Voor financiële professionals in Nederland

Nutsbedrijven spelen een vitale rol in de elektrificatie van de wereldeconomie

19 feb 2020

Portefeuillebeheerder Nick Schommer verkent de transformatie in de energiesector nu nutsbedrijven investeren voor de toekomst.

  Kernpunten

  • De economie is bezig aan een elektrificatieproces: de transitie van distributie op basis van fossiele brandstoffen naar een elektriciteitsgedreven distributie en eindverbruiktechnologieën.
  • Elektrificatie is een diepgaande verandering in de manier waarop we energie produceren, verdelen en verbruiken.
  • Nutsbedrijven doen momenteel enorme kapitaalinvesteringen, en het is mogelijk dat het groeipotentieel voor de sector wordt onderschat.
  • De technologische disruptie is aanzienlijk en de transformatie is mogelijk niet zo gradueel als verwacht.

 

De transformatie van de energieproductie, -distributie en -consumptie is begonnen en men raamt dat elektriciteit – die almaar meer door herbruikbare bronnen wordt gegenereerd – binnen twintig jaar de fossiele brandstoffen zal vervangen als de belangrijkste energiebron ter wereld. Volgens ons is de impact hiervan op de bedrijven die deel uitmaken van het energienetwerk breed en omvangrijk, op de eerste plaats voor nutsbedrijven.

Deze bedrijven waren jarenlang een traag groeiend segment van de markt met een laag risicoprofiel, maar spelen nu een vitale rol in de elektrificatie van de wereldeconomie. Momenteel is er een investeringscyclus aan de gang die nog decennia kan duren en die nutsbedrijven efficiënter en veiliger kan maken en waarvan consumenten profiteren en uiteindelijk zullen leiden tot een sneller groeitempo voor de sector.

Technologie is de drijfveer voor groei en efficiëntie

Nutsbedrijven zijn begonnen aan een kapitaalinvesteringscyclus die decennia – niet jaren – zal duren naarmate elektriciteit de voornaamste energiebron wordt. Het vooruitzicht van kapitaaluitgaven moet nutsbedrijven in staat stellen hun tarieven te verhogen, een activawaardering die potentiële inkomsten bepaalt. De kapitaalinvesteringscyclus zal gericht zijn op zowel de verbetering als de uitbreiding van de elektrische netwerken, en zelfs een verschuiving naar een meer herbruikbare energieproductie. De verouderde infrastructuur wordt verbeterd om veiligheids- en beveiligingsredenen en de netwerken worden ‘verhard’ om de impact van stormen en natuurrampen te beperken.

Technologie speelt een belangrijke rol in de operationele efficiëntie en de fysieke uitbreiding van nutsbedrijven. Digitale toepassingen verlagen mogelijk de bedrijfs- en onderhoudskosten door het energiebeheer en de productieramingen te verbeteren, de toeleveringsketens en de productiviteit van het personeel te optimaliseren en een toekomstgericht netwerkonderhoud mogelijk te maken. Technologie kan ook helpen in een efficiënt ontwerp en de bouw van nieuwe netwerken en productievestigingen. Nutsbedrijven maken ook gebruik van beveiligingstechnologie om hun ecosystemen te beschermen tegen cyberaanvallen. Bedrijven die in staat zijn technologie optimaal te benutten, zouden in staat moet zijn de kosten te drukken en de betrouwbaarheid en kwaliteit van hun netwerken te verbeteren.

Ook consumenten halen er voordeel uit

Het extra voordeel van kapitaalinvestering is dat men een win-win-situatie verwacht, zowel voor de nutsbedrijven als voor de consumenten. Technologie creëert efficiëntie, dit betekent dat de bedrijfs- en onderhoudskosten mogelijk verlagen en dat apparaten zoals thermostaten en energie-efficiënte toestellen de consumentenkosten helpen beperken. De recente belastinghervorming in de VS waarbij nutsbedrijven voortaan verplicht worden hun belastingbesparingen over te dragen aan de consument, moeten in het voordeel zijn van de consumenten. Het resultaat is waarschijnlijk dat nutsbedrijven hun tarieven en inkomsten kunnen verhogen terwijl de maandelijkse elektriciteitsfactuur van de Amerikaanse consument niet meer stijgt dan de inflatie. In het geval van gereguleerde nutsbedrijven is dit bijzonder aantrekkelijk omdat de toezichthouders een maximumlimiet instellen op de inkomsten en onrechtstreeks dus ook op de kosten die ze aan de consumenten kunnen aanrekenen.

