VOORUITZICHTEN VOOR OBLIGATIES

Driemaandelijkse achtergrondinformatie van onze vastrentende teams om klanten te helpen de markten het hoofd te bieden en te profiteren van kansen.

Thema's in focus, juni 2020

Zie de voetnoot voor de disclaimer bij de video

Door Jim Cielinski, Global Head of Fixed Income

Kernpunten

  • De hevigheid van de economische impact van de Covid-19-crisis is net zo erg als we vreesden, en het tweede kwartaal is waarschijnlijk een van de slechtste kwartalen voor groei ooit.
  • Maar markten reageren op verandering, en het potentieel voor kortetermijngroei en herstel nadat de lockdowns worden opgeheven, gecombineerd met agressieve fiscale en monetaire stimuleringsmaatregelen zorgen ervoor dat ze zich lijken lost te maken van de economie. Zolang er zich geen volgende shutdown voordoet, lijkt het logisch wat de markten beginnen in te prijzen.
  • Voor degenen met een langere horizon, en op voorwaarde dat de groei weer op gang komt, zouden we terugkijkend wel eens kunnen zeggen dat dit een van de diepste maar ook een van de kortste recessies ooit was.
  • Lees hieronder hoe onze teams hier in staan en Jims recente essay "Na het virus: een binaire wereld".

Videotranscriptie

Hallo, ik ben Jim Cielinski. Woorden schieten bijna tekort om de huidige markt- en economische toestand te beschrijven. Maar op het moment waarop de COVID-19-crisis in het eerste kwartaal begon, raadden we beleggers aan zich te richten op drie kritieke vragen en dat zouden we nu weer kunnen doen. De eerste was wat de beleidsreactie zou zijn. De tweede was hoe lang deze shutdown waarschijnlijk zou duren, en de derde was wat de ernst van de shutdown zou zijn.

Ten eerste ging het over beleid. Beleidsmakers waren in paniek en zijn dat nog steeds. Er worden drie beleidslijnen gevolgd, wat betekent dat er een fiscale boost aankomt. We kregen te maken met enorme begrotingstekorten, maar ook met monetaire versoepeling, waardoor de balans met meer dan $ 6 biljoen gegroeid zal zijn zodra dit achter de rug is. We gebruiken het woord 'ongekend' misschien te vaak, maar dit is werkelijk een verbijsterend bedrag. En ten derde daalde de beleidsrente in de G7 tot een historisch laag niveau. Die ligt nu bijna overal op of onder nul. Dit heeft beleidsmakers ook in staat gesteld een vierde en bijna magisch beleidsinitiatief te nemen door beleggers te laten geloven dat ze hen volledig zullen steunen en indien nodig nog meer zullen bieden.

Over de duur en ernst kunnen we zeggen dat het inderdaad zo slecht uitpakte als we dachten. Het tweede kwartaal wordt afschuwelijk, een van de slechtste kwartalen voor groei ooit. Dat zal ervoor zorgen dat de groei over het hele jaar wereldwijd op -5% of -6% uitkomt. De schade is dus echt enorm en daarom was de duur van de shutdown van kritiek belang. Je kunt die niet te lang laten duren voordat je de economie permanente schade toebrengt.

En over de derde kwestie, de duur, denk ik dat dat waarschijnlijk de meest positieve ontwikkeling is. We zien een aantal economieën uit de lockdown komen, en dat is belangrijk. Dus technisch gezien, als er zich geen nieuwe shutdown voordoet, zou de recessie in het tweede kwartaal kunnen eindigen en kunnen we vanaf juni weer groeien. Maar om het punt te bereiken waarop we een jaar geleden zaten, hebben we nog minstens anderhalf tot twee jaar nodig. En sommige sectoren zouden wel eens nooit meer kunnen herstellen. Volgens mij is het belangrijk om dat voor ogen te houden.

Markten reageren echter op verandering en het feit alleen dat de groei herstelt, zorgt er volgens mij samen met de beleidsrespons voor dat ze zich los lijken te maken van de economie. Maar markten raken in recessies altijd de bodem en dus krijg je altijd bearmarkten die in recessies eindigen. Markten voorspellen de omslag wel degelijk en als je denkt dat we geen volgende shutdown zullen krijgen, kun je ook geloven in wat de markten nu beginnen in te prijzen.

