De Markets in Financial Instruments Directive ('MiFID II')

EMT

Net zoals veel andere partijen in onze branche, heeft Janus Henderson ermee ingestemd het Europese MiFID Template (EMT) als format te hanteren om informatie over onze producten te verspreiden naar distributeurs.

We hebben Donnelley Financial Solutions (DFS) aangewezen om EMT´s voor al onze producten samen te stellen en te verstrekken en zijn op verzoek verkrijgbaar. Stuur daarvoor svp uw adres- of SFTP-gegevens naar
janushendersonsupport@dfsco.com.

Ook andere data providers/tussenpersonen met informatie over Janus Henderson fondsen hebben de beschikking over de EMT’s.

De EMT’s bevatten informatie waarvan wij redelijkerwijs mogen verwachten dat die nauwkeurig is. Janus Henderson kan er echter niet voor instaan dat de informatie in een EMT geschikt of voldoende is voor een bepaalde toepassing of een bepaald grondgebied.

Beleid

Janus Henderson's 'best execution'-beleid beschrijft hoe Janus Henderson ernaar streeft het beste resultaat te behalen voor klanten bij het handelen in financiële instrumenten. Hierdoor begrijpen klanten welke prioriteiten wij stellen in de uitvoering binnen de verschillende beleggingscategorieën. Het geeft ook een overzicht van de tegenpartijen en locaties die Janus Henderson in staat stellen dit te bereiken.

Janus Henderson’s Conflicts of Interest policy explains how Janus Henderson identifies and avoids, mitigates and/or discloses conflicts of interest which might adversely affect its clients. It allows clients to understand the sources of potential conflicts and the controls that may be applied to manage them.

Goedkeuringsproces

MiFID II vereist van beleggingsmaatschappijen die financiële instrumenten samenstellen voor de verkoop aan klanten dat zij een goedkeuringsproces hanteren, in stand houden en evalueren voor elk financieel instrument en alle belangrijke wijzigingen in bestaande financiële instrumenten voordat deze op de markt worden gebracht of verspreid naar klanten.

Ook zijn beleggingsmaatschappijen verplicht te beoordelen of het product klanten bereikt met behoeften, eigenschappen en doelstellingen waarvoor het product niet bedoeld was.

Het goedkeuringsproces voor Janus Henderson producten is hieronder weergegeven. Het definieert een duidelijke doelmarkt van eindklanten binnen de betreffende categorie van klanten voor elk financieel instrument en zorgt ervoor dat alle relevante risico's voor de gedefinieerde doelmarkt worden beoordeeld.

Binnen drie maanden na de lancering van een product wordt een evaluatieproces gestart. Daarna wordt een nieuw product ieder halfjaar beoordeeld om zeker te stellen dat de producten voldoen aan de behoeften van de klant en aan de toepasselijke regelgeving.

Complexiteit

Onder MiFID II worden alle beleggingsproducten geclassificeerd als ‘niet-complex’ of ‘complex’. Deze classificaties bepalen de voorwaarden waaronder producten kunnen worden verspreid naar verschillende typen klanten.

Conform Artikel 25(4)(a) van de MiFID II Richtlijn worden alle Janus Henderson UCITS-fondsen automatisch geclassificeerd als niet-complex.

Wij hebben de toetsen beschreven in Artikel 57 van MiFID II uitgevoerd op onze niet-UCITS en AIF’s en ook de volgende producten voldoen aan alle criteria om te worden geclassificeerd als niet-complex.

  • NURS
  • PAIF
  • Investment Trusts

Veelgestelde vragen

The following MiFID II FAQ provides answers to questions asked about Janus Henderson’s approach to MiFID II topics, including Costs & Charges; availability of the European MiFID Template (“EMT”) and Target Market. The FAQs will be regularly updated, as and when new questions are received.

Achtergrond

De Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID II) is op 3 januari 2018 in werking getreden. Distributeurs en adviseurs die diensten verlenen die onder deze regelgeving vallen, zin verplicht om informatie te verstrekken over alle kosten en vergoedingen binnen de fondsen die ze aanbieden aan hun klanten.

Transactiekosten

MiFID EMT

Doelmarkt