De producten achter de nieuwe groei

Nutsbedrijven hebben lange tijd gefungeerd als een defensieve belegging die dividenden uitbetaalde. De bedrijven profiteren van een consistente vraag en zijn meestal minder gevoelig aan de economische situatie dan andere sectoren. Als we rekening houden met nieuwe kapitaalinvesteringen vanaf nu die kunnen leiden tot tariefverhogingen, denken we dat nutsbedrijven in staat moeten zijn om solide inkomsten te genereren, samen met consistente dividendopbrengsten om een aantrekkelijk totaalrendement te produceren. Bovendien is de lage rente een verdere ondersteuning geweest omdat het de kapitaalkost van de nutsbedrijven vermindert. Al deze factoren samen stellen de sector in een betere positie dan vele consumentengoederenbedrijven die te lijden hebben onder hoge marges en de erosie van de merkwaarde, of zelfs gezondheidszorgbedrijven die onderworpen zijn aan politieke en regelgevingsrisico’s.

Grafiek: blijf focussen op waarde

featured-chart_nick-schommer-electrification-2

Bron: De grafiek toont de premie/korting ten opzichte van de S&P 500 van de koers-winstverhouding van nutsbedrijven in verschillende rendementsscenario’s van het Amerikaanse 10-jaars schuldpapier. Goldman Sachs Global Investment Research, per 18 oktober 2019. De koers-winstverhouding (K/W) meet de aandelenkoers vergeleken met de winst per aandeel voor een aandeel of aandelen in een portefeuille. Resultaten uit het verleden vormen geen leidraad voor toekomstige resultaten.

We denken dat de beleggingsomgeving de sector weliswaar zal blijven ondersteunen, maar toch is het belangrijk de fundamentals te bekijken van individuele bedrijven die kunnen profiteren van deze omgeving. Nutsbedrijven zijn de afgelopen jaren sterk gestegen, hebben geprofiteerd van lage kapitaalkosten en een verhoogde vraag van beleggers in een omgeving met een lage rente. Op basis van zowel de relatieve als de absolute waardering, staan nutsbedrijven momenteel hoog genoteerd in vergelijking met de historische gemiddelden. Maar als de lage rente blijft aanhouden of nog verder zakt, zullen deze waarderingen nog aantrekkelijker worden.

Zoals duidelijk wordt op de grafiek hierboven, werden – op basis van de koers/winst-verhouding – de waarderingen van nutsbedrijven tegen een premie verhandeld ten opzichte van de bredere aandelenmarkt in een omgeving met lage rentes. Wanneer de rente stijgt, noteren nutsbedrijven daarentegen veel lager dan de markt. We denken ook dat de koerscorrectie in de sector gedeeltelijk het resultaat is van de hogere groeiverwachting.

Het zal ongetwijfeld noodzakelijk zijn te focussen op correcte waarderingen wanneer we beleggingen in dit segment overwegen. Management zal cruciaal zijn om te kunnen groeien en om de bedrijfs- en onderhoudskosten laag te houden en zo de tariefstijgingen door te rekenen aan de consument. De managementteams zullen ook rekening moeten houden met een complex regelgevingskader waarmee veel nutsbedrijven te maken krijgen. We zijn dan ook van mening dat een actieve benadering ten aanzien van beleggen in de sector met een focus op management, waardering en de capaciteit om vrije cashflow te genereren, essentieel is.

Het is mogelijk dat actief beheerde portefeuilles niet de verwachte resultaten opleveren. Geen enkele beleggingsstrategie kan winst garanderen of het risico op verlies verwijderen.

Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

 

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Reclame.