VOORUITZICHTEN VOOR AANDELEN

Inzichten van onze aandelenteams om klanten te helpen de markten door te komen
en om te gaan met de komende opportuniteiten.

Invoering

Het nieuwe ‘normaal’ begrijpen (oktober 2020)

Introductie tot de vooruitzichten van Janus Henderson voor aandelen
Door Alex Crooke, Co-Head of Equities – EMEA & Asia Pacific

Kernpunten

  • Janus Henderson heeft een brede, wereldwijde expertise in aandelen. Onze teams weten hun eigen aanpak en visie op de markten te ontwikkelen. In de driemaandelijkse Equity Perspectives delen ze hun denkwijze.
  • In deze tweede editie gaan we dieper in op de vraag hoe het nieuwe ‘normaal’ er zal uitzien vanuit het perspectief van de Amerikaanse, tech-, vastgoed-, Europese en waardeaandelen.
  • Er zijn weliswaar nog altijd veel onzekerheden, maar de economieën blijven steun ontvangen van de centrale banken en de overheden en veel bedrijven vinden nieuwe manieren om te opereren en zelfs van de veranderende sociale en werkomstandigheden te profiteren.

Video transcript

Samenvatting video
Op het moment van de opname, is het aantal COVID-19-gevallen op vele markten bezig aan een opmars. Maar de gezondheidszorgsystemen lijken het hoofd te bieden en beleggers hopen op vaccins om mensen te beschermen of de verspreiding van het virus een halt toe te roepen. We zien dat centrale banken en overheden steunpakketten blijven voorzien voor de economieën.

Als we de vooruitzichten bekijken zien we dat de markten voor 2021 een herstel inprijzen. En wat nog belangrijker is: de bedrijven die we ontmoeten en waarin we beleggen vertellen ons dat ze manieren vinden om met de gedeeltelijke of volledige lockdowns die nog van kracht zijn om te gaan en hun producten op de markt te brengen.

Marktleidende technologie
Sinds de pandemie uitbrak, was het beste deel van de aandelenmarkt ongetwijfeld dat van de groeibeleggingen, meer bepaald de technologiesector. De Amerikaanse markt – beheerst door enkele technologiegiganten – is één van de voornaamste regio’s geweest om in te beleggen. Het is duidelijk dat sommige van deze techbedrijven in grote mate hebben kunnen profiteren van de ‘lockdown’ en de nieuwe manieren van werken, videovergaderen, telewerken en online winkelen. Hierdoor hebben we zeer forse omzetcijfers gezien - de werkelijke bedrijfscijfers overtroffen de voorspellingen van de analisten – in de technologiesector, wat de sterke aandelenkoersen nog verder ondersteunde.

Uitdagende omgeving voor dividenden
Het moeilijkere segment van de aandelenmarkt omvat bedrijven die dividenden betalen. Gezien de aanhoudende onzekerheid, houdt een groot aantal bedrijven hun kapitaal aan om hun activiteiten te ondersteunen en dit is ten koste gegaan van dividendbetalingen. Maar momenteel zien we een meer ondersteunende omgeving. Bepaalde van de bedrijven die niet langer dividenden uitbetalen – met name in het VK en Europa – hebben aangegeven dat ze de laatste maanden van 2020 of volgend jaar opnieuw dividenden zullen betalen. Volgens mij ligt het ergste achter ons voor beleggers in dividendaandelen, maar het blijft heel moeilijk om groei te vinden voor inkomstenbeleggers.

De onzekerheid blijft
Er blijven significante onzekerheden bestaan. Enerzijds zijn er de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november en anderzijds trad de Japanse premier Abe onverwacht af en is er sprake van een nieuwe leider. In Europa moet de brexit tegen het einde van het jaar een feit zijn, wat ongetwijfeld nog tot de nodige onzekerheid zal leiden. Bovendien blijven we terughoudend over wat de winter in het noordelijke halfrond zal betekenen voor wat betreft het aantal COVID-19-gevallen.

Opportuniteiten voor actieve aandelenbeleggers
Als we van naderbij bekijken wat bedrijven doen om de impact van de pandemie te beheersen en de steunpakketten van de overheden en de centrale banken te beheren, blijven we ervan overtuigd dat het een interessante markt is waar we goede beleggingen kunnen vinden voor onze klanten. Het is volgens mij essentieel om een actieve benadering te hanteren voor beleggingen en de vinger aan de pols te houden van bedrijven waarin we beleggen en bereid te zijn om de juiste bedrijven in onze portefeuille aan te houden met het oog op de lange termijn voor onze klanten. We hopen dat u geniet van Equity Perspectives dit kwartaal en we staan open voor elke feedback of om dieper in te gaan op onze visie.

