TRIMESTRIËLE INZICHTEN | APRIL 2021

VOORUITZICHTEN VOOR OBLIGATIES

Wandel mee door de recentste gedachtegangen van onze vastrentende teams.

MarketGPS2021_FixedIncome_Article_Hero-Image

Thema's in focus

Jim Cielinski, wereldwijd overkoepelend hoofd vastrentende effecten, bespreekt enkele van de factoren die de obligatiemarkten vorm geven, zoals de hogere rentes die sterkere kredietkerncijfers aankondigen en de groeiende interesse van beleggers in duurzaamheid. Meer lezen? Onze experts gaan dieper in op deze onderwerpen in de onderstaande vooruitzichten.

  • We denken dat het inflatierisico vergankelijk zal blijken en geloven dat de rentewijziging en de versnelling van het tempo waaraan de rente toeneemt grotendeels achter ons liggen.
  • Als de stijgende rente verwant is aan het potentieel voor economische groei, kan dat een positieve invloed hebben op verschillende delen van de kredietmarkt.
  • Een blijvend gevolg van de pandemie is de toegenomen interesse in duurzaam beleggen en de bijdrage die beleggers in vastrentende effecten kunnen leveren aan duurzamere resultaten.

By Jim Cielinski, Global Head of Fixed Income
Glossary

Onze vooruitzichten

Capaciteiten voor vast rendement

Janus Henderson Fixed Income biedt oplossingen voor actief vermogensbeheer om cliënten te helpen hun beleggingsdoelstellingen te realiseren. In de afgelopen veertig jaar hebben onze wereldwijde beleggingsteams een breed aanbod van producten ontwikkeld die aansluiten op de verschillende en veranderende behoeften van onze cliënten. Van core- en multisector-strategieën tot meer gefocuste mandaten, zijn onze innovatieve en gedifferentieerde technieken speciaal ontwikkeld om onze cliënten te ondersteunen in iedere unieke economische cyclus. De expertise van onze teams ondersteunt zowel individuele strategieën als op maat afgestemde gecombineerde oplossingen.

Terwijl gedeelde kennis tussen teams en regio's samenwerking en het bespreken van beleggingsideeën bevordert, behoudt elk team binnen een strak omlijnd kader een bepaalde mate van flexibiliteit. Ecologische, sociale en governance-overwegingen (ESG) vormen bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel van ons kredietonderzoekproces en werden geïntegreerd in de beleggingsbenadering van elk team. Onze processen voor portefeuilleopbouw gaan gepaard met strikt risicobeheer met als einddoel duurzame voor risico gecorrigeerde rendementen. Transparantie is de sleutel tot een echt partnerschap met onze cliënten. Onze solide, herhaalbare beleggingsprocessen en directe inzichten van onze beleggingsprofessionals vormen voor ons de basis voor het vertrouwen dat zij in ons stellen.

Het vastrentende platform van Janus Henderson telt 103 beleggingsprofessionals in het VK, de VS en Australië. Deze teams beheren 81,5 miljard USD* aan klantvermogen.

*Per 31 december 2020.

Begrippenlijst

Basispunt: Een basispunt is 1/100 van 1%. 1 bp = 0,01%, 100 bp = 1%.

Kredietkerncijfers: De informatie die bijdraagt aan de waardering van een effect, zoals de winst van een onderneming of de beoordeling van het beheerteam.

Ecologische, sociale en governanceaspecten (ESG) zijn de voornaamste drie criteria om een bedrijf te beoordelen op zijn ethische impact en duurzame praktijken.

Fiscaal beleid/fiscale stimuleringsmaatregelen: Overheidsbeleid met betrekking tot het vaststellen van belastingtarieven en uitgavenniveaus. Dat staat los van monetair beleid dat normaliter door een centrale bank wordt vastgesteld. Fiscale stimulering (of 'stimuleringsmaatregelen'): een verhoging van de overheidsbestedingen en/of verlaging van belastingen. Met bezuinigingen worden belastingverhogingen en/of het beperken van de uitgaven bedoeld in een poging de staatsschuld te verlagen.

Inflatie: De mate waarin de prijzen van goederen en diensten in een economie stijgen. De CPI en RPI zijn twee gebruikelijke maatstaven. Het tegenovergestelde van deflatie.

Productiekloof: de productiekloof ('output gap' in het Engels) is een economische maatstaf voor het verschil tussen de potentiële en de werkelijke productie van een economie. De potentiële productie is het maximale aantal goederen en diensten dat een economie zou kunnen leveren wanneer die op volle toeren draait.

Rente: De inkomsten uit een effect, meestal uitgedrukt als een percentage.