Editie 3, mei 2023

Janus Henderson Sovereign Debt Index

GettyImages-184929847_Bank-of-England_right

De Sovereign Debt Index is een langetermijnstudie naar trends in overheidsschulden over de hele wereld, de beleggingskansen die dit biedt en de risico's die dit met zich meebrengt. De studie meet de mate waarin de regeringen van de wereld zichzelf financieren met leningen en hoe betaalbaar en duurzaam die leningen zijn, en vergelijkt en contrasteert trends in de wereld.

Grafiek Pictogram

Wereldwijde staatsschuld

Steeg tot een recordhoogte

DE WERELDWIJDE STAATSSCHULD STEEG MET 7,6% TOT EEN RECORD VAN 66,2 TRILJOEN USD IN 2022


Grafiek Staafdiagram Volledig Pictogram

Rente betaald

Op staatsschuld

HOGERE RENTEVOREN BETEKENDE DAT DE REKENINGEN VAN DE OVERHEID MET 20,9%STEGEN, HET SNELSTE STIJGINGSPERCENTAGE SINDS 1984

Valuta Hand Munt Pictogram

Hogere rentetarieven

Steeg met driekwart

RENTE BETAALD OP STAATSSCHULD BEREIKTE EEN RECORD VAN 1,38 TRILJOEN USD IN 2022 EN ZAL IN DE VOLGENDE DRIE VERDUBBELEN

Governancekolommen 4 Pictogram

Janus Henderson Sovereign Debt Index, Edition 3