 

 

Disclosure:

De uitgedrukte meningen en visies zijn die op het moment van publicatie. Ze zijn alleen bedoeld ter informatie en mogen niet worden gebruikt of opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies of als een aanbod of verzoek om een effect te verkopen of te kopen, of als een aanbeveling om een effect te kopen, te verkopen of te houden of om een beleggingsstrategie of marktsector te volgen. Niets in dit materiaal geldt als een directe of indirecte verlening van diensten voor beleggingsbeheer specifiek gericht op de wensen van klanten. De opinies en voorbeelden zijn bedoeld ter illustratie van algemenere thema's, zijn geen indicatie van handelsintenties, en kunnen te allen tijde veranderen. Het materiaal is niet bedoeld om te stellen of impliceren dat een van de genoemde voorbeelden op dit moment is opgenomen in een portefeuille of dat ze dat ooit zijn geweest. Prognoses vormen geen garantie voor toekomstige resultaten en we garanderen niet dat de informatie volledig of tijdig is, en bieden geen garantie voor het resultaat op basis van het gebruik hiervan. Janus Henderson Investors heeft voldoende vertrouwen in de juistheid en volledigheid van alle publiekelijk beschikbare informatie voor het opstellen van dit document. Prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. Beleggen gaat gepaard met risico, waaronder het mogelijke verlies van vermogen en waardeschommelingen.

Niet alle producten of diensten zijn beschikbaar in alle jurisdicties. De distributie van dit materiaal of van de informatie daarin kan worden beperkt door wetgeving en mag niet worden gebruikt in jurisdicties of onder omstandigheden waarin het gebruik illegaal is. De inhoud van dit materiaal is niet goedgekeurd door een toezichthouder. Janus Henderson is niet verantwoordelijk voor een eventuele onrechtmatige distributie van dit materiaal aan derde partijen, als geheel of gedeeltelijk, of voor informatie die is gereconstrueerd uit dit document.

Dit materiaal mag niet worden gereproduceerd, als geheel of gedeeltelijk in welke vorm dan ook, en er mag niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Wij behouden ons het recht voor telefoongesprekken op te nemen voor onze wederzijdse bescherming, om onze klantenservice te verbeteren en voor regelgevingsdoeleinden voor registratie.

Uitgegeven in Europa door Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors is de naam waaronder Janus Capital International Limited (reg.nr. 3594615), Henderson Global Investors Limited (reg.nr. 906355), Henderson Investment Funds Limited (reg.nr. 2678531), AlphaGen Capital Limited (reg.nr. 962757), Henderson Equity Partners Limited (reg.nr.2606646), (elk geregistreerd in Engeland en Wales met hoofdzetel te 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE en gereglementeerd door de Financial Conduct Authority) en Henderson Management S.A. (reg.nr. B22848 te 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxembourg en gereglementeerd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier) beleggingsproducten en -diensten leveren.

Adviesdiensten in de Verenigde Staten worden verstrekt door bij de SEC geregistreerde beleggingsadviseurs die dochterondernemingen zijn van de Janus Henderson Group plc. In Canada worden uitsluitend aan institutionele beleggers in bepaalde jurisdicties producten en diensten aangeboden via Janus Capital Management LLC.

Uitgegeven in (a) Singapore door Janus Henderson Investors (Singapore) Limited, dat vergunning is verleend door en onder toezicht staat van de Monetary Authority of Singapore. Janus Henderson Investors (Singapore) Limited Company Registratienr. 199700782N. Deze advertentie of publicatie werd niet gecontroleerd door de Monetaire Autoriteit van Singapore. (b) Hongkong door Janus Henderson Investors Hong Kong Limited, dat vergunning is verleend door en onder toezicht staat van de Securities and Futures Commission, (c) Taiwan R.O.C door Janus Henderson Investors Taiwan Limited (dat onafhankelijk wordt bestuurd), dat vergunning is verleend door en onder toezicht staat van de Financial Supervisory Commission R.O.C. Suite 45 A-1, Taipei 101 Tower, No. 7, Sec. 5, Xin Yi Road, Taipei (110).  Telefoon: (02) 8101-1001.  Erkend onder SICE-licentienummer 023, uitgegeven in 2018 door de Financial Supervisory Commission, (d) Japan door Janus Henderson Investors (Japan) Limited, gereguleerd door het Financial Services Agency en geregistreerd als maatschappij voor financiële instrumenten die aan beleggingsbeheer doet, beleggingsadviseur en -agentschap en onderneming voor financiële instrumenten type II, (e) Australië door Janus Henderson Investors (Australia) Limited ABN 47 124 279 518 en de daarmee verbonden rechtspersonen, waaronder Janus Henderson Investors (Australia) Institutional Funds Management Limited (ABN 16 165 119 531, AFSL 444266) en Janus Henderson Investors (Australia) Funds Management Limited ABN 43 164 177 244, AFSL 444268 (f) het Midden-Oosten door Janus Capital International Limited, dat onder toezicht staat van de Dubai Financial Services Authority als vertegenwoordiger. In het Midden-Oosten worden geen transacties afgesloten en bij vragen kunt u zich wenden tot Janus Henderson.

