uitbraak.
  • De renteverlaging zal de volatiliteit op de markt niet wegnemen en de economische vertraging niet oplossen, net zo min als ze de uitbraak van het coronavirus zelf zal tegenhouden. Daarom raden wij beleggers aan voorzichtig te blijven en te beseffen dat obligaties diversificatiemogelijkheden bieden (en zullen blijven bieden) die kunnen beschermen tegen plotselinge dalingen van de aandelenmarkten.
  • Hoewel niet te voorspellen valt welk effect de uitbraak uiteindelijk zal hebben op de wereldeconomie, weten we dat periodes waarin de markt zwaar onder druk staat, altijd kansen bieden en geloven we dat het de kunst is om net daar gebruik van te maken.

De Amerikaanse Federal Reserve (Fed) verraste de markten op dinsdagochtend (3 maart) met het bericht dat ze haar belangrijkste rentevoet met 50 basispunten zou verlagen en de doelmarge voor de Federal Funds-voet op 1,00-1,25% bracht. De ingreep was hoogst ongebruikelijk, omdat hij tussen de gewone beleidsvergaderingen door plaatsvond, wat zowel wijst op de ernst van de beslissing als de snel veranderende omgeving waar de Amerikaanse economie - en de beleggers - momenteel mee te maken krijgen.

De COVID-19-epidemie is een nooit geziene uitdaging voor elk van ons, omdat ze echt onzekerheid veroorzaakt. Burgers, bedrijfsleiders, beleidsmakers of beleggers denken doorgaans op dezelfde manier en benaderen de problemen het liefst analytisch door zich te baseren op feiten en gegevens en op basis van zorgvuldig onderzoek een geïnformeerd oordeel te vellen. Maar op dit moment zijn er amper feiten en gegevens beschikbaar. Hoewel de Fed niet al te spraakzaam was over de reden om de rente te verlagen, deed ze dat volgens ons omdat de enige zekerheid die ze heeft, is dat ze beter vroeg dan laat op de snel escalerende situatie reageerde. Beter voorkomen dan genezen, moeten ze gedacht hebben.

Wij hanteren een vergelijkbare, toekomstgerichte aanpak in het beheer van onze vastrentende fondsen. De richtrente voor staatsobligaties is de voorbije dagen extreem sterk gedaald. De obligatierente zit wereldwijd op of in de buurt van recorddieptes. Amerikaanse staatsobligaties op 10 jaar staan op pakweg 1%.

Overheidsobligaties bieden op het eerste gezicht weinig waarde, maar ze hebben wel diversificatie geboden die beschermt tegen plotse dalingen van de aandelen, en dat zullen ze vermoedelijk ook blijven doen. De voorbije week werden de meeste risicoactiva, van aandelen tot bedrijfsobligaties, volop uitverkocht, terwijl de staatsobligaties sterke positieve rendementen hebben behaald. De S&P 500-index noteerde maandag (2 maart) bij sluiting van de beurs 4,05% verlies, terwijl de Bloomberg Barclays US Intermediary Government Index 3,3% hoger afklokte.

Voorzichtigheid blijft ons inziens toch geboden, en beleggers proberen de markten beter niet te timen. Deze renteverlaging is geen afdoend middel tegen volatiliteit op de markt, want ze is ook geen afdoend middel tegen het virus zelf. De economische vertraging zal ze ook al geen halt toeroepen. Hoewel de huidige spreadniveaus op de bedrijfsobligatiemarkten niet meteen op een nakende economische recessie wijzen, wat wij overigens ook niet meteen verwachten, kunnen wij net als de Fed alleen maar de feiten blijven analyseren zodra we die hebben.

Wij verwachten dat de economie het moeilijk zal hebben naarmate het aantal knelpunten in de toeleveringsketen toeneemt en de onzekerheid zowel de investeringen als de consumentenuitgaven gaan afremmen. Daarom zijn wij positief over de ingreep van de Fed, omdat ze de economische fundamenten ons inziens verstevigt, ongeacht hoe snel we de huidige onzekerheid te boven komen. Hoeveel nieuwe gevallen er zich ook voordoen, zodra het tempo van de besmettingen begint af te nemen, zullen consumenten en beleggers wel in een klimaat zitten met lagere rentevoeten en veel meer financiële liquiditeit. Aangezien veel bedrijfsinvesteringen en consumentenuitgaven misschien op de lange baan zullen worden geschoven, is het best mogelijk dat de Amerikaanse economie in de tweede helft van het jaar opveert.

Dat gezegd zijnde, verwachten we niet dat de ingreep van de Fed de komende weken de extreme volatiliteit die er tegenwoordig is, helemaal uit de markten zal halen. De aandelen en obligaties zullen blijven stijgen en dalen op basis van signalen van de centrale banken in de wereld, de economische cijfers en vooral de verspreiding van het coronavirus. Die bewegingen kunnen kansen scheppen voor actieve beheerders, aangezien sommige markten of effecten misschien overdreven verkocht of gekocht worden.

Hoewel wij noch de Fed kunnen voorspellen hoe het virus zich zal verspreiden, zijn we toch goed geplaatst om de waarde in effecten te kwantificeren en een geïnformeerd oordeel te vellen over de vraag of ze voldoende rendementspotentieel bieden voor de risico's die ze inhouden. Markten die zwaar onder druk staan, houden ook altijd kansen in. De kunst is natuurlijk om die dan ook te benutten.