Het echte risico is een golf van een soort van rollende pieken of tweede pieken van het virus. Maar ik denk dat er geen sprake van kan zijn dat de economieën weer op slot gaan. Daar zijn meerdere argumenten voor te geven. Ten eerste ontbreekt het aan politieke wil en ten tweede is er onder burgers geen draagvlak meer. Ten derde hebben we veel geleerd over de manier waarop de ziekte zich verspreidt, wie het grootste risico loopt en hoe we deze kwetsbare groepen moeten beschermen. Maar we hebben ook aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van contactonderzoek en medicatie, en we zijn beter in staat om met de gevolgen om te gaan.

Daarnaast is het echt belangrijk om te onderkennen dat de economieën die compleet op slot gingen, statistisch gezien geen betere resultaten boekten dan de economieën die gebruikmaken van social distancing, mondkapjes en handen wassen. Het wordt dan ook steeds duidelijker dat er andere manieren zijn dan het compleet afsluiten van de economie om het virus onder controle te houden. Dit zal ervoor zorgen dat er weer groei ontstaat, hoewel die buitengewoon ongelijkmatig zal zijn. Maar dankzij die groei kan er ook wat herstel plaatsvinden.

Wat betekent dit voor bepaalde markten voor vastrentende effecten? Dan moeten we het eerst over de rente hebben. Centrale banken willen niet dat de rente stijgt. Ze kopen genoeg obligaties in om ervoor te zorgen dat dit op korte termijn niet zal gebeuren. Volgens mij willen ze de financiële beteugeling die er ontstaat door de zeer lage kortetermijnrentes en de zeer lage langetermijnrentes graag laten voortduren.

Aan de kant van obligaties zagen we dat er een vlucht naar liquiditeit plaatsvond en dat zal in de komende tijd nog wel even zo blijven omdat bedrijven veel schulden op hun balans hadden staan. Ze zullen nu kiezen voor herkapitalisatie en daarna hun schuldenlast verlagen. Door herkapitalisatie vermijden ze het liquiditeitsrisico dat ze lopen als ze een schuld op korte termijn, bijvoorbeeld tijdens een tweede golf, moeten terugbetalen. En nu hebben ze in de centrale banken een noodfinancier gevonden die bedrijfsobligaties opkoopt en zo bedrijven financiert. Als ik dat allemaal samen bekijk, zie ik een economie die nog steeds uitdagend is en waarin een aantal bedrijven failliet zullen gaan. Dat zal ongetwijfeld nog een paar keer gebeuren. Maar onder de bedrijven die niet failliet gaan, zal er waarschijnlijk een trend naar schuldenlastverlichting ontstaan. En omdat dat gekoppeld is aan het liquiditeitsvangnet, denk ik dat bedrijven het in dit soort situaties van een ongelijkmatig en zeer langzaam herstel goed kunnen doen.

Hypotheken en asset-backeds, dus delen van die markt die niet de bescherming kregen die andere delen wel kregen. Maar ook zagen we snel herstel in de sectoren die rentegevoeliger zijn, zoals de woningmarkt, en volgens mij zou dat voldoende moeten zijn om veel van deze marktsegmenten als het ware te laten verkrappen. En dus denk ik dat de negatieve rente of echt lage rente in deze context beleggers een extra impuls geeft om rendement met enige veiligheid te vinden. De combinatie van die zaken betekent dat sommige niet-staatsobligaties, vooral die van hogere kwaliteit, veelgevraagd zullen zijn maar ook goed beschermd zullen worden door beleidsmakers.

Dus ook hier zijn we nog niet uit de gevarenzone. Er bestaat een aanzienlijk risico dat het virus zich verspreidt of dat we bepaalde onderdelen van de economie moeten sluiten. Ik denk dat het risico lager is dan het was omdat waarschijnlijk niet de hele economie weer op slot gaat. Maar voor degenen met een langere horizon en als de groei weer op gang komt, zouden we terugkijkend wel eens kunnen zeggen dat dit een van de diepste maar ook een van de kortste recessies ooit was.

Dank u.

 

Kwantitatieve versoepeling (Quantitative Easing - QE) is een monetaire overheidsmaatregel die soms gebruikt wordt om de geldhoeveelheid te verhogen door staatsobligaties of andere effecten op te kopen.

De Groep van zeven meest geïndustrialiseerde landen (G7) is een internationale intergouvernementele economische organisatie bestaande uit Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Herkapitalisatie De herkapitalisatie van kortetermijnschulden naar langetermijnschulden op de balans van een bedrijf en/of het verlengen van het looptijdprofiel van een kredietnemer tijdens herfinanciering.