Dit materiaal mag niet worden gereproduceerd of gedistribueerd worden aan andere personen dan de ontvanger. Janus Henderson, Janus, Henderson, Perkins, Intech, Alphagen, Knowledge Shared, Knowledge. Shared en Knowledge Labs zijn handelsmerken van Janus Henderson Group plc of een van diens dochterondernemingen. © Janus Henderson Group plc.

Close transcript

Inzichten van onze wereldwijde teams

Inzichten van onze wereldwijde teams

Matt Peron – Directeur onderzoek – zegt dat de Amerikaanse presidentsverkiezingen van dit jaar weliswaar volatiliteit voor aandelen kunnen veroorzaken, maar dat deze dalingen vaak gebaseerd zijn op angst, maar niet op langetermijnfundamentals.

Portefeuillebeheerder Denny Fish stelt dat een langetermijnvisie essentieel is om de opportuniteiten van de transitie naar een digitale economie optimaal te benutten.

Guy Barnard, Tim Gibson en Greg Kuhl zijn portefeuillebeheerders voor wereldwijde vastgoedaandelen en bespreken verkeerde percepties die beleggers mogelijk hebben over vastgoed na COVID-19 en leggen uit waarom het team gelooft dat vastgoed een aantrekkelijke en relevante activaklasse blijft.

De portefeuillebeheerder Amerikaanse aandelen, Nick Schommer, bespreekt het belang van duurzame bedrijfsmodellen met een concurrentievoordeel in deze disruptieve economische omgeving

John Bennett, Directeur Europese aandelen, licht toe wat het mogelijke keerpunt is op de markten dat ertoe kan leiden dat Europese aandelen kunnen gaan concurreren met de jarenlange en ogenschijnlijk onaantastbare Amerikaanse haussemarkt.

Onze mogelijkheden op het vlak van aandelen

Onze mogelijkheden op het vlak van aandelen

Janus Henderson belegt actief in aandelen. Het aandelenplatform steunt op de overtuiging dat fundamenteel onderzoek* de basis vormt om alfa* te genereren. Onafhankelijk denken en unieke standpunten staan centraal in die aanpak en resulteren in portefeuilles die wezenlijk verschillen van een index. Elk team drukt zijn individuele overtuigingen uit door middel van processen die zijn geëvolueerd om ze aan te passen aan hun specifieke domein en binnen een degelijk risicobeheersingskader.

De aandelenteams werken weliswaar onafhankelijk, maar profiteren toch van de onderlinge samenwerking en het gedeelde onderzoek waarop de ideeën voor hun portefeuilles steunen. De cultuur moedigt intellectuele uitdaging aan en stimuleert het debat om het beleggingsdenken in vraag te stellen en zo te versterken. Het succes van de ideeën wordt afgemeten aan de algemene resultaten voor de klant. Het doel is altijd om op lange termijn een consistent voor risico gecorrigeerde rendement te behalen dat beter is dan dat van de benchmark en vergelijkbare fondsen, ongeacht het beleggingsklimaat. Die inspanning wordt geschraagd door een bekroonde, eigen technologie voor portefeuilleopbouw en onze natuurlijke focus op de belofte aan de klant.

De aandelenteams, onder leiding van Alex Crooke en George Maris, tellen 165 beleggingsprofessionals, die samen een vermogen van USD 171,1 miljard beheren1. De teams omvatten experts met een wereldwijd perspectief, regionale specialisten (VS, Europa, Azië-Stille Oceaan en opkomende markten) en professionals die in gespecialiseerde sectoren beleggen. Er wordt gebruik gemaakt van een scala aan groei-, waarde- en absoluutrendementsstijlen.

Equities Org Chart

[1] Bron: Janus Henderson Investors, 31 maart 2020.
*Fundamenteel onderzoek:  De analyse van informatie die bijdraagt aan de waardering van een effect, zoals de winst van een onderneming of de beoordeling van het managementteam, naast bredere economische factoren. Dat staat tegenover de technische analyse, die focust op eigenaardigheden binnen de financiële markten, zoals het opsporen van seizoenseffecten.
*Alfa: Alfa is het verschil tussen het rendement van een portefeuille en dat van de benchmark, na correctie voor het genomen risico. Een positieve alfa suggereert dat een portefeuille een beter rendement heeft behaald gezien het genomen risico.

Meld je aan voor relevante inzichten rechtstreeks in je inbox

Subscribe