Mortgage-backed security (MBS) Een effect dat gesecuritiseerd (of ‘gedekt’) is door een verzameling hypotheken. Beleggers ontvangen periodieke betalingen uit de onderliggende hypotheken, vergelijkbaar met coupons. Vergelijkbaar met een asset-backed security.

Asset-backed securities (ABS) Een financieel effect dat 'gedekt' wordt door activa zoals leningen, creditcardschulden of leasecontracten. Ze geven beleggers de mogelijkheid te beleggen in een breed spectrum aan inkomen genererende activa.

Disclaimers:
De beschreven meningen en visies zijn die op het moment van publicatie. Ze zijn alleen bedoeld ter informatie en mogen niet worden gebruikt of opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies of als een aanbod of verzoek om een effect te verkopen of te kopen, of als een aanbeveling om een effect te kopen, te verkopen of te houden of om een beleggingsstrategie of marktsector te volgen. Niets in dit materiaal geldt als een directe of indirecte verlening van diensten voor beleggingsbeheer specifiek gericht op de wensen van klanten. Meningen en voorbeelden zijn bedoeld ter illustratie van algemene thema's, ze zijn geen indicatie van handelsintenties, en zijn altijd onderhevig aan verandering. Het materiaal is niet bedoeld om te stellen of impliceren dat een van de genoemde voorbeelden op dit moment is opgenomen in een portefeuille of dat ze dat ooit zijn geweest. Prognoses vormen geen garantie voor toekomstige resultaten en we garanderen niet dat de informatie volledig of tijdig is, en bieden geen garantie voor het resultaat op basis van het gebruik hiervan. Janus Henderson Investors heeft voldoende vertrouwen in de juistheid en volledigheid van alle publiekelijk beschikbare informatie voor het opstellen van dit document. Prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. Beleggen gaat gepaard met risico, waaronder het mogelijke verlies van vermogen en waardeschommelingen.

Niet alle producten of diensten zijn beschikbaar in alle jurisdicties. De distributie van dit materiaal of van de informatie daarin kan worden beperkt door wetgeving en mag niet worden gebruikt in jurisdicties of onder omstandigheden waarin het gebruik illegaal is. De inhoud van dit materiaal is niet goedgekeurd door een toezichthouder. Janus Henderson is niet verantwoordelijk voor een eventuele onrechtmatige distributie van dit materiaal aan derde partijen, als geheel of gedeeltelijk, of voor informatie die is gereconstrueerd uit dit document.

Dit materiaal mag niet worden gereproduceerd, als geheel of gedeeltelijk in welke vorm dan ook, en er mag niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Wij behouden ons het recht voor telefoongesprekken op te nemen voor onze wederzijdse bescherming, om onze klantenservice te verbeteren en voor regelgevingsdoeleinden voor registratie.

Uitgegeven in Europa door Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors is de naam waaronder Janus Capital International Limited (reg.nr. 3594615), Henderson Global Investors Limited (reg.nr. 906355), Henderson Investment Funds Limited (reg.nr. 2678531), AlphaGen Capital Limited (reg.nr. 962757), Henderson Equity Partners Limited (reg.nr.2606646), (elk geregistreerd in Engeland en Wales met hoofdzetel te 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE en gereglementeerd door de Financial Conduct Authority) en Henderson Management S.A. (reg.nr. B22848 te 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxembourg en gereglementeerd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier) beleggingsproducten en -diensten leveren.

Adviesdiensten in de Verenigde Staten worden verstrekt door bij de SEC geregistreerde beleggingsadviseurs die dochterondernemingen zijn van de Janus Henderson Group plc. In Canada worden uitsluitend aan institutionele beleggers in bepaalde jurisdicties producten en diensten aangeboden via Janus Capital Management LLC.

Uitgegeven in (a) Singapore door Janus Henderson Global Investors (Singapore) Limited, toegestaan en gereguleerd door de Monetaire Autoriteit van Singapore. Janus Henderson Investors (Singapore) Limited Company met registratienummer 199700782N. Deze advertentie of publicatie werd niet gecontroleerd door de Monetaire Autoriteit van Singapore. (b) Hong Kong door Janus Henderson Investors Hong Kong Limited, toegestaan en gereguleerd door de Securities and Futures Commission, (c) Taiwan R.O.C door Janus Henderson Investors Taiwan Limited (onafhankelijk geëxploiteerd), toegestaan en gereguleerd door de Financial Supervisory Commission R.O.C. Suite 45 A-1, Taipei 101 Tower, No. 7, Sec. 5, Xin Yi Road, Taipei (110). Telefoon: (02) 8101-1001. Goedgekeurd SICE-licentienummer 023, in 2018 afgegeven door de Financial Supervisory Commission, (d) Japan door Janus Henderson Investors (Japan) Limited, gereguleerd door de Financial Services Agency en geregistreerd als een bedrijf op het gebied van financiële instrumenten dat beleggingsbeheer, beleggingsadvies aanbiedt en optreed als agentschap en als bedrijf op het gebied van financiële instrumenten van het Type II, (e) Australië door Janus Henderson Investors (Australia) Limited ABN 47 124 279 518 en de daaraan gelieerde rechtspersonen waaronder Janus Henderson Investors (Australia) Institutional Funds Management Limited (ABN 16 165 119 531, AFSL 444266) en Janus Henderson Investors (Australia) Funds Management Limited ABN 43 164 177 244, AFSL 444268 (f) het Midden-Oosten door Janus Capital International Limited, gereguleerd door de Dubai Financial Services Authority als een vertegenwoordigingskantoor. In het Midden-Oosten worden geen transacties afgesloten en bij vragen kunt u zich wenden tot Janus Henderson.

Dit materiaal mag niet worden gereproduceerd of gedistribueerd worden aan andere personen dan de ontvanger. Janus Henderson, Janus, Henderson, Perkins, Intech, Alphagen, Knowledge Shared, Knowledge. Shared en Knowledge Labs zijn handelsmerken van Janus Henderson Group plc of een van diens dochterondernemingen. © Janus Henderson Group plc.

C-0520-30940 05-15-21

Transcriptie sluiten

Inzichten van onze wereldwijde teams

WERELDWIJDE OBLIGATIES

Co-Head of Global Bonds Nick Maroutsos stelt dat zelfs zonder negatieve rentes obligatieportefeuilles harder moeten werken om de gewenste resultaten te bereiken.

AMERIKAANSE VASTRENTENDE WAARDEN

Greg Wilensky, Head of U.S. Fixed Income, bespreekt het belang van het vaststellen en spreiden van risicofactoren in obligatieportefeuilles.

BEDRIJFSOBLIGATIES

Kredietportefeuillebeheerders John Lloyd en Tim Winstone stellen dat de markten gefixeerd zijn op kortetermijngroei van de schuldenlastniveaus terwijl een betere bestudering van de kerncijfers een genuanceerder beeld oplevert.

Onze fixed income-expertise

Janus Henderson Fixed Income biedt oplossingen voor actief vermogensbeheer om cliënten te helpen hun beleggingsdoelstellingen te realiseren. In de afgelopen veertig jaar hebben onze wereldwijde beleggingsteams een breed aanbod van producten ontwikkeld die aansluiten op de verschillende en veranderende behoeften van onze cliënten. Van core- en multisector-strategieën tot meer gefocuste mandaten, zijn onze innovatieve en gedifferentieerde technieken speciaal ontwikkeld om onze cliënten te ondersteunen in iedere unieke economische cyclus. De expertise van onze teams ondersteunt zowel individuele strategieën als op maat afgestemde gecombineerde oplossingen.

Terwijl gedeelde kennis tussen teams en regio's samenwerking en het bespreken van beleggingsideeën bevordert, behoudt elk team binnen een strak omlijnd kader een bepaalde mate van flexibiliteit. Onze processen voor portefeuilleopbouw gaan gepaard met strikt risicobeheer met als einddoel duurzame voor risico gecorrigeerde rendementen. Transparantie is de sleutel tot een echt partnerschap met onze cliënten. Onze solide, herhaalbare beleggingsprocessen en directe inzichten van onze beleggingsprofessionals vormen voor ons de basis voor het vertrouwen dat zij in ons stellen.

Fixed Income Teams Org Chart

Juni 2020

Meldt u aan voor relevante inzichten rechtstreeks in uw inbox

Dit zijn de visies van de auteur op het moment van publicatie en die kunnen afwijken van de visies van andere personen of teams bij Janus Henderson Investors. De genoemde effecten, fondsen, sectoren en indices in dit artikel vormen geen (deel van een) aanbod of verzoek om die effecten te kopen of te verkopen.

 

Resultaten behaald in het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. Alle performancegegevens omvatten inkomsten- en kapitaalwinsten of verliezen maar geen doorlopende kosten en andere fondsuitgaven.

 

De informatie in dit artikel mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies.

 

Begrippenlijst 

 

Voor promotiedoeleinden.